Engelen >> allerlei 

Lichtwesen Elohim Engelen.

Het ware wezen ontplooien en leven
Kristallen, etherische olie en sieraden met de kleurstralen van de Elohim.De stralende kracht van de Elohim voor je lichtende Zelf De engelen van de Elohim zijn machtige wezens met een hoge trilling.

Ze worden de "Lichtenden" genoemd en zijn de "Hoeders van de orde van het Licht". Ze belichamen goddelijke principes en beschikken over een enorme kracht tot transformatie.
Met hun kleurstralen kunnen ze onnavolgbaar krachtig werken.   Omdat de Elohim in de engelenhiërarchie boven de aartsengelen staan en bovendien de kracht van genade gebruiken, is hun werking sneller, krachtiger en meer genezend als die van andere engelen.

In deze tijd van verandering staan zij ons krachtig terzijde.

De energie van de Elohim verlicht energetische blokkades, karma en begrenzende structuren tot aan hun ontstaan.
Ze bevrijdt van gedachtepatronen, gedragingen, ongemakken en gebondenheid, die je belasten en inperken.


Met de lichtende kracht van de Elohim kun je geheeld en genezen worden, je bestemming vinden, je mogelijkheden ontplooien.
 
Blauwe Straal van de Elohim * Vrede 


Werking:

• Brengt vrede
• Innerlijke vrede en kalmte ontplooien
• Leiderschapskwaliteiten ontwikkelen
• Structuren en de gewenste ordening herkennen
• Harmonie met de Goddelijke ordening

De blauwe straal van de Elohim is de straal van ordening en structuur. Door deze straal werkt de aartsengel Michaël. De Elohim van de blauwe straal controleert steeds weer de ordening in de schepping.
Dat, wat niet met de oorspronkelijke scheppingsimpuls of de Goddelijke ordening overeenstemt, wordt opgelost.

Nieuwe structuren in de ordening worden ondersteund en gestabiliseerd. De Elohim van de blauwe straal ondersteunen ook de mensen weer in de ordening te geraken. Met hun kracht is het gemakkelijker te herkennen, wat in het leven, in het lichaam, in betrekkingen en in het werk niet (meer) in harmonie met de ordening en het scheppingsplan is.
De Elohim van de blauwe straal helpen, dissonanten en verstoringen op te lossen en de ordening in het mentale, emotionele, lichamelijke en spirituele domein weer te herstellen. Door deze harmonie worden het gehele energiesysteem en de aura gestabiliseerd, zodat een bescherming wordt gevormd, bescherming die uit stabiliteit voortkomt.

Als onze aura en ons energiesysteem harmonisch en stabiel zijn, dan zijn ze als een wapening, die ons voor belastende, beschadigende en kwetsende invloeden beschermt. Dat versterkt ook ons vertrouwen. De blauwe straal van de Elohim leidt door de harmonie ook tot diepe vrede. Daardoor ondersteunt de kracht van deze Elohim ook het kalm en tevreden worden.

Gebruikers laten weten dat zich bij hen rust, kalmte en diepe vrede uitbreiden, nadat ze LichtWesen olie of kristal gebruikt hadden. Zij voelden zich beschermd en bevrijd. Enkelen konden met de blauwe straal weldadiger en dieper slapen. Ik heb zelf de blauwe lichaamskristallen en de Elohim olie bij lichamelijke klachten gebruikt, omdat ze het lichaam ondersteunen weer in de gezonde ordening te geraken. Ook bij bijensteken en andere insectensteken toonden ze hun werking: de pijn was sneller verdwenen, het gebied niet opgezwollen of sneller weer dunner geworden.
Ook bij verkrampen was de blauwe straal van de Elohim behulpzaam.Gele Straal van de Elohim * Vreugde


Werking:

• Vreugde en levendigheid ontwikkelen
• Opgeruimd zijn
• Toegang tot het weten van de ziel verkrijgen
• De innerlijke wijsheid ontplooien

De gele straal van de Elohim is de kracht van het groeien en ontstaan. Hij schenkt de mensen levendigheid, vreugde, beweging en aansporing. Hij ondersteunt bij het ontplooien en versterkt de wilskracht. In situaties waarin men de hoop verloren heeft, brengt de gele straal vertrouwen.

Hij bevordert een positieve instelling, interesse in de omgeving en de eigen activiteit.

De Elohim van de gele straal zorgen ook voor het weten en de wijsheid. Zo ondersteunen ze, op alle niveaus - van het aardse tot het hoogste - het leren.
Door deze kracht wordt ook de vreugde van het leren en de opmerkingsgave versterkt. Veel gebruikers beschrijven de gele straal als stimulerend, verwarmend en verlichtend. Zij voelden zich vrolijk en zwierig, opgemonterd, vol levensvreugde en kracht. Er komt een stille vreugde vrij, een innerlijk, rustig geluksgevoel. Sommige gebruikers namen weer een rechte lichaamshouding aan.

Sommige berichten ook dat hun kinderen beter konden leren, en hun huiswerk sneller konden afmaken toen zij de essence gebruikten.Roze Straal van de Elohim * Liefde


Werking:

• Onvoorwaardelijke liefde
• Zich geborgen voelen
• Sympathie, opmerkzaamheid en begrip ontplooien
• Genade

De roze straal van de Elohim belichaamt de kracht van de onvoorwaardelijke liefde. Hiermee kunnen we de liefde terugvinden, zowel de liefde voor onszelf als ook de liefde voor andere mensen, andere wezens en het milieu. We begrijpen wat liefde werkelijk betekent.

Deze kracht toont ook, door welke blokkades en kwetsingen en met welke stappen en gedragspatronen wij onszelf van de liefde afscheiden. We herkennen dat de liefde ons altijd omgeeft en het aan ons is deze aan te nemen. Zo vervaren wij troost en vergeving en zijn we ook in staat, ons zelf te vergeven. Deze kracht versterkt het zelfbeeld en de zelfacceptatie.

De roze straal van de Elohim ondersteunt ons ook bij de Goddelijke wil te laten prevaleren boven onze eigen wil, uiteindelijk de eigen wil met de Goddelijke wil in overeenstemming te brengen en dan vanuit de kracht van de wil effectief te handelen. De roze straal bevat ook de kracht van de vergeving, de genade en de vrijheid. Samen met de zilveren straal van genade lost zij diepzittende schuldgevoelens en karma op. Bij sommige gebruikers kwamen herinneringen aan pijnlijke ervaringen naar boven, die zich met de energie van de Elohim konden oplossen.

Ook bij situaties van hartenleed, bij scheiding en rouw werkte dit rustgevend.Witte Straal van de Elohim * Verheldering


Werking:

• Reiniging, verheldering, bevrijding
• Kennis, inzicht
• Bij de volgende ontwikkelingsfase aankomen

De witte straal van de Elohim is reinigend en zuiverend. Hij verheldert en reinigt het menselijke energiesysteem, de lichaamsstructuur en ons leven. Hij kan ook voor zuivering van ruimtes, plaatsen en hele landschappen worden ingezet. De Elohim van de witte straal bevorderen het bewuste kennen.
Wij herkennen wat moet worden gezuiverd, en wat wij nodig hebben om het lichaam en ons leven weer op orde te brengen. Wij begrijpen ook wat we kunnen doen om de gezonde ordening te behouden.
Het wordt duidelijk welk voedsel het lichaam versterkt, wat schade berokkent en welke verzorging nodig is.

De witte straal zuivert ook de aura en houdt deze schoon. Dat is vooral nuttig in mensenmenigten, bij manifestaties en op reis. Fijngevoelige mensen die de neiging hebben iets van anderen op te pikken, helpt hij in hun eigen kracht en vrij van vreemde energieën te blijven. En hij ondersteunt je bij het bevrijden van vreemde invloeden.

De Elohim van de witte straal schenken de kracht om ons op de volgende ontwikkelingsfase en trillingsniveau te ontwikkelen. Zowel voor de eigen aura, als ook voor ruimtes en plaatsen kunnen de Elohim olie, zirkonia en kristal worden gebruikt. Ik heb ze ook na ongelukken of pijnlijke gebeurtenissen ingezet, om de schok uit het lichaam vrij te maken. Vooral aanbevelenswaardig is hij voor de hotelkamer. Hij zuivert de ruimte en het bed en houdt de aura schoon. Ondersteunend is de combinatie van de witte en de groene straal: een druppeltje op een tissue of zakdoek doen.

De witte straal zuivert en houdt de eigen aura helder, de groene schenkt geborgenheid en welbevinden.Groene Straal van de Elohim * Heling


Werking:

• Omvattende heling
• Evenwicht en innerlijke vrede
• Groei

De groene straal van de Elohim is de straal voor heling en groei. Hij levert in het scheppingsproces de energie en kracht om evenwicht te bieden, om heel te worden en in harmonie met de ordening en de liefde te groeien. Hij versterkt en harmoniseert de stroom levensenergie.
Nog niet geheelde, emotionele wonden worden bewust gemaakt. Evenals de oorzaken van ziekten. Daardoor kan genezing plaatsvinden en ontstaat innerlijke vrede. We voelen ons geborgen, gevoed, gesterkt, stabiel.

