Karmic Flower Essences 

 

Karmic Flower essences: Karmische bloesem remedies


karmaDeze Essences vormen een krachtige verzameling bloesem essences, die hulp kunnen bieden bij het openen van deuren binnenin, om je rechtstreeks naar de kern van een thema te leiden, waardoor er een snelle bevrijding mogelijk is van enig onbewust overtuigingspatroon dat je weerhoudt om je als ziel verder te ontwikkelen. De middelen zijn eenvoudig en gemakkelijk in gebruik en ze zijn rechtstreeks gekoppeld aan de zeven groepen persoonlijkheden, zoals vastgesteld door dr. Edward Bach.

Wat is karma? Wat wij karma noemen is in feite de werking van het zogenoemde universele principe van oorzaak en gevolg in ons leven. Eenvoudig uitgelegd zorgt dit principe dat het universum ons exact toebedeelt wat wij zelf in het leven verspreiden, positief én negatief.
In wezen is dit een proces van balans en rechtvaardigheid, waardoor wij leren van onze ervaringen, en ons realiseren wat een enorme kracht onze gedachten, overtuigingen en emoties hebben bij de vorming van zowel onze persoonlijke alsook de collectieve realiteit. Helaas zijn wij, omdat we dit principe in het verleden niet begrepen, er steeds vanuit gegaan dat de oorzaak van elke moeilijkheid in ons leven buiten onszelf gezocht moest worden, waardoor we steeds maar weer opnieuw hetzelfde negatieve gedrag bleven vertonen.
Het zijn deze patronen die vaak als ‘karmisch’ worden beschreven, omdat ze diep geworteld zijn in ervaringen uit ons verleden die, hoewel wij ons deze allang niet meer bewust zijn, nog steeds ons leven regisseren. Toch is alles wat nodig is om deze patronen te veranderen en dat oude ‘karma’ los te laten alleen maar het bewust worden en het transformeren van die basisovertuigingen, zodat we weer nieuwe keuzes kunnen maken.Prijzen:
Set van 10 flesjes 10 ml: 82.00€
(losse flesjes achteraf op bestelling verkrijgaar) 

1. Karmic Flower Essence White Bluebell - Grasklokje (Campanula) bloesem


Behoort tot de Bach Remedie Overgevoeligheid groep.
Alle remedies in deze groep hebben te maken de verschillende manieren waarop de persoonlijkheid reageert op gevoelens van kwetsbaarheid, die ontstaan bij extreme gevoeligheid voor de emotionele en mentale energie van anderen.
Mensen die behoefte hebben aan deze remedie zijn zich direct en op onprettige wijze bewust van de gedachten en emoties van anderen, en kunnen vaak niet eens merken dat het niet hun eigen emoties zijn. Wanneer gebruiken: Als er sprake is van het niet kunnen onderscheiden tussen emoties en gedachten van anderen en die van jezelf. Bij vermoeidheid in gezelschap van anderen.
Bij gevoel van behoefte aan bescherming. Bij een niet afgeschermd zonnevlechtchakra.

2. Karmic Flower Essence Pink Rose – Roze Roos bloesem
Behoort tot de Bach Remedie Angst groep.
De roze roos is een uiterst krachtige essence, als ondersteuning van het loslaten en neutraliseren van diepgewortelde angsten. Afschuwelijke en traumatische ervaringen maken al duizenden jaren deel uit van het leven hier op aarde, en veel mensen dragen nog steeds de emotionele herinnering aan die ervaringen met zich mee, ver weggestopt in hun onderbewustzijn. Dit noemen we dan karmische angst, omdat er nog steeds iets uit geleerd moet worden, via het proces van bewust uitwerken en overwinnen van de angst. Dit soort angst is vaak de basisoorzaak van fysieke klachten, zoals astma of eczeem.
Wanneer gebruiken: Als je niet bij de oorzaak van de angst kunt komen. Bij fobieën of angsten die geen oorzaak in dit leven lijken te hebben. Angst die er al sinds de geboorte was. Tijdens healing, hypnotherapie.

