Core Emotions - Transformeren van Emoties Essencesharmony essences

Core Emotions - Transformeren van Emoties

Divine Harmony Essences 

Transformeren van Emoties. Remedies op je pad naar heelwording.

Deze combinaties flesjes  kunnen helpen om zachtjes oude vastgezette emotionele energie los te maken en om te vormen. Deze energie zit opgeslagen in het emotionele 'lichaam', en in andere delen van je energiesysteem.
Terwijl je basisemoties meer uitgebalanceerd worden en vrijer gaan stromen zul je merken dat je op elk moment adequaat kunt reageren op de dingen die je meemaakt, in plaats van dat je onbewust oude, lang vergeten scenario's afspeelt.
Zorg dat je steeds afgestemd blijft op de inzichten die bij je binnenkomen terwijl de essenties hun werk doen, vooral wanneer er sprake is van overtuigingen die verbonden zijn met de emotionele thema's die worden losgemaakt.

De Core Emotions Set bevat de volgende 10 Essences: Feeling Worthy, Forgiveness, Healing Bereavement, Inner Calm, Inner Certainty, Inner Freedom, Inner Joy, Inner Peace, Restoring Patience and Self Responsibility. 

Prijzen:

Set van 10 flesjes van 10 ml: 96.00€
(losse flesjes achteraf op bestelling verkrijgaar)

Gebruik: Neem 3 of 4 keer per dag 4 druppels direct uit het flesje, zolang het nodig is om verandering teweeg te brengen in de energie of het patroon waaraan je werkt.
De hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is kan variëren van een paar dagen tot een week of meer, afhankelijk van de omstandigheden.
Wij hebben zelf ervaren dat het niet ongewoon is om een heel flesje op te maken voordat de hele transformatie als compleet wordt ervaren. Daarbij kan elk van de Essences in deze set kortstondig gebruikt worden om een snelle verandering in energie aan te brengen, in een patroon waarmee je aan het werk bent.

1) Feeling Worthy - Transforming Unworthiness 

Jezelf waardevol voelen, onwaardigheid transformeren  - Divine Harmony Essences Core Emotions


Indicaties: als er sprake is van te weinig zelfwaardering, of diepe gevoelens dat je niet zo goed bent als anderen. Ook voor degenen die zich snel op de tweede plaats zetten, heel gevoelig zijn voor kritiek of die misschien een onverklaarbaar gevoel van onvolkomenheid hebben.

Als wij onvoldoende gevoed worden en in de jeugd geen positief zelfbeeld meekrijgen van onze ouders dan kan het moeilijk zijn om onze eigen zelfwaarde te voelen als we ouder worden.
Dit kan leiden tot gevoelens van ‘nooit goed genoeg zijn’, of op de een of andere manier niet okay zijn. Dan kan de persoonlijkheid om zich goed te voelen verdedigingsmechanismen opbouwen, zoals een behoefte om altijd gelijk te hebben, of om zich ‘beter dan’ de ander te voelen.2) Forgiveness - Transforming Guilt 

Vergeving, omvorming schuldgevoelens  - Divine Harmony Essences Core Emotions

Indicaties: gebrek aan zelfliefde, zichzelf of anderen niet kunnen vergeven, zelfver(be-)oordeling. Voor degenen die zich schuldig voelen, wellicht ook een zware verantwoordelijkheid voelen voor 'fouten' uit het verleden, of zich schuldig voelen voor iets dat niet meer als zodanig bewust wordt herkend.

Schuldgevoel is de emotie die wij creëren als we onszelf niet kunnen vergeven voor iets uit het verleden. Meestal is de oorsprong ervan allang opgeborgen in ons onderbewustzijn, waardoor we blijven zitten met een onverklaarbare behoefte om iets goed te maken. Voor sommigen is dit onbewuste patroon een drijvende kracht in hun leven, waardoor er grote innerlijke spanning en wanhoop ontstaat. 

