Bloesemtherapie - Bach bloesems

Keuze uit Healing Herbs of ladrômeBach bloesems (Healing Herbs)

(volgens de methode van Edward Bach)

De Bach bloesem remedies van dr. Bach zijn sedert enkele jaren ook verkrijgbaar onder de naam HEALING HERBS.
De productie van de Healing Herbs is in handen van Julian en Martine Barnard en de plantenteelt geschiedt in Wales, waar de grond en de lucht nog gezond zijn.

Julian Barnard heeft in Australië een grote plantenkennis opgedaan en heeft gedurende zijn carrière het werk van Edward Bach uitvoerig bestudeerd. De Bach bloesem remedies, zoals ze door dr. Bach werden ontwikkeld, werken in op het energetisch niveau. Dit houdt in dat ze gemaakt dienen te worden zoals Dr. Bach het bedoeld had.
Een preparaat WERKT NIET indien het niet gemaakt werd zoals het hoort. Zo zijn er Bach bloesem remedies te koop die dezelfde naam hebben als de remedies van dr. Bach, maar helemaal niet dezelfde uitwerking hebben.
Healing Herbs wordt gemaakt zoals dr. Bach het in essentie bedoeld had. Bij het telen, plukken en verwerken van de bloesems wordt door hen nog steeds rekening gehouden met de juiste plaats van inplanting, het seizoen, de zonnekracht en de stand van maan en planeten.
Dit is van heel groot belang, want enkel bloesems die gemaakt worden volgens deze werkwijze hebben de juiste energetische helende kracht om het lichaam te kunnen genezen...


Healing Herbs:Stock flesje 

Five flower remedy druppels 

Five Flower Remedy Cream 

Volledige set 


 

Bach bloesems (ladrôme)

(volgens de methode van Edward Bach)

De bloesemessences van ladrôme worden exact aangemaakt volgens de aanwijzingen van Dr. Bach. De bloesems worden in de ongerepte vrije natuur verzameld, ver van de stad en moderne landbouwgebieden in de oostelijke Pyreneeën en worden dan aangemaakt volgens de voorgeschreven biodynamische principes die Dr Bach ontwikkelde.

Om deze bloesems volledig naar de geest van wijlen Dr. Bach te kunnen maken kiest ladrôme voor het stabiliseren van de bloesemconcentraten voor een cognac bekomen uit biologische druiven.

ladrôme BIO-Bloesemessences. 100 zuiver en bereid volgens de methode van Dr Bach.
 
Stock flesje 10 ml

Eerste hulp (Rescue) 

Eerste hulp (Rescue) spray 

Eerste hulp zalf (Rescue) 

Volledige set 10 ml BIOPrijzen & soorten: zie webshop

Hoe te gebruiken en hoeveel?

Methode 1:
Doe 2 tot 3 maal per dag 1 druppel van elk bloesemflesje in een beetje water en drink dit mengsel sloksgewijs op.
Doe dit bvb 's ochtends, als je thuis komt van je werk en voor je gaat slapen.

Methode 2:
Maak een gebruiksklaar flesje. Neem een pipetflesje van bvb 30 ml en doe daar een beetje alcohol(cognac) in en vul verder aan met water(uit een fles, niet van de kraan). Doe er dan van elk bloesemflesje 3 druppels bij. Neem hiervan 4 x 6 druppels elke dag.

Tip: Bij diepe klachten of trauma’s is 1 flesje meestal niet voldoende. Als je 1ste flesje leeg is zal je zelf wel voelen of je een 2de flesje nodig hebt of niet.
Meestal worden blokkades opgelost in verschillende stappen. Maar de diepte alsook het tempo van de bevrijding van de klachten bepaal je geheel zelf.
Het is belangrijk dat je deze therapie uit eigen vrije wil volgt en dat jij de uiteindelijke leiding hebt over jouw genezingsproces.Bach bloesems bij ANGST
Rock Rose of Zonneroosje

Rock Rose biedt uitkomst bij paniekaanvallen zoals bijvoorbeeld na betrokken te zijn geweest bij een ongeluk of er op het nippertje aan ontsnapt te zijn of na hiervan getuige te zijn geweest. Bij een acute bedreiging zoals een natuurramp, plotselinge ziekte, een overval enz. raakt men als het ware verstijfd van angst en voelt men zich totaal hulpeloos.

Een soortgelijke paniek kan ontstaan ten gevolgen van nachtmerries.

De toestand van Rock Rose duurt gewoonlijk kort en houdt verband met een bepaalde crisis.

Het positieve vermogen van Rock Rose: moed en tegenwoordigheid van geest. Deze persoon reageert kalm en onverschrokken in noodsituaties.

Aangewezen bij: Paniek, nachtmerries, hevige angst, noodgevallen zoals een ongeluk plotselinge ziekte.
Resultaat: Geeft moed, vermindert angst en versterkt de greep op de werkelijkheid.
Chakratherapie: 3de chakraMimulus of Maskerbloem

Mimulus is voor angst met een bekende oorzaak, zoals angst voor ziekte, de dood, ongevallen, pijn, het donker, kou, armoede, andere mensen, dieren, spinnen, spreken in het openbaar, verlies van vrienden of werk, tandartsbezoek, ...

Het is geschikt voor mensen die angstig zijn voor dingen die gemakkelijk benoemd kunnen worden.
Vaak zijn ze artistiek en getalenteerd, maar ook verlegen en teruggetrokken en doen ze hun mond meestal niet open in gezelschap. Het Mimulus type heeft vaak last van blozen, stotteren, zenuwachtig giechelen, ....

Mimulus is goed voor verlegen, timide kinderen die bang zijn voor dieren, het donker, ... (zie ook Larch).

Het positieve vermogen van Mimulus: de persoonlijkheid bezit de rustige moed om beproevingen en moeilijkheden met humor en vertrouwen tegemoet te treden. Zij kunnen voor zichzelf opkomen en genieten zonder angst van het leven, waarbij ze hun emoties volledig onder controle hebben.

Aangewezen bij: Schuwheid, verlegenheid, bekende angst voor ziekte, de toekomst,het donker, dieren, examen, ...
Resultaat: De moed om situaties onder ogen te zien. Confrontaties durven aangaan.
Chakratherapie: 3de chakraCherry Plum of Kerspruim

Cherry Plum is voor mensen die snel de zelfbeheersing verliezen of hier bang voor zijn. Deze bloesem is ook voor hen die op de rand van een zenuwinzinking staan.
Ze zijn vaak diep wanhopig en soms zelfs bang om hun verstand te verliezen.

Soms kunnen ze het gevoel hebben bijna te ontploffen en zijn ze bang om toe te geven aan hevige opwellingen. Soms kunnen deze mensen zich abnormaal grof en hysterisch gedragen ten opzichte van vrienden en familie met onverwachte uitbarstingen van woede.

Het positieve vermogen van Cherry Plum: een persoon met een kalme, heldere geest die in staat is om rationeel te denken en te handelen.

Aangewezen bij: overbelaste geest, angst om zichzelf of anderen iets aan te doen of om dingen te doen waar men later spijt van zal hebben.
Resultaat: Kalme, rustige moed. Behoudt controle bij overbelasting van de geest.
Chakratherapie: 3de chakraAspen of Ratelpopulier

Aspen is bedoeld voor mensen die plotseling worden overrompeld door angst en bezorgdheid zonder speciale aanleiding of reden. Daardoor kunnen ze over het algemeen nerveus en zenuwachtig zijn.
Aspen is nuttig voor mensen en/of kinderen die nachtmerries hebben of bang zijn in het donker (zie ook Rock Rose).