3. Karmic Flower Essence Wild Iris - Wilde iris bloesem
Behoort tot de Bach Remedie Groep Overbezorgdheid en Verantwoordelijkheid voor anderen.
Aan de basis van alle remedies in deze groep staan diepe, onbewuste gevoelens van zorg en verantwoordelijkheid voor anderen, of wellicht ook de hele planeet. Vaak zijn deze gevoelens terug te voeren op vorige levens. Waarin we ervoor gekozen hebben om lessen te leren over het juiste machtsgebruik in machtsposities, waarbij ook verantwoordelijkheid voor anderen een rol kon spelen. Deze restgevoelens geven de persoonlijkheid nog steeds een gedrag dat overkomt als overwicht en de baas willen spelen, of wellicht ook overmatig kritisch zijn, waardoor de persoonlijkheid blijft vastzitten in oude patronen. Dit kan veel stress geven, want die gevoelens kunnen we vaak niet plaatsen in verband met ons huidige leven.
Wanneer gebruiken: Bij zwaar verantwoordelijkheidsgevoel, als zware last op de schouders. Als de behoefte om anderen te veranderen of overheersen heel diep zit. Als er onverwerkte thema's zijn die met macht te maken hebben.

4. Karmic Flower Essence Wild Orchid - Mannetjesorchis
Behoort tot de Bach Remedie Groep Onzekerheid.
Gevoelens van onzekerheid vinden hun oorsprong in een overtuiging dat men is afgescheiden van de Bron, en dus van de hogere delen van onszelf. Zonder die verbinding kunnen we onszelf niet sturen vanuit een intuïtief weten wat goed voor ons is, waardoor we slachtoffer worden van twijfels en onzekerheid. De wilde orchidee als Essence rekent af met de diepgewortelde energie van twijfel en onzekerheid, waardoor ons bewustzijn op een hoger plan komt, en wij weer onze band met de Bron kunnen voelen.
Wanneer gebruiken: Als gevoelens van twijfel en onzekerheid heel diep zitten, en steeds weer als thema terugkomen in alle aspecten van iemands leven. Bij angst om intuïtief te vertrouwen, vanwege misstappen uit het verleden. In dat geval kan het helpen om afwisselend Wild Orchid en Pink Rose te gebruiken.

5. Karmic Flower Essence Water Lily – Gele plomp
Behoort tot de Bach remedie Groep Eenzaamheid.
Diepe gevoelens van eenzaamheid of afgescheiden zijn komen meestal voort uit ervaringen uit andere levens waarin wij wellicht niet konden uitwisselen met mensen om ons heen, of diep verdriet hadden, waardoor er diepe emotionele littekens in ons hart kwamen. Dit kan soms leiden tot de keuze van de persoonlijkheid om niet meer met anderen om te gaan, om maar niet nog eens diezelfde gevoelens mee te maken. Water Lily is de Essence die ons kan helpen om deze gevoelens op zachte wijze te verdrijven.
Wanneer gebruiken: Bij diepe gevoelens van isolatie en eenzaamheid. Bij gevoelens dat je hier niet thuis hoort. Bij ernstige blokkade van het hartchakra.

6. Karmic Flower Essence Valerian - Valeriaan
Behoort tot de Bach Remedie Groep “Te kort aan interesse” .
Helpt bij het in balans brengen van de vele manieren waarop wij willen ontsnappen aan het volkomen in het NU leven. Of dat nu te maken heeft met leven in het verleden, toen het nog zoveel beter was, of omdat je liever ergens in de toekomst wilt zijn, waar het ook beter zal zijn dan nu, of misschien omdat een overactief denkvermogen in de weg staat om volkomen te beleven wat er op dit moment in en om je heen allemaal gebeurt. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat er diep in de persoonlijkheid een weerzin is om helemaal aan het leven deel te nemen, of om helemaal in het fysieke lichaam te zijn (vluchtgedrag). Bij velen van ons is dit een veel voorkomend gebeuren. Valeriaan als essence werkt diep door en helpt ons om de energie van die oude patronen in beweging te krijgen.
Wanneer gebruiken: Wanneer er helemaal geen contact meer is met het fysieke lichaam. Als iemand altijd maar niet goed geaard is, zweverig is. Bij niet goed kunnen functioneren in de wereld van hier en nu. Bij steeds terugkomende gevoelens van hier niet willen zijn.

7. Karmic Flower Essence Yellow Rattle – Kleine Ratelaar
Behoort tot de Bach Remedie Groep Wanhoop en Moedeloosheid.
Degenen die deze essence nodig hebben dragen steeds een droefheid en melancholie met zich mee vanuit vorige levens, die ze vaak niet kunnen uitdrukken, en waardoor zij in hun leven van nu steeds weer te maken krijgen met onbegrepen gevoelens van hopeloosheid en wanhoop. Het intense verdriet wordt niet gemakkelijk onderkend of begrepen, omdat de diepere oorzaak ver weggestopt is in het onderbewustzijn. Het gebruik van Yellow Rattle helpt op zachte wijze om die oude energie bewust te worden, los te laten en om te vormen.
Wanneer gebruiken: Als gevoelens van verdriet, wanhoop of vertwijfeling heel diep zitten.