Als we gaan inzien dat wijzelf die situaties en gebeurtenissen uitgekozen hebben als kansen om als ziel te groeien dan wordt het gemakkelijker om onszelf en anderen te vergeven. Deze combinatie helpt bij het oproepen van een groter gevoel van onvoorwaardelijke liefde voor onszelf en anderen, waardoor schuldgevoelens en wanhoop door (af)scheiding getransformeerd kunnen worden en we dichter bij de Bron komen te staan.
Samenstelling: Hysop, droomlelie, dioptase (smaragdgroen mineraal), robijn, goud.3) Healing Bereavement - Transforming Grief 

Rouw-verliesverwerking - omvorming verdriet  - Divine Harmony Essences, Core Emotions

Indicaties: Uitstekende ondersteuning voor hen die bewust treuren om verlies van een geliefde. Maar ook bruikbaar om onbewust verdriet en verlies te verwerken, gevoelens die mogelijk voelbaar worden als onredelijke angst voor verlies, of niet kunnen omgaan met andermans verdriet.

Verdriet is een heel krachtige emotie, waarvan maar weinig mensen zich bewust zijn dat ze dit met zich meedragen op een onderbewust niveau. Een ernstig verlies, veroorzaakt door overlijden, echtscheiding of anderszins, veroorzaakt een enorme schok in ons energiesysteem. 

Als wij de (heel natuurlijke) emoties van rouw en verdriet die hiermee gepaard gaan niet kunnen toelaten en uiten dan raken die gevoelens steeds dieper begraven in ons onderbewustzijn. Zulk weggestopt verdriet kan vaak worden herkend aan een onverklaarbaar treurig gevoel van binnen, of wellicht als een angst om ooit nog eens opnieuw op hartniveau contact te maken met iemand, omdat dan die pijn of dat verlies zich zal herhalen. 

Soms kunnen we, tijdens het werken met deze emotie, merken dat de oorsprong van het thema voortkomt uit oorspronkelijke gevoelens van verdriet en afscheiding van onze tweelingziel. Als we dan die oude herinneringen echt los kunnen laten en kunnen omvormen dan kunnen we ons hart weer openen, en weer inzien dat wij altijd al verbonden waren met het Al.
Samenstelling: Eucalyptus, gebroken hartje (dicentra spectabilis), sneeuwklokje, Griekse alant (kruid), sardonyx (witte tot oranjerode halfedelsteen), borage.


4) Inner Calm - Transforming Fear

Innerlijke rust, omvorming angst  - Divine Harmony Essences, Core Emotions

Indicatie: Bij diepgaande angstpatronen, zorg of onzekerheid, mogelijk geuit als paniekgevoelens zonder aanleiding of een diepe afkeer van iets. Ook bij moeite om bepaalde situaties onder ogen te zien, of om je eigen kunnen te waarderen, wat duidt op onderliggende angsten.

Angst is een emotie die diep begraven ligt in het collectieve bewustzijn van ons mensen. Als zodanig staan wij allemaal tot zekere hoogte hier aan bloot. Angst is een emotie die een direct gevolg is van ons niet meer bewust zijn als ondeelbaar stukje van een Schepping, met Liefde als basis. 

Hoe hard wij ook proberen om onszelf te overtuigen dat dit waar is hebben de meeste van ons ook ervaringen gehad waardoor we dachten dat het omgekeerde waar was, en we diepliggende trauma's opliepen die elke dag maar weer de bron zijn van angsten, totdat deze naar de oppervlakte worden gehaald en de meekomende negatieve energie eindelijk kan worden getransformeerd. Onze angst is de zwakste schakel in onze persoonlijkheid en beïnvloedt sterk ons evenwicht en welzijn, en eveneens ons vermogen om onszelf ten volle te kunnen ontwikkelen als mens.
Samenstelling: Knoflook, vijg, aventurijn, St. Janskruid, vredesroos, nebula.

5) Inner Certainty - Transforming Doubt 

Innerlijke zekerheid, omvorming van twijfelgevoelens  - Divine Harmony Essences, Core Emotions

Indicatie: Bij behoefte aan het herstellen van de basisemoties geloof en vertrouwen. Bij gevoelens van pessimisme, cynisme, of bij twijfel aan jezelf of het universum.

Twijfel is een emotie die voortkomt uit ons niet meer bewust kunnen worden van onze binding met het Geheel (of welke naam je aan de Bron wilt geven). 