De groene straal van de Elohim versterkt de eigen geneeskracht en de bekwaamheid de oorzaken van verstoringen te herkennen. Daardoor is hij ook ondersteunend voor mensen die therapeutisch en helend werkzaam zijn. De groene straal van de Elohim kan op iedere plek en bij iedere kwaal gebruikt worden.

Hij bevordert ook de uitscheiding en ondersteunt zo het ontgiftingsproces.Rode Straal van de Elohim * Levenskracht


Werking:

• De eigen levenskracht activeren
• Energie concentreren en doorgeven
• Macht ontplooien en in harmonie dienen
• Uithoudingsvermogen

De rode straal van de Elohim is de straal van manifestatie. Hij geeft de kracht en het uithoudingsvermogen, om de scheppingsimpuls te verwerkelijken. Zo ondersteunt hij ook de mensen bij het in harmonie manifesteren van visioenen en de ziel.

Hij schenkt moed, sterkte en gecentreerde kracht, doelgericht handelen, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

In het lichaam en in het energiesysteem activeert de rode straal van de Elohim de levenskracht. Ik gebruik de energie van de rode straal van de Elohim ook, om genezing te ondersteunen. Nadat ik eerst met de witte straal de belastende en oude energieën heb opgelost en met groen de genezingsimpuls heb versterkt, gebruik ik rood, om de kracht van het lichaam voor de genezing te activeren. Het is mogelijk de rode straal een paar dagen later in te zetten.
Sommige gebruikers hebben met de rode straal goede ervaringen bij hoofdpijnen. Enkele berichtten dat menstruatieklachten verdwenen.Violette Straal van de Elohim * Transformatie


Werking:

• Transformatie
• Bevrijding van geestelijke druk en belemmeringen
• Bevrijding van de oorzaak van blokkades
• Karma oplossen

De violette straal van de Elohim transformeert belemmerende, belastende en storende structuren. Hij bevrijdt ten diepste, opdat het volledig potentieel en de volmaaktheid zich kunnen ontplooien. Zo maakt hij ook mogelijk dat nieuwe gebieden zich ontvouwen.

De violette straal lost belastende ervaringen en dromen op, emotionele wonden en kwetsingen, karmische banden en verstrikkingen, karma, ideeën en gedragspatronen uit dit, of uit voorbije levens. Evenzo lost hij vervloekingen en verwensingen op, die hun negatieve kracht over vele levens kunnen uitoefenen.

De violette straal van de Elohim versterkt ook de verbinding tot het ware wezen, de ziel, en onze Goddelijke kern. Deze energie kan in elke situatie, waarin het gaat om de zuivering van pijnlijke of traumatische ervaringen, worden ingezet. Ook bij reinigingsprocessen van het lichaam werkt de violette straal van de Elohim ondersteunend.Turkoois Straal van de Elohim * Creativiteit


Werking:

• Creativiteit en uitdrukking van het zelf
• Speelsheid, luchtigheid, vrolijkheid
• Beweeglijkheid
• Laten stromen
• Zich met het weten van de ziel verbinden

De turkoois straal van de Elohim is de straal van vormgeven en flexibiliteit. Hij opent je voor het veelvoud aan mogelijkheden en we krijgen nieuwe ideeën en inzichten. De toegang tot weten uit voorbije levens wordt geopend. We kunnen ons met de eigen ervaringen en ook met de schat aan ervaringen van andere mensen verbinden.

De turkoois straal van de Elohim bevordert de verantwoordelijkheid van de enkeling in het scheppingsproces als gemeenschappelijk handelen. Tot de kwaliteiten van de turkoois straal behoren ook luchtigheid, speelsheid en vrijheid. Hij brengt dat, wat is gestold en vastgehouden, aan het stromen, bewegelijkheid in lichaam en leven. Hij versterkt het speelse vertrouwen van het innerlijk kind en de communicatie van het hart. Deze straal kan ook worden gebruikt, om met het weten uit Atlantis in contact te komen en de talenten uit die tijd, zover dat mogelijk is, weer te activeren.

Gebruikers beleefden dat de turkoois straal van de Elohim dat wat in het lichaam opgehoopt was, aan het stromen bracht. Vastzittende, gespannen en verkrampte delen van het lichaam werden opgelost. De beweeglijkheid nam toe. Ook bij stresssituaties kon men kalm blijven.
Sommige gebruikers berichtten, dat de turkoois straal van de Elohim, de stroom van levensenergie prikkelt, waardoor ook het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt ondersteund.Magenta Straal van de Elohim * Regeneratie


Werking:

• Zich met alle niveau's van de Schepping verbinden en deze integreren
• Diepe harmonie en diepe rust
• Heling en regeneratie
• Uitbreiding van het bewustzijn
• Zijn plaats in de Schepping innemen

De Elohim van de magenta straal zijn krachtige helers, die met alle niveau's van de Schepping verbonden zijn. Daarom kunnen zij ook mensen met alle niveau's van de Schepping verbinden, vanaf het oerbeginsel tot in de dichtste materie. De verbinding met de hogere bewustzijnsniveau's, de ziel en het eigen levensplan wordt intensiever. Wij kunnen ons weer herkennen in de volmaakte ordening, heel worden en onze plaats in het scheppingsplan herkennen en innemen.

De magenta kleurige straal van de Elohim, zorgt voor diepe, stille resonantie met de oorsprong, het alomvattende bewustzijn, de vrede, de stilte, de leegte en brengt deze op alle niveau's. Daardoor versterkt hij geborgenheid, innerlijke rust en vrede.

Gebruikers laten weten, dat ze met de magenta straal van de Elohim beter inslapen en dieper en gezonder konden slapen. Als hogere potentie van violet is de magentakleurige straal ook erg krachtig bij transformatiewerk en bij het loslaten van beperkingen.  Gouden Straal van de Elohim * Scheppingskracht


Werking:

• Welbewust
• Heling
• Het mannelijke principe ontwikkelen
• Actieve scheppingskracht
• Pracht en rijkdom

De gouden straal van de Elohim is de straal van de mannelijke, actieve scheppingskracht. Hij belichaamt het mannelijke scheppingsprincipe en lost blokkades, hindernissen, gedachtespinsels, overtuigingen en gedragingen op, die in strijd zijn met het ware wezen.
Zo ondersteunt de gouden straal je bij het ontplooien van de eigen kracht, waarde, natuurlijke autoriteit en de innerlijke wijsheid.

Het principe van de gouden straal is ook volheid en pracht. Daarom kan deze kracht worden gebruikt om je los te maken van de gedachten en situaties waarin je meent tekort te hebben, en jezelf voor de geschenken van het leven te openen. Hij ondersteunt ook in zakelijke situaties.

Omdat goud de meest genezende kleur is, kan deze straal tezamen met de groene worden ingezet. Enkele gebruikers berichten dat hun bedrijf meer klanten en meer omzet had, nadat zij met de gouden straal gewerkt hadden.Zilveren Straal van de Elohim * Het geheim van de schepping


Werking:

• Intuïtie en waarneming ontwikkelen
• Het verborgene zien
• Bescherming
• Genade
• Geduld
• Het vrouwelijke principe ontplooien

De Elohim van de zilveren straal belichamen het vrouwelijke scheppingsprincipe en verbinden met de vrouwelijke scheppingskracht. Zij schenken toewijding en meegevoel en voeden alle lichaams- en levensniveau's. Ze leren ons geduld, geduldig aanvaarden en laten ontstaan, de balans van geven en nemen.

De zilveren straal van de Elohim geeft de sterkste bescherming. Hij omhult als een wapenrusting en stabiliseert de aura en het energiesysteem. In deze energie zijn wij tegen schadelijke krachten beschermd. Met de zilveren straal herkennen wij cycli, begrijpen hoe ze werken en herkennen het passende tijdstip.
Daardoor kunnen we cycli normaliseren en weer in de juiste ordening en duur brengen.

De zilveren straal van de Elohim opent ook de vaardigheid, het verborgene waar te nemen, in het verborgen domein en achter de openbaarheid te kijken. We herkennen wat er mogelijk is, welke mogelijkheden al voorhanden zijn en welke zich laten zien, wat er gedaan moet worden om iets te bereiken of te verwerven.