Trinity (3) Overbrugging - Essences:
Deze drie Essences zorgen voor een brug van licht: ze verbinden de oorspronkelijke 38 Bachremedies met de 7 Karmic Essences.
Ze werken vooral als je voelt dat er behoefte is aan het opruimen van blokkades in het hartchakra, die wellicht verhinderen dat je volkomen toegang hebt tot onderliggende karmische patronen, die een link hebben met de zeven Karmic Essences. Hier zijn geen regels voor; gebruik maar je intuïtie.

Karmic Flower Essence Fuchsia
Het openen van het hartchakra: Een wonderbaarlijke Essence om vastzittende energie los te maken en te laten gaan. Fuchsia opent het hartchakra, waardoor alle vastzittende energie daaruit vrijkomt. De sluizen gaan open, waardoor opgekropte emoties loskomen; emoties die spirituele afstemming verhinderden. Als die emoties eenmaal bewust geworden zijn kunnen ze worden behandeld en doorgewerkt; dit is een heel belangrijk onderdeel van ons leerproces. Vrijkomende emoties kunnen behandeld worden met bloesemremedies die op de poster staan. Of met de zeven Karmic Essences, want pas dan kan iemand zijn of haar Karmische lessen, taken en plichten gaan herkennen.

Karmic Flower Essence Geranium
Het Licht naar binnen brengen: Voor degenen die nog steeds in duisternis zijn, zelfs wanhopig, maar al wel de behoefte voelen om met hun spiritualiteit bezig te gaan. Zoals iemand in een verduisterde kamer, die als een blinde ronddoolt, tegen dingen aan botst, maar dat lichtknopje niet kan vinden: voor hen is deze Essence. Hun vingers zullen dan dat lichtknopje vinden en hun hele wezen zal baden in Licht en Liefde - wat uiteindelijk de hele wereld zal verlichten.

Karmic Flower Essence Lily
Spirituele connectie: Deze Essence is bedoeld voor degenen die spiritueel nog onzeker zijn, want ze geeft vrede, sereniteit en troost. Deze zielen staan eindelijk aan de poort van hun levensdoel, waardoor ze erkenning krijgen van hun hele geestelijke wezen. Als ze dit realiseren kunnen er heftige gevoelens van onzekerheid opkomen, en tot aan het moment waarop ze werkelijk één met de geest worden kunnen ze zomaar gaan twijfelen aan hun geloof en gevoel van zekerheid, en soms valt hun hele basis weg. De remedie zal de emotionele en spirituele balans terugbrengen, zodat deze zielen kunnen voortgaan op de ingeslagen weg, wetend dat ze veilig zijn in Gods handen, bij de Schepper van alles, die hen leidt. Hun hele basis wordt dan weer zo sterk als een rots.

Prijzen:
Set van 10 flesjes 10 ml: 67.50€
Los flesje 10 ml: 6.95€

Andere: Chakra essences set, Divine Harmony Essences, ...

Chakra essences set

chakra

Prijzen:
Chakra bloesem per stuk: 7.95€
Chakrabloesem set (10 stuks): 77.50€


Deze set van Chakra Essences bevat tien Essences (in combinaties) van bloemen, edelstenen en kristallen, die de zeven belangrijkste chakra's plus drie andere chakrapunten in evenwicht brengen, waardoor de persoonlijkheid het bewustzijnsniveau dat bij elk chakra hoort ten volle kan benutten.


Feet Chakra Essence - voetchakra's bloesem
De voetchakra's zorgen ervoor dat wij voortdurend in verbinding en uitwisseling staan met de Aarde.
De voetchakra's (secundaire energiepunten) op onze voetzolen werken in samenhang met het eerste chakra en andere energiepunten in de benen om te zorgen voor een goede aarding en voor het creëren van een stabiele energetische basis.
Wanneer te gebruiken? Bij een slecht contact met de aarde en de wereld van de natuur om ons heen. Bij angsten die te maken hebben met fysiek overleven.