Als ons bewustzijn uitgeschakeld wordt dan raken we geïsoleerd en gevangen binnen de persoonlijkheid, zonder overzicht van het geheel in ons leven. Bij sommigen komt deze zeer ontwrichtende emotie omhoog wanneer er dingen in het leven gebeuren waarvan de persoonlijkheid duidelijk het idee heeft dat ze anders zouden moeten, alhoewel gezien vanuit het perspectief van de ziel alles helemaal klopt. 

Twijfel kan ook door de persoonlijkheid gebruikt worden als verdedigingsmechanisme om onbewust de behoefte aan verandering te vermijden. Deze combinatie kan helpen bij het transformeren van twijfel tot innerlijke zekerheid, waardoor je het leven weer vanuit een breder perspectief kunt zien.
Samenstelling: Zonnebloem, roze geranium, Judaspenning (kruid), compassieroos, robijn, achtvlak.


6) Inner Freedom - Transforming Judgement 

Innerlijke vrijheid, transformatie van oordelen  - Divine Harmony Essences, Core Elements

Indicatie: Voor degenen met een sterk kritisch en oordelend vermogen, ook naar zichzelf. Ook voor hen die bang zijn voor het oordeel van anderen, of die zich gauw bekritiseerd voelen.

De energie van verdraagzaamheid in onevenwichtige vorm kan verworden tot oordeel en kritiek, naar anderen en naar onszelf. Onverdraagzaamheid komt tegenwoordig veel voor, want we leven in een maatschappij waarin de polariteiten (oordelen) goed en kwaad een voorname rol spelen. Voor de meeste van ons kregen we deze patronen al mee tijdens onze opvoeding als kind. Toch, vanuit een hoger perspectief, houdt oordelen (beoordelen en veroordelen) ons vast in het lagere bewustzijn van goed en kwaad, waardoor onze geestelijke groei stagneert. 

Door ons hart weer te openen en onszelf tolerantie te geven kunnen we ons weer herinneren dat we eigenlijk geen goed of kwaad kunnen doen, maar dat in elk moment de keuze ligt van hoe wij onszelf uitdrukken in onze eigenheid. Terwijl wij deze nieuwe vrijheid van uiting toelaten bij onszelf wordt het ook gemakkelijker om dat uit te breiden tot, of toe te laten bij anderen.
Samenstelling: Berilium, kwarts, zilverberk, taxus, oostindische kers, citrien.

7) Inner Joy - Transforming Despair 

Innerlijke vreugde, omzetting wanhoop  - Divine Harmony Essences Core Emotions


Indicatie: Helpt bij het opruimen van lagere emoties als wanhoop en hopeloosheid, door blokkades op te heffen in de natuurlijke stroom van positieve emoties, zoals vreugde en geluk. Een steun voor iedereen die meer vreugde en licht wil creëren.

Wanhoop en zwaarmoedigheid zijn emoties die worden opgeroepen als wij ons niet kunnen verbinden met ons eigen innerlijke licht. Diepe traumatische ervaringen die onze persoonlijkheid overspoelen kunnen soms tot gevolg hebben dat wij delen van onszelf afsluiten. Vaak zijn dit al oude ervaringen uit vorige levens, maar de wonden zijn er nog steeds, met als gevolg dat wij afgezonderd en eenzaam zijn, omdat we ons niet 'heel' voelen. Vreugde is het gevoel dat opkomt als we wel met ons ware zelf in contact staan en dat ook uiten.

Om weer contact te maken met onze eigen innerlijke vreugde zullen wij eerst die gevoelens van wanhoop en zwaarmoedigheid moeten opruimen vanuit een diepe laag van ons onderbewustzijn. Deze gevoelens bepalen grote delen van ons denken en onze emoties, en dat varieert van een mat gevoel tot een groot zwart gat van wanhoop, van waaruit we geen uitweg meer zien. Deze combinatie helpt bij het ontrafelen en vrijmaken van de diep verborgen patronen die dit soort gevoelens voortbrengen.
Samenstelling: Madeliefje, dille, kwarts citrien, jet, stauroliet (mineraal), labradoriet (mineraal).