Veel gebruikers benutten de zilveren straal om zich te beschermen, vooral wanneer zij drukke plaatsen bezoeken.Kristallijnen Straal van de Elohim * Verbinding


Werking:

• Verbinding tussen licht en de stoffelijke wereld
• Verbinding van polen en principes
• Verbinding met de Goddelijke ordening
• Volkomenheid, heelheid
• Alomvattend bewustzijn

De Elohim van de kristallijnen straal verbinden. Zij verbinden licht en de stoffelijke wereld, al wat geschapen en ontstaan is met de Goddelijke impuls, het Goddelijke principe met het aardse en de mensen.
Men vindt hun kracht overal daar, waar schijnbaar leegte is: tussen atoomkernen en elektronen, tussen de planeten in het zonnestelsel, tussen de zonnestelsels. Omdat de kristallijnen straal een hoge trilling heeft en alles doordringt, kan hij worden gebruikt om deuren te openen, waar men anders geen toegang toe krijgt: om hardnekkige blokkades op de lossen en om informatie of genezende energie door te geven.

Zo is hij ook het transportmiddel voor de energetisch werkende substanties en kan hij de werking van homeopathie, essences of energetische technieken versterken. Met de kristallijnen straal kunnen de kristallijne structuren van het lichaam op een hoger trillingsniveau worden gezuiverd, en tenslotte tot in het hoogste trillingsniveau komen.

Gebruikers benutten de kristallijnen straal van de Elohim om de verbinding in het lichaam te versterken: bij breuken, bij snijwonden, bij zenuwbeschadiging. Anderen laten weten dat zij duidelijker kennis en inzicht verkregen nadat zij met de kristallijnen straal gewerkt hadden. Ook verwierven ze innerlijke vrede en kalmte.


Prijzen kan je terugvinden op de webshopElohim artikelenElohim tinctuur


Ingredienten: Aqua (water), ethanol (ethylalcohol)

Gebruik:  Op huid, aura en chakra, alsook als bad en massagetoevoeging.

Voor enkele kleuren Straal van de Elohim is er een tinctuur voorzien.

Kleurstralen: blauw, wit, roze, violette, groen, geel, rood,
magenta, gouden, zilveren & kristalijne, turkoois van 30 ml

Etherische Elohim-oliën


Bij de Elohim-oliën dragen zuivere etherische oliën de energie van de Elohim-kleurstralen. De waardevolle oliecomposities zijn passend bij het thema samengesteld.
Ze worden in ruimtes gebruikt, bijvoorbeeld in een geurlampje of in een geurfonteintje.
Voor enkele kleuren Straal van de Elohim is er een olie voorzien.Hoe gebruik je de oliën van de Elohim?

Methode 1:
neem 30 ml basis olie (bvb zoete amandelolie), doe daar 3 druppels van de olie in.
Smeer van dit mengsel 's ochtends en 's avonds en naar behoefte, enige druppels op het lichaam.
Laat je hierbij door je intuïtie leiden. Algemene punten zijn: de polsen en de halswervel.
Denk erom dat olie vlekken op de kleding kan geven.

Methode 2:
Verdamp in een geurverdamper of aromalamp enkele druppels van de olie.

Je mag methode 1 en 2 samen combineren.Elohim Kristalhart


Harten van kristal uit loodvrij glas met ingeslepen stralen dragen de trilling van de Elohim.  Je kunt dit kristal op het lichaam, in hemd of broekzak, of in een sieraad dragen.  Wanneer je het kristalhart als sieraad wilt dragen kun je kiezen uit een zilveren of gouden hanger.
Ieder kristalhart wordt exclusief voor LichtWesen met de hand geslepen.


LichaamskristallenElohim Lichaamskristallen zijn kleine kristallen (diameter 4,8 mm) die de kracht van de Elohim dragen.
Ze kunnen direct op de huid geplakt worden – op de chakra‘s, acupunctuurpunten of eenvoudig op de pijnlijke plaatsen.

Ca. 25 kristallen per buisje.

(op bestelling)
Elohim sieraden


Elohim-sieraden (Zirkonia 16 mm x 12 mm)
Bij de Elohim-sieraden van LichtWesen zijn kleurige zirkonia's de dragers van de kracht van de Elohim. Ze worden in een speciaal voor dat doel gemaakte hanger geplaatst en als een sieraad aan een ketting gedragen.  De Elohim-kristallen kunnen in de hanger worden verwisseld. Het is mogelijk meerdere kristallen met elkaar te combineren. Zo kan als ondersteuning juist die kleurstraal werkzaam zijn, waarvan je de kracht nu nodig hebt.   De Elohim-hangers zijn in twee varianten verkrijgbaar: als het iets grotere sieraad in de vorm van een engel of sierlijker in de gestalte van een gestyleerde mens.
De Elohim-kristallen kunnen echter ook zonder hanger in hemd of broekzak hun krachten ontplooien.

(op bestelling)
Boek 'De Elohim' 


Ruimte en genezing creëren met behulp van de Elohim.

De Elohim zijn bijzonder machtige wezens met een hoge vibratie. Vooral in de huidige tijd van verandering staan zij ons terzijde.
Ze worden ook wel de ‘lichtvervulden’ genoemd. We kunnen hun overweldigende werkzaamheid gewaarworden in onze lichamelijke, emotionele en mentale ervaringen.
Met hun hulp kunnen we gedachten, blokkades en karmisch bepaald gedrag die beperkingen voor ons vormen, gemakkelijker loslaten.
Hierdoor ontstaan ruimtes waarin genezing kan plaatsvinden. Net als de aartsengelen vertegenwoordigen de Elohim de goddelijke principes. Zij komen rechtstreeks voort uit de goddelijke straal en hebben een directe verbinding met het scheppingsprincipe behouden.
Hier komt hun enorme kracht uit voort die transformatie kan teweegbrengen. Dit is het eerste grondige boek over de Elohim, hun taken, hun werkzaamheid en de manier waarop deze ingezet kunnen worden binnen therapeutische omstandigheden. In dit boek worden ook vele ervaringen uit de praktijk beschreven.Momenteel zijn de artikelen van de Elohim enkel op bestelling leverbaar.
Prijzen kan je terugvinden op de webshop
Engelen Auraspray geurfrequensties

Gemaakt en samengesteld door de De Groene Linde, meesters in het maken van heerlijke geurfreqenties met een gerichte werking.

pranarom Geurfrequenties werken diep in op het energetische systeem van de mens. Ze zorgen er voor dat disbalans in het energie systeem, dat klachten veroorzaakt, weer in balans worden gebracht.

Aurasprays met geurfrequenties helpen om blokkades en ongewenste energieën op te ruimen, geven ondersteuning bij hooggevoeligheid van kinderen & volwassenen en kunnen helpen om beter bij jezelf te blijven.


Engelen Healing aurasprays


Chamuël 50 ml: 

pranaromMet de hulp van Chamuël leer je onvoorwaardelijk lief te hebben.


Ingrediënten: Bergamot, Tuberoos, Mandarijn Bio, Rozenhout, Kruizemunt, Mirre, Kaneel, Scharlei.

Deze engel heeft de trilling van het 3e lichaam, de roze lichtstraal en zoals we weten staat roze voor liefde, tederheid,
maar ook van de liefde voor jezelf en je eigenwaarde. Chamuël is de beschermheer van partnerschappen, zowel
levenspartner als andere intermenselijke relaties. Hij leert ons om ons over te geven en de echte nabijheid toe te laten.
Voor al die mensen die door gebeurtenissen tijdens het leven zelf geen liefde kunnen tonen maar ook niet kunnen ontvangen.
Chamuël leert ons vertrouwen te hebben in relaties zonder ons zelf steeds af te vragen waarom dit je toevalt.

De engel frequenties zijn wondertjes in een flesje! Met de delicate oliën zoals roos en Neroli zijn ze hoog in frequentie en
zullen je helpen samen met de gekozen engel de uitdagingen van het leven aan te gaan. Je kunt de olie en de auraspray's
gebruiken als je engelen kaarten legt of als je mediteert. Je kunt de olie verdampen en de spray over je heen sprayen.
Het geven van lichtwerk wordt nog meer gedragen als je gebruik maakt van de Engel frequenties.

 Circle of Angels 50 ml: 

pranaromEen circel van liefde om je heen, iedere keer als je deze geurfrequentie gebruikt!Alle engelen van de engelenlijn van De Groene Linde staan in een kring om je heen.
Ze overstelpen je met liefde en ondersteunen je bij alles waar je mee bezig bent. Een heerlijke sensatie.

Gabriël 50 ml: 

pranaromMet de hulp van Gabriël worden alle thema's in je leven uitgezuiverd.Ingrediënten van deze helende geur: Honig, Geranium, Mandarijn Bio, Pompelmoes, Ylang Ylang.

Gabriel is de hoeder van de 4e. lichtstraal die kristalwit van kleur is. Deze kleur staat voor zuivering, reiniging en waarheid. Roep de engel op met de olie als je tegen vastgelopen thema's aanloop. Op het basale gebied van niet weten welke beslissing je moet nemen tot het uitzuiveren van karma en interpersoonlijke problemen. Gabriel houdt je de beroemde spiegel voor waardoor je tot herkenning komt en blinde vlekken zichtbaar worden. Hij zorgt voor het licht zodat jij je problemen beter kan begrijpen.