Base Chakra Essence - eerste chakra bloesem
Basischakra, aarding: de thema's die bij dit chakra horen draaien om ons kunnen functioneren in de materiële wereld.
Fysiek overleven, onze verbinding met de aarde en onze relatie met ons lichaam horen allemaal bij dit chakra. Als het goed werkt dan voelen we ons goed geaard, veilig, zeker, gevoed, en vol leven en welzijn. Het eerste chakra vinden we onderaan de wervelkolom, en samen met de voetchakra's en het aarde-ster-chakra vormt het de basis voor ons functioneren op alle niveaus.
Verbinding met: Kleur rood, Aarde, etherische patronen, etherisch lichaam, de toon C.
Samenstelling: Rookkwarts, zwarte toermalijn, wederik, papaver, jet, vulkaanas, St.Janskruid, staartpeper.
Wanneer gebruiken? Bij angsten en onzekerheden die te maken hebben met thema's als veiligheid en overleven, moeite met 'aarden', in het heden blijven, desoriëntatie, niet kunnen kiezen en organiseren, gebrek aan vitaliteit, moeite met het omgaan met de druk van het leven of het volkomen manifesteren van creatieve ideeën, problemen met de lagere etherische blauwdruk.

Sacral Chakra Essence – heiligbeenchakra bloesem
Heiligbeen chakra: creativiteit, seksualiteit en emoties.
De thema's van dit chakra hebben te maken met onze relatie met anderen en de wereld om ons heen, in 't bijzonder onze emotionele identiteit en seksualiteit. Als het goed functioneert dan ervaren wij het leven als een vloeiende stroom, waarin wij contact met anderen maken via onze gevoelens, en we een gezonde en bevredigende seksuele relatie hebben.
Verbinding met: Kleur oranje, water, emotioneel volwassen gedrag, het emotionele lichaam, de toon D.
Samenstelling: Carneool, helder bergkristal, pompoen, rozenkwarts, goudsbloem, donkere opaal, chrysocolla, twintigvlak.
Wanneer gebruiken? Bij boosheid, frustratie, ongeduld, geblokkeerde creativiteit. Moeite met uitdrukking seksualiteit; seksueel schuldgevoel. Emoties die uit evenwicht zijn. Emotionele uitersten, geweld. Zich niet kunnen uiten of in contact komen met emotionele behoefte. Moeite met het accepteren van verandering. Relatieproblemen. Verwonding van het innerlijk kind.

Solar Plexus Chakra Essence – zonnevlechtchakra bloesem

Solar Plexus Chakra: grenzen stellen, zelfwaarde en emoties.
De thema's die bij dit chakra horen hebben te maken met de definitie van het ik, persoonlijke kracht en macht, wilskracht en positieve emotionele expressie. Als het goed functioneert dan leven wij binnen gezonde persoonlijke grenzen, hebben we een evenwichtige persoonlijkheid, positief zelfbeeld en zelfwaarde en maken we constructief gebruik van wilskracht.
Verbinding met: Kleur geel, vuur, zelfverzekerdheid, lager mentaal lichaam, toon E.
Samenstelling: Parel, maansteen, Sharon roos, loofah, paardenbloem, boterbloem, knoflook, achtvlak.
Wanneer gebruiken? Bij overgevoeligheid; te open voor andermans gedachten en gevoelens of negatieve psychische indrukken. Gevoelens van kwetsbaarheid en van ongemak in de maagstreek (zonnevlecht). Gebrek aan zelfwaardering en geen persoonlijke grenzen kunnen stellen. Thema's met macht. Emotionele behoefte, afhankelijkheid en voorwaardelijke liefde. Agressie, boosheid. Teveel activiteit in het mentale systeem.

Heart Chakra Essence – hartchakra bloesem
Het Hartchakra: Onvoorwaardelijke Liefde.
Het bewustzijnsniveau dat bij dit chakra hoort. Zoals het draaipunt bij de wipwap is dit het evenwichtscentrum vanwaar wij de beide uiteinden van de persoonlijkheid gaan verbinden en de lichamelijke en geestelijke aspecten van onszelf gaan integreren. Als het goed functioneert zijn wij in staat om onvoorwaardelijk lief te hebben en om compassie, vrede en broederschap te ervaren en uit te dragen.
Verbinding met: Kleur groen, lucht, eenheid, hoger mentaal lichaam, toon F.
Samenstelling: Robijn, smaragd, zonnebloem, gebroken hartje (Dicentra spectabilis), twee soorten rozen, lavendel, viervlak (tetahedron).
Wanneer gebruiken? Bij eenzaamheid en isolatie van anderen, vanwege angst om gekwetst te worden. Angst voor intimiteit of om aangeraakt te worden. Gebrek aan zelfvertrouwen of het Universum. Zich niet geliefd voelen. Overmatig kritisch, bezitterig, jaloers. Gevoelens van superioriteit. Niet kunnen invoelen en uitreiken naar de ander. Besluiteloosheid.