Aspen angsten kunnen overdag en 's nacht voorkomen. Een onverklaarbare bezorgdheid of bang voorgevoel kan je overvallen wanneer je alleen bent, maar ook in het gezelschap van vrienden. Soms ga je er zelfs van trillen.

Het positief vermogen van Aspen: een innerlijk gevoel van vertrouwen, veiligheid en onbevreesdheid. De vrees maakt plaats voor een verlangen naar avontuur en nieuwe ervaringen, ongeacht moeilijkheden en gevaren.

Dr. Bach schreef: 'Als we dat eenmaal realiseren, laten we de pijn en het lijden, de zorg en ongerustheid of angst ver achter ons. Wat overblijft is vreugde over leven en dood en vreugde over onze onsterfelijkheid... ondanks alle gevaren en moeilijkheden die we tegenkomen, kunnen we die weg zonder angst afleggen.

Aangewezen bij: Vrees, voorgevoelens, onbekende vage angsten. Voor hen die steeds het gevoel hebben dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren.
Resultaat: Onbevreesdheid, eigen bewustzijnsprocessen leren beheersen.
Chakratherapie: 3de chakraRed Chestnut of Rode Kastanje

Red Chestnut is voor mensen met een onbaatzuchtige overbezorgdheid en angst voor het welzijn van anderen, in het bijzonder familie en naaste vrienden.
Zij vrezen het ergste voor hun naasten: een onbetekenende klacht wordt iets ernstigs, een spelend kind valt, het vliegtuig naar de vakantiebestemming stort neer. Ze zijn ook zeurderig en maken zich zorgen over de problemen van anderen.
Vaak is dit een tijdelijke stemming van mensen in verzorgende beroepen zoals verpleegkundigen, therapeuten, ...

Het positieve vermogen van Red Chestnut: het kunnen zorgen voor anderen vanuit medeleven zonder angst. Positieve Red Chestnut mensen stralen gedachten aan gezondheid en moed uit naar diegenen die dat nodig hebben. Zij blijven zowel mentaal als fysiek kalm in noodsituaties. Zij verlenen op verzoek graag hulp, maar dringen die hulp niet op.

Aangewezen bij: Overdreven angst en bezorgdheid voor anderen. Zeker voor hen die je graag ziet. Men verwacht steeds het ergste. Dit maakt hen ongelukkig.
Resultaat: Oprechte bezorgdheid. Positieve gedachten.
Chakratherapie: 3de chakra
Bach bloesems bij ONZEKERHEID
Cerato of Loodkruid

Cerato is voor mensen die hun eigen oordeel en beslissingen niet vertrouwen. Eigenlijk weten ze precies wat ze willen of nodig hebben. Hoewel ze beschikken over genoeg innerlijke wijsheid en een sterke intuïtie, vragen ze toch aldoor advies en zoeken ze bevestiging bij anderen.
Ze laten zich eerder misleiden door het advies van anderen dan dat ze op hun eigen oordeel vertrouwen. Als ze ziek zijn proberen ze vaak een reeks van behandelingen die door anderen worden aanbevolen.

Het positieve vermogen van Cerato: vertrouwen in de eigen innerlijke wijsheid. Zij zijn in staat om kalm en zelfverzekerd hun ware roeping te vinden en deze besluitvaardig te volgen.

Aangewezen bij: Twijfelt aan eigen oordeel, heeft bevestiging of raad nodig voor men iets doet, laat zich vaak misleiden.
Resultaat: Zelfverzekerdheid die men de mogelijkheid de juiste actie te ondernemen. Versterkt de intuïtie.
Chakratherapie: 5de chakraScleranthus of Hardbloem

Scleranthus is voor mensen die lijden aan besluiteloosheid. Mensen die Scleranthus nodig hebben vinden het moeilijk om beslissingen te nemen, vooral wanneer ze geconfronteerd worden met een keuze uit twee mogelijkheden. Deze mensen missen balans en dit gebrek aan evenwichtigheid maakt dat zij in een gesprek van de hak op de tak springen. Hun stemmingen gaan van het ene uiterste naar het andere, van vreugde naar verdriet, van energiek naar apathisch, van optimistisch naar pessimistisch, van lachen naar huilen. Deze wisselende zienswijzen kunnen hen onbetrouwbaar maken of ze verdoen hun tijd en missen kansen door besluiteloosheid.

Het positieve vermogen van Scleranthus: zekerheid en besluitvaardigheid met evenwichtigheid in alle omstandigheden. Positieve Scleranthus mensen zijn in staat snel te handelen en beslissingen te nemen wanneer dat nodig is.

Aangewezen bij: Onzekerheid, besluiteloosheid, twijfelen, afwisselende gevoelens.
Resultaat: Rustig, evenwichtig, leert om besluiten te nemen zodat men vlug tot een beslissing of handeling komt.
Chakratherapie: 5de chakraGentian of Gentiaan

Gentian helpt bij twijfel en wanhoop. Mensen in deze gemoedstoestand raken snel ontmoedigd en gedeprimeerd als de dingen fout lopen of wanneer ze met moeilijkheden worden geconfronteerd. In tegenstelling tot Mustard heeft hun depressiviteit altijd een aanwijsbare oorzaak. Ze kunnen bijvoorbeeld goed vooruitgang boeken met het herstel na een ziekte of in hun leven, maar ze zijn gemakkelijk ontmoedigd door kleine tegenslagen.
Gentian kan nuttig zijn voor mensen die moedeloos zijn door een langdurige of terugkerende ziekte. Ook voor kinderen die ontmoedigd zijn vanwege hun schoolwerk is de remedie geschikt.

Het positieve vermogen van Gentian: deze mensen realiseren zich dat je nooit kunt falen zolang je je best doet, ongeacht de resultaten. Geen hindernis is te groot en geen taak te moeilijk om aan te pakken. Zij zijn ervan overtuigd dat alle moeilijkheden uiteindelijk overwonnen zullen worden.

Aangewezen bij: Voor hen die snel moedeloos, mistroostig, gemakkelijk ontmoedigd of neerslachtigheid zijn.
Resultaat: Optimisme, vertrouwen op een goede afloop.
Chakratherapie: 5de chakraGorse of Gaspeldoorn

Gorse wordt aanbevolen bij uiterste hopeloosheid en vertwijfeling, bijvoorbeeld wanneer mensen de strijd hebben opgegeven. Ze zien geen licht meer aan het eind van de tunnel en hebben alle hoop verloren. Ze kunnen er bijvoorbeeld van overtuigd zijn dat hun ziekte erfelijk bepaald is en daardoor niet te genezen.
Ze voelen zich veroordeeld tot pijn en lijden en proberen niet beter te worden. Om hun naaste omgeving een plezier te doen willen ze nog wel verschillende behandelingen ondergaan, maar ze hebben er geen vertrouwen in dat deze zullen werken.
Dr. Bach schreef over Gorse mensen: 'Ze zien eruit alsof ze wat zonneschijn nodig hebben om de wolken te verdrijven.'

Het positieve vermogen van Gorse: hoop en vertrouwen, ondanks de huidige fysieke of mentale problemen. De patiënt voelt zich opgewekter en gelukkiger en is in staat ziekte als een positieve ervaring aan te wenden. In minder ernstige gevallen voelt iemand zich op weg naar herstel.