De engelen essences zijn wondertjes in een flesje! Met de delicate oliën zoals roos en Neroli zijn ze hoog in trillingsgetal en zullen je helpen samen met de betreffende engel de uitdagingen van het leven aan te gaan. Maak daarbij gerust gebruik van Engelen kaarten en dergelijken. Mediteer samen met de betreffende engel, brand een kaars en verdamp de olie in een brandertje in de ruimte. Door de olie bij je te dragen blijft je energie zich herinneren en de engel blijft naast je staan en begeleid je door de periode van uitdagingen heen.

 
Jeremiël 50 ml:
pranarom
Met  Jeremiël doorloop je periode van transformatie op een zachte en liefdevolle manier.


Ingrediënten van deze helende geur: Zilverspar, Lavendel, Limoen, Laurier.

Hij helpt bij het aangaan van positieve veranderingen. Tijdens het verwerken van emoties, het schenken van vergeving en het overzicht houden. Ook brengt hij een heldere blik als je je leven wilt overzien om zo veranderingen aan te kunnen brengen.

De engelen essences zijn wondertjes in een flesje! Met de delicate oliën zoals Roos en Neroli zijn ze hoog in trillingsgetal en zullen je helpen samen met de betreffende engel de uitdagingen van het leven aan te gaan. Maak daarbij gerust gebruik van Engelen kaarten en dergelijken. Mediteer samen met de betreffende engel, brand een kaars en verdamp de olie in een brandertje in de ruimte. Door de olie bij je te dragen blijft je energie zich herinneren en de engel blijft naast je staan en begeleid je door de periode van uitdagingen heen.

 
Jophiël 50 ml: 

pranaromMet de hulp van Jophiël krijg je toegang tot je innerlijke weten en je innerlijke wijsheid.


Ingrediënten van deze helende geur: Geranium, Zilverspar, Lavendel, Limoen, Bijvoet.

Aartsengel Jophiël helpt ons om toegang te krijgen tot onze innerlijke wijsheid en ons innerlijk weten. Hij is de hoeder van de 2e lichtstraal die is geel/ goud van kleur. De kleur straalt warmte uit en daarom is de Aartsengel Jophiël de engel om aan te roepen als je last hebt van nervositeit en winterdepressies.

Hij zal ons doen beseffen dat het goed is als wij ook in het licht mogen staan! Hij sterkt ons in ons geestelijke en spirituele rijpingsproces. Ook als je merkt dat je in starre meningen, veroordelingen en angst zit vast geroest. Het waarnemen is natuurlijk één ding maar het oplossen is een andere. Vraag of Jophiël je wilt helpen om los te laten en je het vertrouwen te geven dat je als deze destructieve en tegenhoudende gevoelens niet nodig hebt. Een vrije geest en rust in emoties zijn ook jouw recht.Metatron 50 ml: 

pranaromMetatron helpt je om je levenspad, je missie in dit leven te vinden en uit te voeren.


Ingrediënten van deze helende geur: Lavendel, Ylang, Mirre, Kardamon, Pompelmoes, Wierook, Palmarosa, Neroli, Cananga.

Metatron is de "Koning der Engelen" met zijn hulp kunnen wij ons levenspad heb kennen!
Hij is de hoeder van het witgouden licht dat staat voor transcendente en het transparante, goud duidt op totale verandering. Hij helpt bij transformeren van ons persoonlijke levensplan.

Als je iets heel intensief wenst en het verlangen blijft je bestoken dan is dat een teken, een deel van je levensplan wordt je gewaar. Dit zal als je dit echt wil, met hulp van het universum, worden bereikt. Vaak gaat dit gepaard met moeilijke opgaven en lastige leerpunten. Vaak gaan wensen pas na jaren van beproevingen en oefening in vervulling. Maar wat voor ons bestemd is...
Michaël 50 ml: 

pranaromMichaël beschermt je tegen alles wat niet goed voor je is. En verbreekt alle verbindingen die je wenst te verbreken.


Ingrediënten: Lavendel, Honing, Neroli, Palmarosa, Rozenhout, Laurier, Pompelmoes.

Aartsengel Michaël is de hoeder van de eerste lichtstraal,de kleur is blauw. Blauw is de kleur van rust vrede en geborgenheid. Daarom helpt Aartsengel Michaël je op een kalme manier door moeilijke situaties heen. Hij is het licht als we ons onzeker en angstig voelen.

Hij trekt het goede aan en dat wat je niet nodig hebt aan situaties die je naar beneden trekken houdt hij op afstand. De Aartsengel Michaël verteld je ook dat je je niet alleen op je verstand moet concentreren maar dat je ook je op je intuïtie kan vertrouwen. Je intuïtie is de leidraad van je leven, alleen je intuïtie brengt je naar je levenspad.

Hij helpt je om verbindingen te verbreken als je die niet meer nodig hebt. Ook zal hij je beschermen tegen kwaad.

Aartsengel Michaël is ook een grote hulp bij de stervensbegeleiding.

 


Raphaël 50 ml: 

pranarom

Raphaël zal je bijstaan bij alle vormen van heling en genezig.Ingrediënten van deze helende geur: Jasmijn, Bergamot, Petitgrain, Chempaka, Honing.

Aartsengel Raphaël is de hoeder van de vijfde lichtstraal en heeft de kleur smaragdgroen. Deze kleur staat voor heling, geestelijke wedergeboorte, medeleven en harmonie. Willen wij onszelf of anderen helpen te genezen roepen wij deze aartsengel aan.
Laat samen met Raphaël de smaragdgroene lichtstraal door je handen stromen als je bijvoorbeeld een energiebehandeling geeft. 

Raphaël brengt in balans alles dat is overhoopgehaald. Hij helpt onszelf terug te vinden op ieder niveau.Sandaphon 50 ml: 

pranarom

Sandaphon zal je gebed brengen naar God, hij is de boodschapper.Ingrediënten van deze helende geur: Den, Gernaium, Lavendin

Aartsengel Sandalphon is de tweelingbroer van Metatron. Hij brengt onze gebeden naar God om verhoord te worden.
Sandalfon is ook de engel van de muziek. Musici kunnen hem uitnodigen voor inspiratie en om hen te helpen muziekstukken te componeren.

Je kunt Sandalphon ook uitnodigen om met de melodie te werken van een muziekstuk waarna je luistert zodat het helend voor je is.
Aartsengel Sandalfon zegt dat muziek net als onze gedachten, grote invloed op ons heeft. Hij adviseert om onszelf te omringen met positieve muziek, dit omdat muziek een verschil kan maken in hoe je je voelt.


Uriël 50 ml:
pranarom

Als je het moeilijk vind om in je daadkracht te gaan staan en zo de vreugde toe te laten in je leven. Uriël zal je aanzetten tot actie.Ingrediënten van deze helende compositie: Roos, Rozenhout

Uriël is de hoeder van de zesde licht straal die een rood gouden kleur heeft. De kleur staat voor activiteit en daadkracht, pioniersgeest, hartstocht en energie.
Het goud vertegenwoordigd de levensvreugde en optimisme. Uriël geeft je het gevoel van dankbaarheid en een positieve levensinstelling.
Met een positieve levensinstelling kunnen we creëren wat we ons voorgenomen hebben.

Zadkiël 50 ml: 

pranarom

Met de hulp van Zadkiël kun je vergeven en weer vrij zijn van negatieve gevoelen en gedachten.Ingrediënten van deze helende geur: Neroli, Bergamot, Rozenhout, Petitgrain.

Zadkiël is de hoeder van de zevende lichtstraal en heeft violet als kleur. De kleur staat voor verandering en transformatie.

Zadkiël is onze steun tijdens grote veranderingen, zoals scheiding door dood of echtscheiding, maar ook veranderingen in werk of door verhuizing.
Hij bevrijdt ons van datgene dat niet zijn oorsprong heeft in kosmische wetten.
Hij maakt ons los van de energie van ons verleden dat ons nu zo belemmerd en zorgt voor een doorbraak en een nieuw begin.Prijzen kan je terugvinden op de webshop
De Aartsengel essences


De Aartsengel essences herinneren ons aan ons goddelijk Zijn, de goddelijke vonk binnen in ons en lossen de blokkades op, die ons lieten vergeten.