Higher Hart Chakra - hoger hartchakra bloesem
Higher Heart Chakra: vergeving en compassie.
Dit chakra werkt samen met het hartchakra. Thema's verbonden met dit subtiele energiecentrum hebben vooral te maken met het ontwikkelen van compassie en het kunnen vergeven van onszelf en anderen. Samenstelling: Rode toermalijn, saffier, De la Haye roos, isomeer, goud, nefriet (soort jade).
Wanneer gebruiken? Bij behoefte aan meer compassie. Gevoelens van niet kunnen liefhebben (jezelf en anderen). Niet kunnen vergeven (zichzelf of anderen).

Throat Chakra Essence - keelchakra bloesem

Keelcentrum: zelfexpressie.
In het keelchakra ervaren wij de wereld via geluid en taal. Het heeft te maken met alle soorten van communicatie, ook het innerlijk horen en het uitdrukken van onze creativiteit. Via dit centrum kunnen we ons verbinden met het hogere mentale niveau, om geïnspireerd en geleid te worden door onze ziel, onze kern, ons Hogere Zelf. Door het bewustzijnsniveau van dit chakra kunnen wij ons uitdrukken en de hogere stem volgen.
Verbinding met: Kleur blauw, klank, zelfexpressie, het causale lichaam, toon G.
Samenstelling: Lapis Lazuli, aquamarijn, wilde hyacint, leeuwenbekje, de kosmos, twaalfvlak.
Wanneer gebruiken? Bij niet weten hoe of niet kunnen uitdrukking van jouw waarheid. Bij teruggetrokken persoonlijkheid. Het opzetten van een pokerface ook al kookt het van binnen. Onderdrukte emoties, behoefte aan creativiteit. Problemen met keel(chakra) of met innerlijk horen.

Brow Chakra Essence - Derde Oog chakra bloesem
Voorhoofdchakra: Intuïtie, innerlijk weten.
Dit chakra resoneert op de taal van licht of hoger bewustzijn. Het is de zetel van onze intuïtie en innerlijke wijsheid, en als het open staat en in balans is krijgen wij toegang tot 'het grote geheel' van ons leven. Innerlijk zien (helderziendheid) heeft te maken met dit chakra. Verbinding met: Kleur indigo, licht, zielelichaam, toon A.
Samenstelling: Diamant, petunia, Webbiana roos, amethyst, Oost-Indische kers, lichte opaal.
Wanneer te gebruiken? Bij gebrek aan geloof in jezelf en het universum. Gevoel dat je het niet meer weet. Overdreven mentale benadering van het leven. Moeite met intuïtie of innerlijk weten. Geen verbeelding. Onvermogen om zich te concentreren. Raakt verloren in de kleinere details van het leven.

Crown Chakra Essence - kruinchakra bloesem
Kruinchakra: spirituele verbinding.
Het kruinchakra biedt bewustzijn van de wereld die verder gaat dan het materiële en ons verbindt met het tijdloze weten. Het symbool van de lotusbloem was altijd al verbonden met dit chakra en de toestand van verlichting die wij kunnen bereiken door tot bewustzijn te komen van zuiver gewaar zijn, waar de bloem voor staat.
Verbonden met: Kleur violet, zuiver gewaar zijn, spirituele verbinding, geïntegreerd spiritueel lichaam, toon B.
Samenstelling: Goud, sugilliet (soort jaspis), lotusbloem, rozemarijn, rode pimpernel.

Higher Chakras Essence - hogere chakra's bloesem
Hogere Chakra's: Universele verbinding.
Behalve de chakra's met een directe connectie met het fysieke lichaam zijn er ook nog vijf belangrijke chakra's in de aura boven het kruinchakra. Wanneer deze chakra's open gaan, in evenwicht en in lijn met elkaar en de andere open hoofdchakra's worden gebracht, zijn we in staat om verbinding te maken met alle niveaus en dimensies.
Samenstelling: Zilver, engelwortel, groene jasper, zilverwinde (kruid), lavendel.
Wanneer gebruiken? Betere verbinding met de hoogste Goddelijke leidraad en het Hogere Zelf. Verbinding met andere werelden van bewustzijn.


Prijzen:
Set van 10 flesjes 10 ml: 77.50€
Los flesje 10 ml: 7.95€

Andere: Karmic essences set 

Copyright © Valérie's Aroma-atelier Sinds 2005