8) Inner Peace - Transforming Anger 

Innerlijke vrede, omvorming van kwaadheid  - Divine Harmony Essences, Core Emotions

Indicatie: Bij snel omhoogkomende gevoelens van boosheid en woede, niet kunnen omgaan met boosheid van anderen, of een neiging om kwade personen aan te trekken. Ook als je helemaal geen verbinding kunt krijgen met emoties.

Boosheid is een heel normale menselijke emotie. Het kan ook een van de moeilijker emoties voor ons worden om mee om te gaan en binnen de perken te houden. Dit stamt vaak al uit de kinderjaren, wanneer het door ouders of verzorgers niet mocht om boos te zijn. 

Door gebrek aan positieve begeleiding en ondersteuning om met deze heel natuurlijke uitingen om te gaan dragen veel mensen onderdrukte boosheid en woede met zich mee. Ze durven deze niet naar buiten te laten zien, of ze zijn zich er niet eens bewust van, omdat ze zo ver zijn weggedrukt. Dit soort weggestopte kwaadheid kan vaak een barrière vormen, waardoor zulke diepe emoties niet geuit kunnen worden.
Samenstelling: Knoflook, rozemarijn, Sharon roos, cinnaber (gesteente), ryoliet (vulkanisch gesteente).

9) Restoring Patience - Transforming Impatience 

Vrede herstellen, omvorming ongeduld  - Divine Harmony Essences, Core Emotions

Indicaties: Bij diepgewortelde patronen van ongeduld, frustratie en geïrriteerdheid, die het lastig maken om rustig en begrijpend met anderen om te gaan. Neiging tot 'doorslaan' bij de minste uitlokking.

Ongedurigheid en frustratie zijn heel normaal voorkomende emoties in onze snelle wereld van vandaag, waarin wij zo gemakkelijk vergeten dat er voor alles een tijd en plaats is, als we maar onze eigen innerlijke stem volgen in plaats van de eisen van het ego. 

De energie van ongeduld weerhoudt ons om in het Nu te zijn, en vaak wordt ongeduld gebruikt als verdedigingsmechanisme tegen het naar binnen kijken en de emotionele warboel daar tot rust brengen. Mensen die dit patroon heel sterk bezitten vinden het vaak moeilijk om met anderen om te gaan en raken dan uiteindelijk geïsoleerd in hun eigen wereldje.
Samenstelling: Ui, azuriet/malachiet, cinaber (gesteente), chrysoliet, robijn

10) Self Responsability - Transforming Resentment 

Zelfverantwoordelijkheid, omvorming wrok  - Divine Harmony Essences, Core Emotions

Indicatie: Voor hen die het moeilijk vinden om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, misschien liever anderen de schuld geven voor hun problemen en moeilijkheden in het leven. Ook bij verbitterde gevoelens of een gevoel dat 'het leven oneerlijk is'. 
 
Wrok, rancune, verontwaardiging zijn emoties die ontstaan als wij gevoelens van kwaadheid, woede of gekwetst zijn niet kunnen beheersen of uiten. Het hartchakra wordt daardoor gesloten, waardoor wij ons vermogen ontkennen om te vergeven of het grotere geheel te zien van wat zich in ons leven afspeelt. 

Diep begraven rancunegevoelens over voorbije gebeurtenissen leiden tot het beschuldigen van anderen voor zo opgevatte mislukkingen, bittere gevoelens en de vaak onbewuste overtuiging dat wij slachtoffer van de omstandigheden zijn. Deze combinatie helpt om deze bewuste of onbewuste wrokgevoelens op te lossen en te transformeren, waardoor er weer ruimte komt voor vergeving en zelfverantwoordelijkheid.
Samenstelling: Stinkende gouwe (kruid), carob, rozemarijn, cinaber (gesteente), robijn, dioptase.Bewaaradvies: Deze Essences bewaar je het best op een koele plek, uit de buurt van tv, magnetron, computer, draadloze of mobiele telefoons en dergelijke. 

Het gebruik van deze vorm van Essences betekent geen vervanging van medische behandeling.


Vorige paginaCopyright © Valérie's Aroma-atielier 2004 - 2005