De Aartsengel essences zijn verkrijgbaar als:
Tinctuur (spray) 30 ml 
Engelparfum 30 ml 
URIËL - orde, structuur en materialisatie *info: klik hier*

- visoenen manifesteren
- brengt lichaam, ziel en geest in harmonie
- laat zien hoe materie, rijkdom en spiritualiteit met elkaar op goede voeten kunnen staan
- brengt evenwicht bij hen die zich erg hechten aan geld en fysieke zaken
- het scheppingsplan en de eigen scheppingskracht herkennen
- daadkracht en de kracht om besluiten te nemen
- structuur vinden
- heling door geordende structuren
- versterkt het vermogen om naar de wijsheid van het lichaam luisteren
- helpt hen die teveel of te weinig belang hechten aan geld en/of het fysieke lichaam
- herkennen wat het lichaam nodig heeft
Parfum met patchouli, vetiver en tulsi. (geur: houterig en aromatisch)


HANIËL - helder inzicht *info: klik hier*

- inzicht krijgen
- de eigen grootheid herkennen en er naar leven
- illusies van het leven doorzien
- bewustzijn in het dagelijkse leven integreren
- gevoel van kalme stilte vinden
Parfum met magnolia en ho blad. (geur: bloemig en helder)


CHAMUËL - Lichtheid *info: klik hier*

- harmonie vinden
- leren ballast afwerpen
- verhoging van de trilling
- creativiteit vinden
- partnerschap
Parfum met de geur van karo karunde. (geur: bloemig, zinnelijk en vol)


GABRIËL - Hoop *info: klik hier*

- brengt verandering, vreugde en hoop
- helpt wensen en verwachtingen herkennen
- geeft levensvreugde
- geeft kracht om verandering te accepteren
- werkt zeer effectief in moeilijke tijden en bij depressie
- men wordt bewust van struikelblokken zoals stress, ergernis of angst
Parfum met magnolia en mandarijn. (geur: fruitig en opwekkend)


RAPHAEL - Heling *info: klik hier*

- brengt heling op elk niveau, bemoediging en vernieuwing, transformatie van het verleden
- brengt geborgenheid
- inzicht in de samenhang tussen ziekten
- geeft inzicht in wat nodig is om te helen
Parfum met kamille, lotus en hertshooi olie. (geur: balsemachtig, fluwelig en zacht)


MICHAEL - Kracht en bescherming *info: klik hier*

- kracht
- structuur
- helderheid/duidelijkheid
- bescherming
- opheldering en reiniging
Parfum met bosmajoraan en eucalyptus. (geur: wrang-fris en kruidig)


JOPHIËL - Integratie *info: klik hier*

- integratie van deeltjes van jezelf met je vaardigheden
- toegang tot hogere bewustzijnsdelen en hogere wezens
- geeft vertrouwen in de schepping
- brengt wijsheid en zelfverwezelijking
- toegang tot verschillende delen en dimensies
- geeft helderheid
- geeft goddelijke liefde
Parfum met kamille en lvendel. (geur: kruidig, balsemachtig)


ZADKIËL - Opbloeien *info: klik hier*

- brengt wijsheid, weten
- geeft volledige zuivering en ontplooiing
- brengt vrijheid
- brengt stilte in het hoofd
- geeft harmonie en balans in de gevoelens
- werkt ontspannend en bevrijd ons van beperkingen
- helpt zich aansluiten bij de Goddelijke energie
Parfum met wierook en opoponax. (geur: fris kruidig met groene ondertoon)


METATRON - Volkomen liefde en bewustheid *info: klik hier*

- laat de allesomvattende liefde toe
- brengt volkomen bewustzijn
- brengt stilte
- helpt de eigen Goddelijkheid aanvaarden
Parfum met styrax en neroli. (geur: zacht, fris en bloemig)Toepassing Tinctuur:
- ‘s morgens en ‘s avonds een paar druppeltjes in de mond
- naar behoefte in de aura spuiten
- naar behoefte op het lichaam aanbrengen
- meditatie


Toepassing Parfum:
- ‘s morgens en ‘s avonds 2 maal spuiten op het lichaam
- naar behoefte in de aura spuiten
- naar behoefte op het lichaam spuiten
- meditatie


De Aartsengel essences zijn verkrijgbaar als:
Tinctuur (spray), 30 ml - Prijs: 22,90 €
Engelparfum, 30 ml - Prijs 26,96€
De Integratie-essences


De essences van de Aardengelen ondersteunen het lichaam zich aan een hogere trilling aan te passen en deze te integreren. Zij harmoniseren en stabiliseren de verbinding tussen het fijnstoffelijke- en fysieke lichaam en helpen, de meegenomen vaardigheden en karaktereigenschappen neer te zetten.

Integratie-essences zijn verkrijgbaar als:
Tinctuur (spray) 30 ml 
Geurspray 30 ml BOOM - Groei

- kosmische- en aardse energie in harmonie brengen
- gronden/aarden
- stabiliteit
- in harmonie zijn
De essence Boom helpt om geaard te zijn en tegelijkertijd verbonden te zijn met de hogere bewustzijnsniveaus. Je energiehuishouding in het lichaam wordt verbeterd waardoor koude handen en voeten beter worden.
Bij het gebruik van deze essence voel je je levendig, krachtig, en beter bestand tegen de negatieve dingen in het leven.
Geurspray met hennabloesem. (geur: houtig, warm en zinnelijk)

ZON - Levensvreugde

- helpt om het innerlijke Licht laten schijnen
- brengt vreugde en vrolijkheid
- deze essence wordt gebruikt in trieste en sombere dagen en/of bij depressieve gevoelens. Helpt om gemakkelijker uit bed te komen en de dag vrolijk en zonnig te beginnen.
De Aardengel Zon verheldert en brengt Licht in de cellen, waardoor men zich sterker en fysiek beter voelt.
Geurspray met rosa damascena. (geur: rozig)

AARDE - Uithoudingsvermogen

- volharding
- geduld
- concentratie
- deze essence geeft houvast en structuur en verbindt ons met de voedende energie van de aarde. De Aardengel Aarde leert ons volhardend te zijn en uithoudingsvermogen te krijgen. Ze helpt ons om kalmte en geduld te vinden. Helpt in te zien of we veranderingen willen en wanneer je dan het beste handelt.
Helpt gronding te krijgen wanneer je het aardse leven moeilijk vindt.
Geurspray met narde en nagarmotha. (geur: aards en houtig)

VUUR - Wil om te leven

- versterkt de levenskracht en de wil om te leven
- geeft levenslust en wilskracht
- brengt enthousiasme
- helpt goed bij chronische ziekte
- ontlading van gevoelens
- extase
Deze essence transformeert oude begrenzingen en helpt grenzen verleggen. Geeft wil om te leven bij ziekte en geeft levenskracht bij chronisch zieke mensen. Deze essence zet bij chronische ziektes weer iets in beweging.
Geurspray met sugangha kokila, vanille en sandelhout. (geur: kruidig en vurig)


WATER - Beweeglijkheid

- helpt om de energie te laten stromen, met het leven mee te stromen
- bij gebruik van deze essence zal men "zichzelf niet verliezen"
- helpt je om in het NU leven
- brengt uithoudingsvermogen en helpt je om je doel te bereiken
Deze essence helpt om zich makkelijk aanpassen en schikken in situaties zonder onszelf te verliezen. Vastgelopen gevoelens kunnen weer gaan stromen. Helpt om beter te kunnen omgaan met weestanden en blokkades.
De essence Water kan de energetische kwaliteit van (drink)water verbeteren.
Geurspray met geranium en neroli. (geur: zoet en bloemig)


LUCHT - Denkvermogen en communicatie

- beweeglijkheid
- verandering
- uitwisseling
- communicatie
- denkvermogen
De essence Lucht helpt in het NU te zijn, in te zien wat op het moment nodig is en het verleden los te laten. Genieten van het NU. Versterkt en verheldert het denkvermogen en intuïtie.
Deze essence helpt om duidelijker te communiceren.
Geurspray met limette en bergamot. (geur: citrusachtig, fris en licht)KRISTAL - Duurzaamheid

- fijnstoffelijke levensenergie beter opnemen en in het lichaam integreren
- bewustzijnsdeeltjes met een hogere trilling in het lichaam integreren
- de uit kristallen bestaande structuren in het lichaam verhelderen
- stabiele structuur
- lost belastingen, pijnlijke ervaringen, trauma's en shocks op, waardoor fijnstoffelijke energie beter kan opgenomen worden
- het energetische & fysieke lichaam wordt met elkaar verbonden
- helpt zeer goed bij trillingsverhoging van het lichaam
- werkt goed voor reiniging van edelstenen en kristallen, brengt ze terug in eigen kracht en trilling.
Geurspray met bergamot en jasmijn. (geur: bloemig en helder)Toepassing Tinctuur:
- ‘s morgens en ‘s avonds een paar druppeltjes in de mond
- naar behoefte in de aura spuiten
- naar behoefte op het lichaam aanbrengen
- meditatie


Toepassing Parfum:
- ‘s morgens en ‘s avonds 2 maal spuiten op het lichaam
- naar behoefte in de aura spuiten
- naar behoefte op het lichaam spuiten
- meditatie


Integratie-essences zijn verkrijgbaar als:
Tinctuur (spray) 30 ml 
Geurspray 30 ml
Prijzen kan je terugvinden op de webshop
Orgon engelen hanger

clean energy aurasprayEen belangrijke hulp bij het ontstoren van je eigen energie (via hangers).
Orgon betekent levensenergie (Chi, Ether of Prana). Het bestaat uit een combinatie van kristallen, hars en metalen.
In het bijzonder bevat het Herkimer kristal dat helpt bij het reinigen van elektromagnetische straling. Het reinigt en balanceert energie en harmoniseert de Chi in en om ons heen.
Daarnaast zet orgon negatieve energieën om in positieve en is het effectief tegen negatieve aardstralen, spin-inversie en elektrosmog.