Aangewezen bij: Voor hen die wanhoop, pessimisme en negativiteit voelen.
Resultaat: Positief vertrouwen en hoop, zekerheid moeilijkheden te overwinnen.
Chakratherapie: 5de chakraHornbeam of Haagbeuk

Hornbeam is geschikt bij mentale vermoeidheid. Deze vermoeidheid is niet zozeer fysiek. Het is voor mensen die bij het wakker worden twijfelen of zij de dag wel aankunnen. Zij vinden het moeilijk problemen aan te pakken of zien tegen hun dagtaak op, hoewel ze uiteindelijk alles wel gedaan krijgen.
Mensen die Hornbeam nodig hebben kunnen overwerkt zijn of hebben hun belangstelling en motivatie verloren door gebrek aan afwisseling, bvb tijdens een examenperiode, waarin ze hard studeren (Zie ook Olive).
Zij kunnen geen enthousiasme opbrengen en hebben de neiging alles uit te stellen. Slaap werkt niet langer verfrissend en als ze herstellen na een ziekte twijfelen ze of ze wel sterk genoeg zijn om beter te worden.

Het positieve vermogen van Hornbeam: zekerheid over eigen kracht en vermogen om de dagelijkse taken aan te kunnen. Vitaliteit, opgewektheid en spontaniteit worden hersteld en het leven wordt weer de moeite waard. Het dagelijkse werk kan energiek en met een heldere geest tegemoet worden getreden en wordt voldoende afgewisseld met ontspanning.

Aangewezen bij: Voor mensen met het 'maandagochtend gevoel'. Of als men het gevoel heeft niet sterk genoeg te zijn voor de dagelijkse taken.
Resultaat: Zekerheid van eigen kunnen en de kracht vinden om moeilijkheden aan te pakken.
Chakratherapie: 5de chakraWild Oat of Dravik

Wild Oat is voor mensen die op een kruispunt in hun leven staan en geen idee hebben welke richting ze moeten kiezen. Ze zijn misschien wel ambitieus en hebben verschillende talenten, maar hun gaven gaan verloren door gebrek aan richting.
Ze proberen vaak verschillende beroepen maar raken daar snel op uitgekeken en worden daardoor onrustig. Twaalf ambachten, dertien ongelukken is veelal op hen van toepassing. Tegelijkertijd zijn ze zich ervan bewust dat het leven aan hen voorbij gaat. Ze voelen zich gefrustreerd en ontevreden (zie ook Cerato en Scleranthus).
Wild Oat helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het kiezen van een carrière.

Het positieve vermogen van Wild Oat: er ontstaat een duidelijk beeld van wat men wil in het leven, met positieve ideeën en ambities en het vermogen om een beslissing te nemen over de juiste weg. Talenten worden op opbouwende wijze gebruikt. Deze veelzijdige mensen vinden soms een manier om meer dan één carrière tegelijkertijd te maken. Ze geven niet meer op uit verveling.

Aangewezen bij: Ontevreden vanwege niet vervulde idealen. Voor hen die ambitieus zijn maar geen speciale roeping in het leven hebben.
Resultaat: Duidelijke idealen en zeker weten wat je taak in het leven is.
Chakratherapie: 5de chakraPrijzen & soorten: zie webshopONVOLDOENDE BELANGSTELLING IN HET HIER EN NU
Clematis of Bosrank

Clematis is voor mensen die in hun eigen wereld leven en geen interesse tonen voor de wereld om hen heen. Ze vinden het moeilijk om in het hier en nu te leven. Ze zijn niet echt gelukkig en verlangen naar betere tijden. Ze nemen echter geen stappen om die te verwezenlijken. Ze hebben een slecht geheugen en weinig oog voor details. Vaak hebben ze gebrek aan energie en lijken ze er niet goed bij te zijn met hun hoofd.
Ze houden ervan om alleen te zijn en vermijden confrontaties door zich terug te trekken. Als ze ziek zijn doen ze geen moeite om beter te worden. Zij kunnen uitermate romantisch zijn. Clematis is geschikt voor mensen die een geliefd persoon hebben verloren en ernaar verlangen om weer met de geliefde verenigd te zijn. Doordat ze zich slecht concentreren lopen ze grote kans op ongelukken.

Clematis kinderen hebben moeite zich te concentreren doordat ze geneigd zijn te dagdromen en niet door gebrek aan aangeboren talent.

Het positief vermogen van Clematis: mensen met een levendige interesse voor de wereld om hen heen met plezier in het leven. In een positieve Clematis toestand staan mensen open voor inspiratie en kunnen ze hun creatieve vermogen benutten, bijvoorbeeld in de kunst, schrijven, ontwerpen, mode of genezen. Zij zijn realistisch en nuchter, ze hebben een duidelijk doel voor ogen en erkennen dat de toekomst door het heden wordt geschapen. Ze zijn goed geaard in hun fysieke lichaam en weten hun gedachten te beheersen.

Aangewezen bij: Dagdromen, onverschilligheid, ongeconcentreerd, flauwvallen, werkelijkheid ontvluchten.
Resultaat: Levendige interesse in alles. geïnspireerd, kunstzinnig, staat met beide benen op de grond.
Chakratherapie: 6de chakraHoneysuckle of Kamperfoelie

Honeysuckle wordt aangeraden aan mensen die overmatig gehecht zijn aan vroegere herinneringen. Mensen die Honeysuckle nodig hebben neigen ernaar in het verleden te leven in een toestand die doet denken aan heimwee of nostalgie. Zij hebben spijtgevoelens, maar zijn niet in staat de huidige omstandigheden te veranderen omdat zij telkens terugkijken in het verleden.
Zij kunnen zich nog verbonden voelen met een overleden partner of met gelukkiger tijden of ze zijn niet in staat om zich over ongelukkige ervaringen uit het verleden heen te zetten. Zij vinden het moeilijk om de dood van een naaste te verwerken en in hun gesprekken refereren ze voortdurend aan het verleden.
Honeysuckle kan hulp bieden bij verlies van een naaste of verlies van werk. Het is ook geschikt voor mensen die zakelijk niet geslaagd zijn en vooral voor oudere mensen die alleen leven.

Het positieve vermogen van Honeysuckle: deze mensen kunnen weer in het heden leven. Zij ervaren het verleden niet langer als overweldigend, maar zien het als een waardevolle ervaring die de basis voor het heden vormt. Zij kunnen zonder spijt vooruit in het leven. Het ouder worden wordt geaccepteerd als een natuurlijk proces.

Aangewezen bij: Heimwee, nostalgie, leeft in het verleden, heeft steeds het gevoel dat alles vroeger zoveel beter was.
Resultaat: Inzichten kregen in het verleden, door de negatieve ervaringen los te laten.
Chakratherapie: 6de chakraWild Rose of Hondsroos

Wild Rose is voor mensen die zich hebben neergelegd bij een onplezierige situatie. Dit kan een ziekte zijn, een monotoon leven of niet passend werk. Zij klagen niet en zijn te apathisch om beter te worden, hun werkkring te veranderen of van eenvoudige dingen te genieten. Hoewel hun situatie onbevredigend is, zijn zij niet echt ongelukkig en ze doen geen moeite hun omstandigheden te veranderen. Hierdoor zijn ze nogal saai in gezelschap en niet in staat zich volledig te ontplooien.

Bij ziekte nemen deze mensen graag medische prognoses aan als: 'Je moet er mee leren leven'. Ze berusten in een situatie maar zijn daar niet depressief onder. Ze accepteren het leven zoals het is. Ze missen energie en ambitie.

