Bloesemtherapie - Bloesems

 


Bloesems - Fes Quintessentials:


californische bloesems
Deze bloesems zijn gemaakt van wilde bloemen uit de woestijn, de kuststreek, de tropen en andere speciale streken van de aarde. Deze serie, die ontwikkeld is tijdens de “Human Potential Movement”, heeft evenzeer de invloed ondergaan van dit klimaat als de bloesems van Edward Bach.

Deze reeks bevat bloesems voor meer eigenwaarde, creativiteit en spirituele ontwikkeling. Zij bevat ook remedies die behulpzaam zijn bij problemen in relaties of seksualiteit.  Deze bloesems werken ook zéér goed op emotionele klachten.

Deze bloesems zijn in 1978 verspreid door Richard Katz en Patricia Kaminski, hun professionele set bestaat ondertussen uit 103 remedies en zijn een goede aanvulling op de Bach bloesems.

Bach Bloesems - Volgens de methode van Edward Bach: ladrôme


De bloesemessences van ladrôme worden exact aangemaakt volgens de aanwijzingen van Dr. Bach. 

De bloesems worden in de ongerepte vrije natuur verzameld, ver van de stad en moderne landbouwgebieden in de oostelijke Pyreneeën en worden dan aangemaakt volgens de voorgeschreven biodynamische principes die Dr Bach ontwikkelde.

Om deze bloesems volledig naar de geest van wijlen Dr. Bach te kunnen maken kiest ladrôme voor het stabiliseren van de bloesemconcentraten voor een cognac bekomen uit biologische druiven.

Austalian Bush Flowers:


Austalian Bush FlowersDe Australische Bush-remedies zijn gemaakt door Ian White. Al duizenden jaren maakten de aboriginals gebruik van bloemen om problemen en ziekten aan te pakken.

Ian White was geïnspireerd door het werk van Dr. Bach, die de bloesemremedies herontdekte en heeft door zijn grote kennis van de Bush, doordat hij er in opgroeide, een groot aantal bloesemremedies ontwikkeld.

Deze Bush flower essences helpen klaarheid te schenken in iemands levensdoel. Ze ondersteunen ook de moed, de kracht en het enthousiasme die men nodig heeft om zijn doel te bereiken of om zijn droom te verwezenlijken.

Op een hoger niveau helpen ze de intuitie te ontwikkelen, alsook de eigenwaarde, spiritualiteit en creativiteit.
Ze helpen elk drama, of elke ellende in iemands’ leven te verzachten. Hoe meer men ze gebruikt, hoe meer klaarheid en rijkdom men in zijn leven ontdekt.

Pacific essences stock combinaties:


pacific essencesDeze Remedies worden gemaakt van de Pacific flower essences én de Pacific Sea essences. Als een aantal remedies samen worden gebracht in een combinatie, wordt het geheel veel sterker dan elke bloesem afzonderlijk. Daarom noemen deze combinaties "synergetische combinaties".

Men heeft gemerkt dat wanneer de individuele remedies gecombineerd worden ze een diepere werking en dus beter resultaat geven dan wanneer ze apart gebruikt worden.

De Pacific essences worden bereid uit planten en zeedieren die groeien of leven bij de Stille oceaan. Als bij eb de kuststrook droog komt te liggen, worden ze gemaakt op de plek waar ze gevonden worden. (Tijdens dit proces wordt geen leven vernietigd.) De remedies hebben een heel andere energie dan andere bloesem- en edelsteenremedies.

Water is het symbool van het 'onbewuste', het nog niet gekende gebied van ons wezen. Het is belangrijk om dit gebied te leren kennen, want dan pas kom je tot innerlijk evenwicht, innerlijke vrede en het ontwikkelen van eigen unieke gaven.
Zeeremedies geven steun en helpen deze ontdekkingsreis en bevorderen veranderingen in het bewustzijn.
Copyright © Valérie's Aroma-atelier Sinds 2005