De orgon-hanger is speciaal gemaakt om je energieveld (aura) meer in balans te brengen. Door het dragen van de orgon-hanger kun je rustiger worden, minder stress ervaren en energieën van andere mensen op afstand houden. De hanger kan ook gedragen worden in de broekzak, of onder het hoofdkussen worden gelegd.
Om de orgon-hanger op jouw persoon te activeren dien je deze tenminste 20 seconden vast te houden.


Wat het doet:
 • Het werkt continu.
 • Helpt je de negatieve etherische energie te transformeren in positieve energie.
 • Het zuivert de atmosfeer & zet negatieve energie in positieve energie.
 • Reinigt en brengt je aura en chakra's in balans.
 • Effectief tegen electrosmog, spininversie en negatieve aardstralen.
 • Helpt tegen slapeloosheid en chronische nachtmerries.
 • Vermindert de schadelijke effecten van allerlei straling (ook WIFI).
 • Helpt planten beter groeien.
 • Werkt tegen ongedierte.
 • Brengt een gevoel van evenwicht & harmonie en zorgt voor een gelukkige & positieve levenshouding.
 • De energie wordt gereingid & in balans gebracht.
Verschillende soorten orgon hangers & piramides:


Orgon hanger aartsengel Gabriël

clean energy auraspray
Aartsengel Gabriel
Roep deze aartsengel Gabriël aan als je zijn hulp wilt voor meer helderheid, zuiverheid, orde en discipline. Zijn werk is het scheppen van meer harmonie, schoonheid en zuiverheid op aarde.
Hij helpt je bij het intuïtiever worden en bij het vinden van jouw eigen weg in het leven. Doe een beroep op zijn hulp als je voelt dat je gezuiverd wilt worden.
Aartsengel Gabriël is ook de beschermengel bij de geboorte van een kind, dus je kunt zijn zegening ook inroepen voor alle pasgeborenen.

Materialen: edelstenen (maansteen en bergkristal) koper en acryl.
Geleverd met 1 meter waxkoord van 1 mm, in een doosje met folder in vijf talen.


Orgon hanger aartsengel Michaël
clean energy auraspray
Aartsengel Michael
Roep aartsengel Michael aan als je hulp wenst bij moed, kracht en bescherming. Hij draagt het vlammende blauwe Zwaard van Waarheid, en als daarom gevraagd wordt zal hij het gebruiken
om je los te snijden van oude bindingen of verkeerd gerichte energieën die tegen je werken. Vraag zijn bijstand in elke situatie waarin je voelt dat je meer wilskracht nodig hebt, en meer initiatief, kracht en duidelijkheid, of wanneer je behoefte aan bescherming hebt - lichamelijk of geestelijk.

Materialen: Edelsteenstukjes (lapis lazuli en blauw topaz), koper en acryl.
Geleverd met 1 meter waxkoord van 1 mm, in een doosje met folder in vijf talen.
Orgon hanger aartsengel Raphaël

clean energy auraspray
Aartsengel Raphaël
Doe een beroep op aartsengel Raphaël als je hulp nodig hebt bij genezing, waarheid en inzicht.
Vraag om zijn hulp bij alle vormen van genezing en om negatieve blokkades die ziekte veroorzaken op te ruimen.
Hij zal je ook helpen om meer inzicht en innerlijk weten te ontwikkelen, door het openen van het zesde chakra (derde oog).

Materialen: edelstenen (aventurijn en amethist ), koper en acryl.
Wordt geleverd met 1 meter waxkoord van 1 mm, in een doosje met folder in vijf talen.


Orgon hanger aartsengel Uriël
clean energy auraspray
Aartsengel Uriël
Roep aartsengel Uriël en zijn vredesengelen aan bij elke situatie waarbij de energie van Heilige Vrede nodig is.
Vraag zijn hulp om je angsten te laten verdwijnen, zodat je diepe vrede kunt vastleggen in jouw wezen. Hij kan ook hulp bieden bij het verkrijgen van meer helderheid, inzicht en visie.

Materiaal: edelstenen (citrien en bergkristal) koper en acryl.
Geleverd met 1 meter waxkoord van 1 mm in een doosje met folder in vijf talen.
Orgon piramide Aquamarijn & Lapis Lazuli met aartsengel Michaël

clean energy aurasprayAfmetingen: ca 6,5cm x 6,5cm, Hoogte 5,5cm
Orgon piramide met aartsengel Raphaël

clean energy auraspray

Afmetingen: ca 5,5 cm x 5,5 cm, Hoogte 4,5 cm
Orgon piramide met aartsengel Gabriël

clean energy aurasprayAfmetingen: ca 5,5 cm x 5,5 cm, Hoogte 4,5 cm

Kaartenset: 


Deze kaartenset biedt:

• 85 levensthema’s en innerlijke kwaliteiten
• Beschrijving van de 12 Elohimstralen, de 12 Scheppingsstralen, van 21 Opgestegen Meesters, 9 Aartsengelen, 7 Aardengelen, 12 kleuren en andere ondersteunende krachten
• Vragen die helpen om je eigen situatie beter te begrijpen, innerlijke weerstand te ontdekken en op te lossen
• Oefeningen bij ieder thema, om de innerlijke kwaliteit te versterken
• Aanwijzingen bij de LichtWesen producten

Deze kaartenset helpt je ook de ondersteunende LichtWesen energie te vinden.

Inhoud kaartenset:

• Handboek 220 bladzijden
• 100 kaarten in een aparte doos
Hoe gebruik je de LichtWesen essences?

Al de LichtWesen essences zijn verkrijgbaar als Tinctuur (water-alcohol mix als drager) en als olie (olie mix als drager). De Aartsengel- en Integratie essences zijn er bovendien als geurspray (alcohol-watermix met hoogwaardige etherische oliën, en ook als natuurlijk parfum te gebruiken). De Meesteressences zijn ook als olie (mix van meerdere basisoliën met etherische olie) te verkrijgen.
Van de tinctuur worden twee tot meerdere keren daags (naar behoefte) enige druppels op het lichaam aangebracht, in de mondholte gedruppeld, in de aura gewaaierd of verstuifd.
Van de olie smeer je 's ochtends en 's avonds (behalve nr. 10, deze gebruik je alléén in de ochtend) en naar behoefte, enige druppels op je lichaam. Laat je hierbij door je intuïtie leiden. Algemene punten zijn: de polsen en de halswervel. Denk erom dat olie vlekken op de kleding kan geven.


Hoe kies ik de juiste essence?


Je kan geen verkeerde essence kiezen of gebruiken. Elke essence vertegenwoordigt een thema. Wanneer men geen probleem met dit thema meer heeft, stabiliseert en versterkt de essence de vaardigheid. Naast het doelgericht ontwikkelen van de vaardigheden, kunnen de essences ook gebruikt worden, om de volgende opgaven beter te leren. En dan kiest men voor dit thema (situatie, ziekte, gedragspatronen) de passende essence, het beste met behulp van de kaartenset.
Toepassingen:


Reiniging
Ter reiniging van de aura, ruimtes en edelstenen kun je vooral de energieën van Seraphis Bey en Aartsengel Michaël gebruiken. Wrijf enkele druppels olie in de handpalmen en laat deze energie naar de aura, ruimtes of edelstenen stromen.
De tinctuur verstuif je onmiddellijk in hat aura, ruimte of op de edelsteen.
De energieën van Seraphis Bey en Michaël neutraliseren onaangename en belastende energieën en in het bijzonder verkrijgen edelstenen hun kracht terug.


Het opladen van ruimten
De essences kunnen gebruikt worden om een ruimte op te laden. Daarvoor wrijf je enkele druppels in je handpalmen en ga je daarmee door de ruimte of je verstuift de tinctuur direct in de ruimte.
Je kan ook via een aromastream de tinctuur in de ruimte stuwen. (zie menuknop aromatherapie - geurbranders voor uitleg over dit toestel)


Baden
Doe enkele druppels olie in een glaasje melk en meng deze combiantie. Daarna vermeng je deze substatie in het badwater. Voeg geen badschuim toe.
De tinctuur kan je op dezelfde wijze toevoegen aan het badwater of je kan deze eerst op grof zout verstuiven.
Het zout haalt belastende energieën uit de aura.
Neem grof zout en doe enkele druppels olie of tinctuur op het zout. Strooi dan het zout in het badwater. Het beste is zee- of kristalzout.Wat is die geestelijke wereld, wat zijn geestelijke wezens?