Het positieve vermogen van Wild Rose: een levendige interesse in het leven, het werk en de wereld in het algemeen. Berusting maakt plaats voor ambitie en doelgerichtheid, een goede gezondheid en plezierige vriendschappen. Wild Rose typen aanvaarden de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en de omstandigheden waarin ze verkeren en nemen initiatieven om zaken te veranderen.

Aangewezen bij: Lusteloosheid, gelatenheid, apathie gebrek aan levenskracht, ongemotiveerd.
Resultaat: Levendige interesse in alles. Vitaliteit.
Chakratherapie: 6de chakraOlive of Olijf

Olive is voor mensen die zowel geestelijk als lichamelijk uitgeput zijn na een lange periode van spanningen door persoonlijke moeilijkheden, een periode van intensief werken of studeren, een langdurige ziekte of het gedurende lange tijd iemand verplegen. Het is een goede remedie tijdens een herstelperiode.

Olive wordt gekenmerkt door uitputting, tot tranen toe, wanneer alle reserves van kracht en energie zijn aangesproken. Alles kost moeite. Men is snel moe en het leven heeft geen kleur meer. Degenen die hieraan lijden hebben geen plezier meer in hun werk noch in de activiteiten buiten het werk die ze vroeger wel graag deden.

Deze mensen hebben het gevoel veel slaap nodig te hebben. Door oververmoeidheid is het lichaam in slechte conditie.

Het positieve vermogen van Olive: herstel van kracht, vitaliteit en interesse in het leven. Mensen in een positieve toestand van Olive putten hun eigen reserves niet meer uit, maar luisteren naar hun innerlijke gids en schenken aandacht aan de behoeften van hun lichaam. Zij zijn in staat hun gemoedsrust te bewaren, ook als de omstandigheden hen dwingen het rustiger aan te doen.

Aangewezen bij: Volledige uitputting, dagelijks werk wordt een last, alle energie is opgebruikt.
Resultaat: Vredig gemoed, niet uitgeput of overmeesterd door moeilijkheden.
Chakratherapie: 6de chakraWhite Chestnut of Paardekastanje

White Chestnut wordt geadviseerd bij aanhoudende zorgelijke gedachten die niet te beheersen lijken. Degenen die hier last van hebben kunnen onprettige gebeurtenissen of discussies niet uit hun hoofd zetten en ze beleven de situatie in gedachten steeds opnieuw.

Aanhoudende ongewenste gedachten en mentale discussies blijven als kapotte plaat doordraaien en maken de persoon bezorgd en terneergeslagen. Overdag kunnen zij zich moeilijk concentreren en 's nachts kunnen ze niet slapen. Daardoor komen ze vaak afwezig over en geven ze soms geen antwoord als hen iets wordt gevraagd (zie ook Clematis).

Het positieve vermogen van White Chestnut: gemoedsrust en een heldere geest. De gedachtenstroom is onder controle en kan op een positieve manier worden gebruikt om problemen op te lossen. Vertrouwen in de goede afloop komt in de plaats van piekeren.

Aangewezen bij: De geest wordt voortdurend beziggehouden door aanhoudende, ongewilde, zorgwekkende gedachten. Mentale gesprekken.
Resultaat: Rustige, kalme geest. Onverstoorbaar voor invloeden van buitenaf.
Chakratherapie: 6de chakraMustard of Herik

Mustard is voor een plotselinge depressie, die zomaar uit de lucht komt vallen en ook even plotseling weer verdwijnt. Deze neerslachtigheid kan vrij hevig zijn. Het is te vergelijken met een koude, donkere mist die neerdaalt en alle blijmoedigheid doet verdwijnen. Degene die dit overkomt wordt er volledig door overspoeld en is niet in staat deze mistroostigheid van zich af te schudden.

Het positieve vermogen van Mustard: terugkeer van vreugde, ondersteund door innerlijke stabiliteit en vrede die noch onder goede, noch onder slechte omstandigheden kunnen worden verstoord.

Aangewezen bij: Diepe somberheid, zwartgalligheid, depressie,...
Resultaat: Onverstoorbare innerlijke kalmte. Blijvend evenwicht en vreugde.
Chakratherapie: 6de chakraChestnut Bud of Kastanjeknop

De Chestnut Bud is voor mensen die niet leren van hun ervaringen, waardoor ze niet vooruit komen in het leven. Ze maken telkens opnieuw dezelfde fouten, zoals bijvoorbeeld elke keer de foute partner kiezen of blijven werken in een ongeschikte baan. In plaats van iets te leren uit deze ervaringen proberen Chestnut Bud mensen ze zo snel mogelijk te vergeten. Daardoor ontbreekt hen de basis voor latere beslissingen. Vaak hebben zij telkens terugkerende aandoeningen, maar ze vragen zich nooit af hoe dat komt en daardoor pakken ze de oorzaken niet aan.

Het positief vermogen van Chestnut Bud: Dr. Bach schreef: 'Deze remedie stelt ons in staat kennis en wijsheid te putten uit onze dagelijkse ervaringen en onszelf en onze fouten te zien zoals anderen die zien.' De positieve Chestnut Bud persoonlijkheid beschouwt zijn of haar eigen fouten objectief en leert van iedere ervaring. Daarmee verkrijgt hij of zij kennis en wijsheid die nodig zijn om vooruit te komen in het leven. Hij of zij leert ook door met actieve geest te kijken naar de ervaringen van anderen.

Aangewezen bij: Leert de levenslessen traag en vervalt steeds in dezelfde fouten.
Resultaat: Scherp waarnemingsvermogen, leert van zijn ervaringen.
Chakratherapie: 6de chakra .


Bach bloesemS bij EENZAAMHEID
Water Violet of Waterviolier

Het Waterviolet-type is kundig, kalm en bekwaam. Het zijn onverstoorbare mensen die graag op zichzelf zijn. Hun mening wordt vaak gevraagd, maar ze zullen hun mening of wensen niet aan anderen opdringen. Ze zijn vriendelijk en onafhankelijk en hebben een gevoel van superioriteit. In extreme gevallen veranderen deze karakteristieken echter in trotse afstandelijkheid, die hooghartig en neerbuigend overkomt. Bij moe zijn of teveel afleiding hebben ze de neiging zich terug te trekken waardoor ze asociaal en koel overkomen.

Problemen, zorgen of verdriet houden ze voor zichzelf. Ze zoeken geen steun bij anderen en lijken daardoor wel eens emotioneel kil. Ze vinden het moeilijk zich voor anderen open te stellen. Ze geven er de voorkeur aan zich terug te trekken achter een façade van kalmte.

Het positieve vermogen van Water Violet: een hartelijker relatie met andere mensen met behoud van de eigen waardigheid en wijsheid. Water Violet mensen staan graag klaar om anderen te laten profiteren van hun kennis en wijsheid. Ze kunnen kalm en waardig meevoelen met anderen en hen begrijpen. Zij stellen hun talenten graag ten dienste van anderen, bijvoorbeeld als hulpverlener of leraar.