Naast de materiële wereld is er nog een fijnstoffelijk gebied: ons lichaam bestaat uit materiële en fijnstoffelijke energetische deeltjes.
De aarde bezit naast de materiële verschijnselen zoals gesteenten, planten en dieren, eveneens een energieveld met krachtlijnen en krachtplaatsen. En er zijn fijnstoffelijke gebieden waarin geestelijke wezens bestaan, die geen materieel, fysiek lichaam bezitten maar uitsluitend uit fijnstoffelijke trillingen bestaan. De meest bekende zijn de engelen.
Vele van deze wezens begeleiden de mensen op hun weg van ontwikkeling. Zij staan hen terzijde (zoals een beschermengel) of geven een impuls voor de ontwikkeling van zijn innerlijke kwaliteiten en talenten. Zij ondersteunen ons om moeilijkheden en opdrachten meester te worden, bewust te leven en zich het ware Zijn, de goddelijke vonk, het eigen wezen te herinneren.
Tot deze helpende wezens behoren de Opgestegen Meesters, Engelen, Aartsengelen en Aardengelen. Hoewel zij geen fysiek lichaam bezitten en daarom voor de meeste mensen niet zichtbaar zijn, kan hun werking en hun energie beleefd en ervaren worden.
De in de LichtWesen boeken en kaartenset beschreven aanwezige wezens ondersteunen idereen die hen om hulp vraagt. En deze hulp geschiedt op verschillende manieren: soms ervaart men een directe verandering van het innerlijk Zijn, soms verandert de situatie, men heeft een gesprek dat helpt of men ontdekt een 'gereedschap'. De LichtWezen essences zijn zulke 'gereedschappen'. Zij zijn een geschenk van de geestelijke wereld, uit het geestenrijk, die ons ondersteunen bewust te leven.
In de LichtWesen essences is de trilling van deze wezens aan de materie gebonden.De werking van de LichtWesen essences op lichaam en gezondheid


Ziekte is een signaal. Het lichaam wil je duidelijk maken dat er iets in het leven niet goed is. Tegelijkertijd laat de ziekte ook een weg zien om 'heel' te worden, laat zien wat er ontbreekt, om weer compleet te worden. De lichamelijk storing is verbonden met een geblokkeerde of in disharmonie zijnde energiestroming. Energetische storingen kan men ook waarnemen als storingen in gevoelens en welbevinden.
LichtWesen essences lossen energetische blokkades op, harmoniseren het energiesysteem, maken de leersituaties bewust en ondersteunen de geestelijke groei. Daardoor wordt de zin van ziek zijn zichtbaar, de energie begint weer in harmonie te stromen.
Het lichaam kan weer helen. LichtWesen essences werken niet zoals medicijnen op het fysieke lichaam. Men kan ze ook niet op symptomen uitkiezen en gebruiken, omdat verschillende leersituaties bij een zelfde ziektebeeld kunnen horen.
Bijvoorbeeld: de een lijdt aan hoge bloeddruk, omdat hij gevoelens en tranen onderdrukt en dit zoals in een snelkookpan tot steeds hogere, innerlijke druk brengt. In dit geval is de leersituatie, de gevoelens te laten stromen, nr.4 Kwan Yin - Overgave en medegevoel. De ander is heel sensitief en heeft problemen met eigen grenzen stellen. Om minder van anderen te voelen, rookt hij en meet zich een vetpantser aan door overvloedig te eten. Helaas belast dit de bloedsomloop en de lever, wat tot hoge bloeddruk leidt. Hem zou nr. 1 - Maha Chohan - Innerlijke wijsheid ondersteunen. Daarom is het belangrijk om via de kaartenset te kiezen.
Prijzen kan je terugvinden op de webshop
Engelen orakelkaarten & advieskaarten

Wil je graag in contact komen met de engelen of heb je een vraag die je graag aan hen wil stellen?  Deze kaarten kunnen je al een stuk op weg helpen.
Je mag altijd uitgaan van het principe : "Als je hulp aan de englene vraagt, mag je deze altijd ontvangen"
De meest gemakkelijke weg voor de engelen om hun boodschap over te brengen zijn advies of orakelkaarten.


lVOl Engelen Energiekaarten: 
Met de bijzondere mooie Energiekaarten van de Engelen heeft IVOI vorm gegeven aan de schoonheid van de verheven wereld van de engelen!
Engelen zijn boodschappers, gestalten van lichtenergie.

Tot nu toe is het niemand beter gelukt om deze zachte, en tegelijkertijd zo machtige wezens uit hogere sferen, kunstzinnig af te beelden.
Iedere Energiekaart opent een deur naar het rijk van de engelen!

Iedere Energiekaart werpt een lichtstraal uit hogere sferen op de aarde.

Iedere Energiekaart begeleidt je op de weg door het leven van alledag - een onzichtbare engel aan je zijde.

Een geschenk van de engelen voor de mensen.

Engelen & Heiligen Orakelkaarten:44 kaarten + handleiding (Doreen Virtue)

Ontvang boodschappen en leiding van Moeder Teresa, Bernadette, Cecilia of één van jouw favoriete heiligen.

Doreen Virtue heeft deze kaarten ontworpen voor mensen met verschillende spirituele en religieuze achtergronden. De 44 kaarten bevatten schitterende afbeeldingen van God, de Heilige Geest, Jezus, heiligen, aartsengelen en beschermengelen. Zij geven je goede raad en antwoorden op je vragen.

In de handleiding staat de boodschap van elke kaart beschreven. Je kunt lezen op welke manieren je, nu en in de toekomst, raad kunt krijgen. Lees ook hoe je een accurate reading voor een ander kunt doen. Je zult de Engelen en Heiligen kaarten met plezier gebruiken!

Doreen Virtue is paranormaal begaafd en auteur van talloze bestsellers. In haar workshops en boeken werkt zij met engelen en natuurwezens.Engelen kaarten: 

Vraag raad aan de engelen - kaartenBevat 55 kaartjes met hemels advies om je elke dag te inspireren en bij te staan.

Zit je met bepaalde vragen of twijfels?
Is er een situatie waarin je meer inzicht wilt?
Open dan snel dit magische doosje en vraag raad aan de engelen.Prijzen kan je terugvinden op de webshop
Engelen Windorgels


Prachtige engel windorgels, in blauw, paars of goud.
Een windorgel brengt een mooie en serene sfeer doordat bij elke windverplaatsing de klankstaafjes zachtjes gaan klingelen.  Deze engelen windorgels zijn handgemaakt en echt prachtig!


Windorgel Engel Paars: 


engelen windorgelGeniet van muzikale inspiratie met elke voorbijgaande wind.
Schitterend, paars en blauw gekleurde, handgemaakte windorgel.
Deze windorgel is gemaakt van brons gekleurd metaal, gevuld met glitter doordrenkt en gekleurd epoxy.

Facet ronde, gekleurde, glazen decoratie met bovenin een trekveer.

Afmetingen: 18x70 cmWindorgel Glow in the dark: engelen windorgel

Geniet van muzikale inspiratie met elke voorbijgaande wind.
Schitterend, geel gekleurde, handgemaakte windorgel. De vleugels en het lijfje gloeien in het donker.
Dit item is gemaakt van brons gekleurd metaal, gevuld met glow in de dark epoxy. Facet ronde, gekleurde, glazen decoratie met bovenin een trekveer.

De engel is 20x23 cm.
De windorgel heeft een totale lengte van 1 meter.
Windorgel Engel Blauw: 


engelen windorgelGeniet van muzikale inspiratie met elke voorbijgaande wind.
Schitterend, blauw gekleurde, handgemaakte windorgel.
Dit item is gemaakt van brons gekleurd metaal, gevuld met glitter doordrenkt, gekleurd epoxy.
Facet ronde, gekleurde, glazen decoratie met bovenin een trekveer.


Afmetingen: 18x70 cm


Prijzen kan je terugvinden op de webshop
Engelen Wierook


 wierook

Engelenwierook: Fiore d'Oriente: 


In 1988 werd Fiore d'Oriente gesticht, in samenwerking met een aantal families in India, om de allerbeste wierook te produceren en
de klanten te bedienen met een zuiver product.
100% natuurlijke grondstoffen.
Deze wierookstokjes worden volledig met de hand gemaakt, ze wegen 1,6 tot 1,8 gram per stuk en ze branden ongeveer 65 tot 80 minuten.  

Het branden van deze wierook geeft vrede en sereniteit, dit komt omdat ze gemaakt worden in vredige en rustige omstandigheden, van de beste grondstoffen.


Metatron:
Voel de eeuwige liefde,
Levendige Liefde vanuit de bron van je diepste zelf.
Ze schenkt je licht in elke duisternis en vervult je met vreugde.
Geniet ervan dat je bestaat.

Uriël:
Het vuur van zuiver bewustzijn geeft jouw wezen vleugels.
Ik breng je het licht van inzicht en ik schenk je moed om door te gaan.


Michael:
Op mijn bescherming kun je altijd rekenen.
Mijn grote vleugels omhullen jouw wezen, zodat je met volle kracht door het leven kunt gaan.
Voel je steeds volkomen beschermd en behoed.

Gabriël:

Helderheid, vrijheid en hoop schenk ik jou.
Voel de lichtheid van je ziel en de eeuwigheid van de goddelijke Liefdeskracht.

Haniël:
Vertrouw op de kracht van je eigen hart en laat je binnenvoeren in een tijd van vrede.
Je verdient een leven van geluk en blijdschap.
Daarbij sta ik jou graag terzijde.

Chamuel:
De eeuwige liefde vanuit de goddelijke bron stroomt via mij in jouw hart.
Voel de vrije, onvoorwaardelijke liefde, die je geborgenheid en troost biedt, wanneer je maar wilt.

Raphael:
Genezing begint wanneer jouw hart zich durft open te stellen.
Ik sta je terzijde, zodat het heilige Licht mag doordringen in de pijn, en er alleen Liefde overblijft.
kaars

7 Angels wierook van het merk Green tree: 
De fijnste kruiden, bloemen extracten, exotische oliën en andere natuurlijke ingrediënten. Zoals kruiden, harsen en Indiase specerijen (masala) deze zijn zorgvuldig geselecteerd en vakkundig gemengd voor hun positieve invloed. Een uitzonderlijke wierook die het product is van de bijzondere kunst van het traditionele Indiase wierook maken.

Ontdek de geur van de 7 Angels premium masala wierook.

Deze wierook is kenmerkend om zijn handgerolde masala kwaliteit, er zijn geen toxische bestanden toegevoegd. Er zijn geen kinderhanden (kinderarbeid) aan te pas gekomen, Geen dierlijke toevoegingen. Deze wierook heeft enkel en alleen natuurlijke toevoegingen.

Uit: Bangalore (India)
van: Green Tree
Inhoud per doos: 12 doosjes a 15 gms (ongeveer 180 stukjes)
kaars

Angel Dust wierook van het merk Green tree: 


De fijnste kruiden, bloemen extracten, exotische oliën en andere natuurlijke ingrediënten. Zoals kruiden, harsen en Indiase specerijen (masala) deze zijn zorgvuldig geselecteerd en vakkundig gemengd voor hun positieve invloed. Een uitzonderlijke wierook die het product is van de bijzondere kunst van het traditionele Indiase wierook maken.

Ontdek de geur van de Angel Dust premium masala wierook.

Deze wierook is kenmerkend om zijn handgerolde masala kwaliteit, er zijn geen toxische bestanden toegevoegd. Er zijn geen kinderhanden (kinderarbeid) aan te pas gekomen, Geen dierlijke toevoegingen. Deze wierook heeft enkel en alleen natuurlijke toevoegingen.

Uit: Bangalore (India)
van: Green Tree
Inhoud per doos: 12 doosjes a 15 gms (ongeveer 180 stukjes)


Prijzen kan je terugvinden op de webshopAffirmatie Engelen Kaarsen


Een kaars opsteken is in vele verschillende tradities een heilige handeling. Het betekent meer dan woorden kunnen uiten. Het is een eeuwenoud gebruik dat mensen kaarsen aansteken in gewijde plaatsen. Je zou je dag kunnen beginnen of eindigen met het heilige ritueel van het opsteken van een kaars, voor een vriend, een overleden persoon, als meditatie of gebed, of voor vrede in het algemeen. Een eenvoudige wegwijzer is alles wat je nodig hebt: kom tot rust en doe het met volle aandacht.


Affirmatiekaarsen: 


Affirmatiekaars - geeft een prachtig lichteffect.
Brandduur per kaars: 62 uur.
100% Paraffine.
Met windvanger en barcode.
Geschikt voor binnen en buiten.
Afbeelding & ontwerp: Sonja Ariel von Staden.

kaars

Affirmatiekaars Gabriël met een uniek regenboogeffectTekst:
I bestow onto you clarity, freedom and hope.
Feel the lightness of your soul and the eternity of the divine love.

Gabriël is de engel van incarnatie, de menswording, van de conceptie en geboorte, en ook van dromen. De aartsengel Gabriël is de verheven boodschapper van het Opperwezen, wiens naam 'Kracht van God' betekent. Vanwege zijn verheven positie worden zijn kaarsen gebruikt bij spirituele gelegenheden, waarbij men het beeld van Gabriël voor zich houdt als punt van aandacht tijdens de gebeden en rituelen. Er wordt gezegd dat degenen die een noveenkaars opsteekt voor aartsengel Gabriël het nieuws krijgen waarop al zo lang gewacht werd. 'O Gabriël, schenk mij wat ik zo innig wens en nederig vraag met dit gebed, voor meerdere eer en glorie en de vervulling van mijn ziel. Amen'. In schilderijen of Byzantijnse iconen van de 'Annunciatie' (aankondiging aan Maria van haar aanstaande maagdelijke zwangerschap, en de geboorte van Jezus, 'die de Zoon van de Allerhoogste zal worden genoemd') heeft de engel Gabriël in zijn hand vaak witte lelies of een trompet, als symbool van de maagdelijkheid van Maria. Daarom is het gebruikelijk, wanneer een heilige je wens vervult, om een dankoffer te brengen in de vorm van witte bloemen of door het spelen van mooie muziek voor het altaar.

kaars

Beschermengel Michaël - devotiekaars met uniek lichteffectBeschermengel Michaël, symbool voor de Spirituele Krijger, geeft een prachtig lichteffect.

Aartsengel Michael en het zwaard van onderscheid: Michaël vertegenwoordigt deze strijder die wij allen in ons hebben, die met onvoorwaardelijke liefde in zijn hart staat voor alles wat in zijn ogen rechtvaardig is. De spirituele krijger zet zich in al zijn relaties in voor geweldloosheid. Het conflict dat hij tegenkomt is de strijd binnenin ons. Dit is het gevecht om zijn ware roeping te ontdekken in de eindeloze stroom van afleidingen in het leven.
Het vereist veel moed en geduld om dat innerlijke slagveld te betreden en alle demonen te verslaan die tussen ons ware zelf en ons ego in staan. De spirituele krijger is de meest vreedzame persoon in de gemeenschap. Omdat hij zich toegewijd heeft om de waarheid te dienen, koste wat kost, is hij niet in staat om enig gedrag te vertonen dat misverstanden of conflict oproept. De spirituele krijger maakt gebruik van het zwaard van onderscheid.
Met zijn wapen steeds aan zijn zijde is hij bereid om door de illusie heen te breken en vrij te maken wat echt is.
Wanneer wij de geest van Michaël aanroepen doen wij beroep op de moed en kracht om de waarheid onder ogen te zien en er ook naar leven, om de waarheid te kunnen horen en daardoor te mogen veranderen.


kaars

Affirmatiekaars Sterrenpoort van onvoorwaardelijke liefde


Tekst op de kaars (in drie talen): Onvoorwaardelijke liefde geeft kracht om te leven. Zij kan licht in ons hart laten schijnen. Wij mensen zijn eeuwig op zoek naar echte eenwording. Door onvoorwaardelijke liefde kun je voelen hoe eenvoudig het is om je met alles verbonden te voelen in zijn. 

kaars

Affirmatiekaars Engel van de geborgenheid


Tekst op de kaars (in drie talen): ik ben er voor jou, om je te beschermen. In mijn armen ben je veilig en geborgen. Bij mij kun je steeds je toevlucht zoeken en liefde vinden - altijd!
kaars

Affirmatiekaars Engel van voorspoed


Tekst op de kaars (in drie talen):  "Vreugde, overvloed en voorspoed zijn mijn universele voorrecht. De engelen staan mij bij om mij daarin te steunen. Voor altijd in Liefde!"

kaars

Affirmatiekaars Aartsengel Metatron


Tekst op de kaars (in drie talen): Voel het goddelijke licht binnenin. Richt je naar dat licht, dan zal de schaduw je niet meer deren. Voel mijn liefde - ze wil je beschermen en aanmoedigen om jouw eigen licht door te geven.'
 

Engelen Huisparfum & geurkaars Green TreeHuisparfum Angel Breath 100 ml Green Tree:


 wierook
Angel Breath diffuser is een magische geur met bloemen, bloesems en iets van hemelse frisheid.

De houten stokjes nemen de vloeistof op en verspreiden de geur. Draai de stokjes om zodat je nog langer kunt genieten van de heerlijke geur.

Green Tree diffuser voor een heerlijke geur in huis.

Inhoud: 100ml. wierookGeurkaars Angel breath 200 gr Green Tree: 

Angel Breath is een magische geur met bloemen, bloesems en iets van hemelse frisheid.

De kaars zit in een glazen pot waardoor het past in elk interieur.

De Green Tree kaars is gemaakt uit een mix van palm wax en soja wax wat bijdraagt aan een heerlijk natuurlijke geurbeleving.

Inhoud: 200 gram, aantal branduren: 42.
Prijzen kan je terugvinden op de webshop
 

Copyright © Valérie's Aroma-atelier Sinds 2005