Aangewezen bij: Trots, afstand houden, gereserveerdheid, bezadigd, arrogant, onafhankelijk, capabel, gezaghebbend.
Resultaat: Vriendelijke en rustige houding. Waardig, beleefd, sympathiek, wijze raadgever.
Chakratherapie: 7de chakraImpatiens of Reuzebalsemien

Impatiens is voor mensen die snel geïrriteerd raken. Ze zijn ongeduldig en willen dat alles onmiddellijk wordt gedaan. Ze denken, handelen en spreken snel. Het zijn kundige en efficiënte mensen, maar ze raken gauw geïrriteerd en gefrustreerd door het langzamere tempo van collega's. Daardoor werken ze liever alleen. Ze zijn onafhankelijk en hebben er een hekel aan hun tijd te verdoen. Vaak maken ze andermans zinnen af.

Soms lijden ze aan woede uitbarstingen, maar deze zijn meestal snel weer over. Bij ziekte zijn het rusteloze en snel geïrriteerde patiënten. Ze zijn vaak ongedurig en hun gejaagdheid kan tot ongelukken leiden.

Het positieve vermogen van Impatiens: besluitvaardig en spontaan, maar minder gehaast in woorden en daden. Zij gaan ontspannen en goed gehumeurd met anderen om en hebben begrip voor mensen met een lager tempo. Ze hanteren irritante problemen met kalmte en diplomatie.

Aangewezen bij: Ongeduld, zenuwachtigheid, gehaast zijn en/of voelen, snel van denken en handelen, prikkelbaar.
Resultaat: Begripvol en verdraagzaam t.o.v. anderen.
Chakratherapie: 7de chakraHeather of Struikheide

Heather is voor mensen die volledig in beslag genomen worden door hun eigen situatie of kwalen en niet in staat zijn werkelijke wederkerige communicatie met anderen te hebben. Ze jagen anderen op de vlucht door hun extreme behoefte aan aandacht. Ze overdrijven de symptomen van hun kwalen of maken van elke mug een olifant. Ze praten overmatig veel en hebben constant behoefte aan een gewillig oor. Ze houden mensen staande om tot in de kleinste details over zichzelf te praten. Vaak praten ze snel en dichtbij het gezicht van de luisteraar.

Ze hebben er een hekel aan om alleen te zijn maar ze realiseren zich niet dat ze vaak worden gemeden, omdat ze de vitaliteit van anderen uitputten en geen interesse tonen in de problemen van anderen.

Het positieve vermogen van Heather: een goede luisteraar die ruimhartig en onzelfzuchtig klaarstaat om anderen te helpen en begrip heeft voor de problemen van anderen. Mensen in een positieve Heather toestand zijn in staat met de ervaring van hun eigen lijden zich in te voelen in de ander.

Aangewezen bij: Overbezorgd voor zichzelf, opdringerig praten, slecht kunnen luisteren naar anderen en moeite hebben om alleen te zijn.
Resultaat: Onzelfzuchtig, emotionele zelfstandigheid en rust bij zichzelf vinden.
Chakratherapie: 7de chakraOVERGEVOELIGHEID VOOR INVLOEDEN EN IDEEEN
Agrimony of Agrimonie

Agrimony is voor mensen die veelal zorgeloos overkomen, met gevoel voor humor. Hun 'joie de vivre' is echter een dekmantel voor angsten, zorgen en zelfs voor diepe, innerlijke kwelling die zij vaak voor zichzelf en de buitenwereld proberen te verbergen. Als zij pijn lijden of zich onprettig voelen, wuiven ze dat met een grapje weg, omdat ze hun werkelijke angsten niet willen uiten. Zij houden er niet van om alleen te zijn en zoeken daarom afleiding in het gezelschap van anderen. Zij proberen de donkere kanten van het leven te negeren en geven er de voorkeur aan over dingen heen te stappen in plaats van rechtstreeks de confrontatie aan te gaan. De nacht brengt soms rusteloze gedachten en een woelige slaap (zie ook White Chestnut).

Agrimony typen onderdrukken hun problemen soms met behulp van alcohol, verdovende middelen of ongezonde eetgewoonten.

Het positieve vermogen van Agrimony: van nature opgewekt en goed gezelschap, zij geven openlijk uiting aan hun gevoelens en kunnen accepteren dat het leven ook minder plezierige kanten heeft. Hun opgewektheid is het resultaat van een wezenlijk gevoel van zelfacceptatie en innerlijke vreugde. Zij zien hun problemen in het juiste perspectief en zijn diplomatieke vredestichters.

Aangewezen bij: Innerlijke pijn verbergen achter masker van vrolijkheid, zich opgewekter voordoen dan men is, verbergt zorgen voor anderen.
Resultaat: Kunnen echt lachen om hun zorgen, oprechte optimisten, fijn gevoel voor humor zonder verbeelding.
Chakratherapie: 4de chakraCentaury of Duizendguldenkruid

Centaury is voor mensen die het moeilijk vinden om 'nee' te zeggen. Ze laten zich door anderen de wet voorschrijven en zelfs koeioneren. Over het algemeen zijn ze bedeesd, rustig, vrij passief en weinig wilskrachtig. Ze zijn erop uit het anderen naar de zin te maken en zijn eerder toegevend vanuit gedienstigheid dan vanuit bereidwillige samenwerking. Hoewel ze zich ontevreden voelen over de gang van zaken, gaan ze liever aan hun eigen wensen of roeping voorbij dan dat ze een confrontatie riskeren. Doordat ze iedereen tevreden willen stellen, laten ze zich gemakkelijk beïnvloeden door wat anderen van hen verlangen.

Ze hebben vaak gebrek aan energie en zijn snel moe, doordat ze zich door anderen laten uitzuigen en geen voeling meer hebben met hun eigen zelfverzekerdheid.

Het positieve vermogen van Centaury: andere mensen van dienst zijn op een welwillende en onopvallende manier, zonder daarbij de eigen behoeften te negeren. Zij kunnen hun mening naar voren brengen en verdedigen. Ze kunnen goed met andere mensen opschieten, maar bovenal weten ze wat ze zelf willen. Ze zijn in staat hun eigen weg vastberaden en vol energie te volgen, zonder zich door de mening van anderen te laten belemmeren.

Aangewezen bij: Zwakke wil, kan geen neen zeggen, onderdanig, beïnvloedbaar, overdreven dienstbaar.
Resultaat: Rustig, evenwichtig en behoudt zijn individualiteit.
Chakratherapie: 4de chakraWalnut of Walnoot

Walnut is voor mensen, die het moeilijk vinden om zich aan te passen aan veranderingen en die overgevoelig zijn voor bepaalde ideeën, stemmingen en invloeden. Het is de remedie voor tijden van grote veranderingen in het leven zoals tanden krijgen, puberteit, zwangerschap, echtscheiding, menopauze; ook bij verandering van godsdienst, verhuizing of verandering van werkkring, een einde maken aan een verslaving of het verbreken van oude banden en beperkingen. Ook bij verdriet veroorzaakt door verandering, zoals het verlies van vrienden en bekende omstandigheden, het ouder worden, een sterfgeval, de naderende dood, ...

Mensen die Walnut nodig hebben, hebben vastomlijnde idealen en ambities. Zij willen graag vooruit komen in het leven, maar worden tegengehouden of op een zijspoor gezet. Dit komt door de invloed van een sterkere persoonlijkheid, door beperkende omstandigheden, door familiebanden of door banden met het verleden. Zij kunnen tijdelijk beïnvloed worden door de persoonlijkheid of problemen van een ander. Walnut is nuttig voor therapeuten, genezers en hulpverleners die te maken hebben met emotioneel problematische cliënten waardoor ze zich leeggezogen voelen.

Het positieve vermogen van Walnut: de kracht om vooruit te komen en het eigen levenspad te blijven volgen zonder beperkingen uit het verleden. Noodzakelijke veranderingen in het leven worden gemaakt en plannen worden uitgevoerd ondanks ontmoediging door of bezwaren en spot van anderen.

Het is de remedie die standvastigheid biedt en bescherming tegen de invloed van anderen.

Aangewezen bij: Strakke denk- en leefpatronen, te grote kwetsbaarheid en medelijden, moeilijkheden in overgangssituaties of veranderingen.
Resultaat: Aanpassingsvermogen, standvastig en vastberaden, volgen hun overtuiging.
Chakratherapie: 4de chakraHolly of Hulst

Holly is voor mensen die slecht gehumeurd, hard, wreed of zelfs af en toe agressief kunnen zijn. Inwendig lijden zij - vaak onnodig. Zij vinden het moeilijk hun hart open te stellen voor liefde.

De negatieve Holly gemoedsstemming is vol haat, afgunst en jaloezie. Onbewust voelen Holly mensen zich misschien onzeker, waardoor ze achterdochtig en agressief kunnen zijn. Ze zijn niet in staat liefde te geven en hebben een algemeen gevoel van boosheid jegens de medemens.

Holly is een goede remedie voor kinderen die jaloers zijn op hun broertjes of zusjes.

Het positieve vermogen van Holly: een grootmoedig persoon die in staat is te geven zonder er iets voor terug te verwachten. Deze mensen zijn meelevend, liefdevol en beminnelijk. Ze zijn bereid om te delen en onzelfzuchtig, zelfs wanneer zij zelf problemen hebben. Gedragen door innerlijke harmonie kunnen zij echte vreugde vinden in het succes van anderen. Dr. Bach schreef: 'Holly beschermt ons tegen alles wat geen Universele Liefde is. Holly opent het hart en verbindt ons met Goddelijke Liefde.'

Aangewezen bij: Gebrek aan naastenliefde, afgunst, haat, jaloersheid, wantrouwen, achterdocht.
Resultaat: Edelmoedig, liefhebbend, verdraagzaam. Gelukkig in alle omstandigheden.
Chakratherapie: 4de chakraPrijzen & soorten: zie webshop


Bloesems bij WANHOOP EN MOEDELOOSHEID
Larch of Lariks

Larch wordt aangeraden bij gebrek aan zelfvertrouwen. Voor mensen die het zelfs niet proberen omdat ze er van tevoren vanuit gaan, dat ze het niet kunnen. Zij lijden aan een minderwaardigheidsgevoel. In hun hart weten ze dat ze talenten en mogelijkheden hebben, maar weigeren dat te erkennen. Ze vermijden het risico te zullen falen.

Dit is ook een geschikte remedie voor degenen die gebrek aan zelfvertrouwen hebben voor een examen, een sollicitatiegesprek, een rijexamen, ... (zie ook Rescue Remedy).

Het positieve vermogen van Larch: vastberaden en kundig met een realistisch gevoel van eigenwaarde. Zij maken zich niet druk om succes of falen. Ze kennen hun eigen mogelijkheden en werken hard om die te bereiken. Ze zijn in staat initiatieven te nemen en risico's te lopen en weigeren 'kan niet' te accepteren. Ze gebruiken hun kritisch vermogen op verstandige wijze.

Aangewezen bij: Geen vertrouwen, faalangst, minderwaardigheidscomplex, onderneemt niets meer.
Resultaat: Doorzettingsvermogen, ondernemend, geloof in eigen mogelijkheden.
Chakratherapie: 1de chakraPine of Den

Pine wordt aangeraden aan mensen vol schuldgevoel en zelfverwijt. Zij geven zichzelf de schuld van de fouten die anderen maken en zelfs voor alles wat er maar fout gaat. Ze voelen zich onwaardig. Hun schuldcomplex en gevoel van schaamte is niet noodzakelijkerwijs gebaseerd op iets wat ze verkeerd hebben gedaan, maar doet de mogelijkheid tot vreugde in het leven teniet.

Deze mensen lijken nederig en verontschuldigend. Ze verontschuldigen zich zelfs als ze ziek zijn en kunnen het gevoel hebben dat ze hun ziekte of pijn verdienen.

Het positieve vermogen van Pine: acceptatie van verantwoordelijkheid binnen realistische grenzen en een evenwichtig oordeel hebben. Positieve Pine mensen accepteren en respecteren zichzelf net zozeer als anderen, zonder overdreven negatieve oordelen. Dr. Bach schreef over dit onderwerp: 'Het kleinste spoor van veroordeling van onszelf of anderen is een spoor van veroordeling van de Universele Schepping der Liefde en dit beperkt ons en begrenst ons vermogen om de Universele Liefde via onszelf over te brengen op anderen.'

Aangewezen bij: Schuldgevoelens, zelfverwijten, te veel plichtsgetrouw, voelt zich onwaardig.
Resultaat: Evenwichtig verantwoordelijkheidsgevoel, leert van de gemaakte fouten.
Chakratherapie: 1de chakraElm of Iep

Elm is voor mensen die zich bedolven voelen onder het werk. Hoewel ze normaal gesproken bekwaam en deskundig zijn, verliezen ze tijdelijk hun zelfvertrouwen en worden ze neerslachtig. Elm typen zijn goede managers en bevinden zich vaak op verantwoordelijke posities, waarbij ze betrokken zijn bij het welzijn van anderen, bijvoorbeeld artsen, leraren, therapeuten en directeuren. Elm kan helpen wanneer deze mensen zich plotseling overweldigd voelen door hun verantwoordelijkheden en zich niet in staat achten deze te dragen of de gebeurtenissen bij te houden. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat ze teveel hooi op de vork nemen zonder goed voor zichzelf te zorgen. Daardoor zijn ze terneergeslagen en uitgeput en verliezen ze tijdelijk hun gevoel van eigenwaarde. Zelfs de geringste twijfel aan hun eigen bekwaamheid maakt dat ze zich zwak en afgemat voelen. Het positieve vermogen van Elm: herstel van de eigen bekwame persoonlijkheid en terugkeer van prestaties en zelfvertrouwen. Problemen worden weer in de juiste verhoudingen gezien en men neemt slechts zoveel hooi op de vork als men aan kan, zodat er ook tijd overblijft om aandacht te schenken aan de eigen behoeften.

Aangewezen bij: Tijdelijk gevoel van overbelasting en uitputting.
Resultaat: Kan veel verantwoording dragen, vol vertrouwen, zelfzeker.
Chakratherapie: 1de chakraSweet Chestnut of Tamme Kastanje

Sweet Chestnut is voor kwellende mentale pijn die door Dr. Bach wordt omschreven als 'de radeloze wanhoop van degenen die het gevoel hebben het uiterste van hun incasseringsvermogen te hebben bereikt'. Het kan de vorm aannemen van intense smart. Degenen die dit overkomt hebben het gevoel dat ze er bijna door vernietigd worden.

Somberheid wordt vergezeld van eenzaamheid en het gevoel dat de toekomst er naargeestig en volkomen hopeloos uitziet.

Mensen die Sweet Chestnut nodig hebben kunnen het gevoel hebben op de rand van een zenuwinzinking te staan. Ze zijn echter niet suïcidaal. Zij kunnen het gevoel hebben door God verlaten te zijn.

Deze gemoedstoestand kan het gevolg zijn van een sterfgeval of jarenlange moeilijkheden die moedig en zonder klagen zijn doorstaan.

Het positieve vermogen van Sweet Chestnut: bevrijding van wanhoop en neerslachtigheid. Hoewel de uiterlijke omstandigheden misschien niet veranderd zijn, kunnen ze nu met optimisme en gemoedsrust tegemoet getreden worden. Soms helpt de (her)ontdekking van het geloof in een hogere macht en het gevoel van innerlijke steun.

Aangewezen bij: Diepe wanhoop, troosteloosheid, heeft de grens van zijn uithoudingsvermogen bereikt (zonder zelfmoordneigingen).
Resultaat: Vertrouwen dat zijn wanhoop een noodzakelijke ervaring is, die bij inzicht spoedig zal verdwijnen.
Chakratherapie: 1de chakraStar of Bethlehem of Vogelmelk

Star of Bethlehem helpt bij het verwerken van de gevolgen van een schok. Deze kunnen geestelijk of lichamelijk zijn als gevolg van een ongeluk, slecht nieuws, het verlies van een naaste, onverwachte teleurstellingen, schrik enz. Hoewel het het beste is Star of Bethlehem direct na de gebeurtenis te gebruiken, is het ook uitstekend voor de vertraagde gevolgen die zich soms pas na jaren manifesteren in de vorm van fysieke klachten. Soms zijn mensen als verdoofd of teruggetrokken en hebben ze een gevoel van verdriet of verlies.

Star of Bethlehem is een belangrijk bestanddeel van Rescue Remedy. Het is bvb zeer geschikt voor zowel moeder als kind direct na de geboorte.

Het positieve vermogen van Star of Bethlehem: neutraliseert de gevolgen van schok, zowel direct erna als na een langere periode, en helpt bij de verwerking en het herstel.

Dr. Bach omschreef deze remedie als de 'trooster en verzachter bij pijn en verdriet.'

Aangewezen bij: Gevolgen van angst, schokkend nieuws, diep leed.
Resultaat: Lichaam en geest zijn vrij van spanningen en gevolgen van schokkende ervaringen.
Chakratherapie: 1de chakraWillow of Wilg

Willow is voor zelfmedelijden, wrok en verbittering. De meeste mensen voelen zich van tijd tot tijd misbruikt. Deze remedie helpt wrok te neutraliseren en gevoel voor humor en relativeringsvermogen te herwinnen.

Willow is de remedie voor het gevoel tekort gedaan te zijn in het leven - 'Waar heb ik dit aan verdiend? Waarom moet dat mij overkomen?' De persoon in negatieve Willow gemoedstoestand gunt anderen geen geluk, gezondheid of succes. Ze mopperen, zijn chagrijnig en geïrriteerd.

Bij ziekte zijn het lastige patiënten, omdat ze nooit ergens blij mee zijn of tevreden. Ze geven er de voorkeur aan zichzelf te zien als slachtoffer en geven niet graag toe wanneer het beter met hen gaat. Het onophoudelijk koesteren van wrok kan iemands algehele vitaliteit aantasten en een zwakke gezondheid tot gevolg hebben.

Het positieve vermogen van Willow: stelt mensen in staat geleden onrecht te vergeven en te vergeten en te genieten van het leven, waardoor ze positieve omstandigheden en vrienden aantrekken. Doordat ze niet langer slachtoffer zijn, hebben ze het eigen lot in handen.

Aangewezen bij: Bitterheid, haat, wrok en zelfbeklag.
Resultaat: Optimisme, geloof, realiseert zich de kracht van opbouwend en afbrekend denken.
Chakratherapie: 1de chakraOak of Eik

Oak mensen zijn gewoonlijk moedig en sterk. Zij hebben Oak nodig op het moment dat hun innerlijke kracht uitgeput raakt en moeheid de overhand krijgt. Zij gaan maar door, wat er ook gebeurt, waarbij ze hun vermoeidheid negeren. Ze worden gedreven door een sterk plichtsbesef en zijn behulpzaam, gewetensvol en betrouwbaar. Ze zijn geduldig en volhardend en staan zichzelf niet toe te ontspannen zolang er nog werk te doen is. In plaats daarvan ploeteren zij, ondanks oververmoeidheid, koppig door (zie ook Rock Water en Vervain).

Het eruit voortvloeiende verlies van hun natuurlijke kracht kan leiden tot depressie, frustratie en andere stress symptomen. Als deze mensen ziek zijn hebben zij het gevoel tekort te schieten, maar zij zullen onophoudelijk moeite doen om weer beter te worden.

Het positieve vermogen van Oak: mensen die gewoonlijk sterk zijn. Ze vormen vaak de steun en toeverlaat van hun familie of op hun werk. Ze hebben een geweldig uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen, geduld en bergen energie. Ze kunnen goed omgaan met stress. Oak herstelt hun energie en helpt hen tijdig de noodzaak van rust en ontspanning te erkennen. Ze zorgen net zo goed voor zichzelf als dat ze toezien op hun verplichtingen.

Aangewezen bij: Strijden tegen overmacht, volhouden ondanks tegenslag en moedeloosheid.
Resultaat: Emotioneel krachtig worden. Hoopvol, standvastig en moedig blijven.
Chakratherapie: 1de chakraCrab Apple of Appel

Crab Apple is de 'reinigingsremedie' voor lichaam en geest, aanbevolen voor mensen die zich onrein voelen en een gering zelfbeeld hebben. Symptomen uiten zich soms in een overdreven properheid in huis of een mentale obsessie over reinheid en onbenulligheden.

Crab Apple wordt aanbevolen aan mensen die zich schamen voor vervelende fysieke klachten, zoals huidproblemen of afscheiding. Ze raken ontmoedigd als behandeling niet helpt (zie ook Gentian).Voor huidproblemen kan de remedie uitwendig gebruikt worden als een lotion (een paar druppels in water), in een kompres of aan het badwater worden toegevoegd (10 druppels).

Het positieve vermogen van Crab Apple: het kunnen accepteren van zichzelf en de eigen onvolmaaktheden. Mensen in een positieve Crab Apple gemoedsstemming hebben een positief beeld van zichzelf en zijn ontspannen over de manier waarop zowel hun omgeving als zijzelf er uitzien.

Aangewezen bij: Voelt zich onrein in gedachten of op het lichaam, voelt afschuw voor zichzelf. Wordt ook de reinigende remedie genoemd.
Resultaat: Ruim van opvatting, ziet alles in perspectief. Krijgt terug greep op de gedachten en kan zichzelf weer aanvaarden.
Chakratherapie: 1de chakra


OVERBEZORGDHEID VOOR HET WELZIJN VAN ANDEREN
Chichory of Cichorei

Chicory is voor mensen die overdreven bezitterig zijn en wiens zorg voor anderen egocentrisch en manipulatief is. Deze wilskrachtige mensen verwachten van anderen dat ze zich voegen naar hun normen. Ze zijn vaak kritisch, bemoeizuchtig en zeurend. Ze vinden het moeilijk om te geven zonder er iets voor terug te verwachten.

Ze hebben er een hekel aan om alleen te zijn en vragen voortdurende aandacht en dienstbaarheid. Een typisch voorbeeld hiervan is de ouder die de volwassen kinderen onder de duim houdt. Hoewel ze een sterke persoonlijkheid hebben, hebben ze gauw medelijden met zichzelf en zijn ze lichtgeraakt. Sommige Chicory mensen doen alsof ze ziek zijn om aandacht te vragen. Bijvoorbeeld de bezitterige ouder die hartklachten voorwendt zodra de dochter uit huis wil.

Ze zijn vaak erg spraakzaam met een uitgesproken mening en twistziek.

Chicory is ook geschikt voor kinderen die voortdurend en onredelijk veel aandacht opeisen.

Het positieve vermogen van Chicory: mensen die onzelfzuchtig voor anderen kunnen zorgen en oprechte ouderliefde bieden. Ze geven zonder iets terug te verwachten en laten hun familie en vrienden de ruimte zichzelf te zijn en hun eigen leven te leiden. Ze hebben een gevoel van voldoening en zijn zelfverzekerd, waardoor ze anderen niet meer nodig hebben om te bevestigen dat zij het waard zijn om van te houden. Zij hebben een warme, vriendelijke persoonlijkheid, zijn begaan met anderen en staan open voor hun behoeften.

Aangewezen bij: Bezitsdrang, zelfzuchtig, bemoederen, zoekt steeds waardering en gehoorzaamheid.
Resultaat: Onzelfzuchtig in aandacht en zorg voor anderen.
Chakratherapie: 2de chakraVervain of IJzerhard

Vervain is voor mensen met vaste principes en ideeën waar ze helemaal achter staan en die ze zelden veranderen. Mensen die Vervain nodig hebben zijn vastberaden, maar ook overgevoelig en gespannen en hebben de neiging meer te presteren dan van hen wordt verwacht. Zij zetten zich bij alles wat ze ondernemen voor meer dan honderd procent in, waarmee ze zichzelf dwingen hun fysieke grenzen te overschrijden. Hun geest loopt op de gebeurtenissen vooruit. Ze nemen teveel hooi op de vork en proberen teveel dingen tegelijk te doen.

Deze mensen zijn eigenzinnig en hebben sterke overtuigingen. Doordat ze gevoelig zijn voor onrecht en het goede doel zeer toegewijd en zelf opofferend, kan hun overmatige enthousiasme omslaan in fanatisme, waardoor zij vervreemden van mogelijke bondgenoten en bekeerlingen.

Door hun actieve geest en onvermogen of onwil om rust te nemen lijden zij soms aan slapeloosheid. Zij kunnen hun irritatie, frustratie en ergernis over principiële zaken in woord of gebaar uiten.

Het positieve vermogen van Vervain: kalmte, wijsheid, tolerantie en het vermogen te ontspannen. Hoewel ze sterke overtuigingen hebben, kunnen ze deze wijzigen wanneer dat relevant is en ze voelen niet de noodzaak deze aan anderen op te dringen. Ze hebben een ruime kijk op het leven in het algemeen en de dingen die gebeuren.

Positieve Vervain mensen begrijpen de woorden van Dr. Bach: 'Belangrijke dingen worden eerder tot stand gebracht door te zijn dan door te doen'.

Aangewezen bij: Overdreven enthousiasme, fanatiek,… door onrechtvaardigheid.
Resultaat: Kalm en zeker van geest, zelfbeheersing, ruimdenkend.
Chakratherapie: 2de chakraVine of Wijnstok

Vine is voor mensen die anderen domineren. Vaak zijn het zeer capabele mensen met veel talent en ambitie, maar zij gebruiken hun ontegenzeggelijke talenten om te domineren en te koeioneren. Zij weten het altijd beter dan iedereen en kleineren anderen. Hoewel zij niet proberen om anderen te overtuigen, houden zij geen rekening met hun wensen en meningen en ze eisen onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Zij zijn agressief en trots, soms met een meedogenloze hang naar macht. De persoon in extreme Vine toestand is hard, wreed en harteloos. Voorbeelden daarvan zijn ouders of managers die met ijzeren vuist leiding geven, of de politieke dictator die geen middel schuwt om zijn doel te bereiken, of de pestkop op school die andere kinderen het leven zuur maakt.

Het positieve vermogen van Vine: vastberadenheid zonder dominantie. Positieve Vine mensen hebben oog voor het goede in anderen en moedigen hen aan en geven leiding zonder te willen overheersen.

Het zijn wijze leiders, leraren, managers of ouders. Ze gebruiken hun talenten om anderen te helpen zichzelf te leren kennen en hun eigen levenspad te ontdekken. Zij inspireren anderen door hun onwrikbare vertrouwen en zekerheid.

Aangewezen bij: Overheersend, onbuigzaam, eerzuchtig, krachtig, dwingeland, alleenheerser.
Resultaat: Wijze begripvolle leider, grote kracht, gids en hulp voor anderen.
Chakratherapie: 2de chakraBeech of Beuk

Beech is voor mensen die altijd kritiek hebben, onverdraagzaam zijn tegenover de tekortkomingen van anderen en niet in staat zijn toegeeflijk te zijn. Ze vinden het moeilijk om het goede in anderen te zien en hebben een sterk superioriteitsgevoel. Ze staan snel met een oordeel klaar, kunnen arrogant zijn en raken gauw geïrriteerd over de hebbelijkheden en gewoonten van andere mensen. Ze zijn overtuigd van hun eigen gelijk en de dwalingen van anderen (zie ook Impatiens).

Het positief vermogen van Beech: verdraagzaamheid en een gevoel van medeleven en verbondenheid met anderen. De positieve Beech persoonlijkheid kan het goede in anderen zien, ondanks hun tekortkomingen.

Aangewezen bij: Onverdraagzaam, kritisch, vooroordelen.
Resultaat: Volmaakte verdraagzaamheid.
Chakratherapie: 2de chakraRock Water of Bronwater

Rock Water is geschikt bij onbuigzaamheid. Het is voor mensen die erg hoge eisen aan zichzelf stellen en misschien zichzelf verloochenen. Hun zelfbeheersing brengt hen tot het punt van marteling van zichzelf. Zij houden zich bijvoorbeeld strikt aan hun dieet of oefeningsprogramma, werkroutine of religieuze voorschriften. Hun manier van denken wordt bepaald door onveranderlijke ideeën en dogma's over onderwerpen als religie, dieet, moraal, politiek enz. Ze stellen zichzelf graag als voorbeeld voor anderen omdat ze naar zelfperfectie streven, maar ze mengen zich niet ongevraagd in het leven van anderen.

Deze mensen zijn overdreven gewetensvol en ze werken vaak te hard, maar toch zijn ze nooit voldaan over de eigen prestaties. Zij zijn zelfopofferend, verloochenen zichzelf en zijn teleurgesteld in zichzelf wanneer ze niet beantwoorden aan de hoge idealen die zij voor zichzelf stellen.

Het positieve vermogen van Rock Water: wordt uitgedrukt in het vermogen om hoge idealen te stellen met een flexibele geest. Positieve Rock Water mensen zijn bereid om van gedachten te veranderen en hun favoriete theorieën op te geven als zij overtuigd zijn van een hogere waarheid. Zij begrijpen dat innerlijke harmonie meer waard is dan van buiten opgelegd gedrag en staan zichzelf toe mee te gaan met de beweging van het leven.

Aangewezen bij: Zelfverloochening, streng, star, zelfonderdrukking, wil graag het voorbeeld voor anderen zijn.
Resultaat: Begrip voor anderen, leert te genieten van het leven.
Chakratherapie: 2de chakra
Prijzen & soorten: zie webshopFive Flower Remedy of Eerste hulp remedie


Eerste hulp remedie
Direct te gebruiken bij innerlijke onrust en/of stresssituaties
Heeft een heilzame werking bij allerlei acute situaties zoals een ongeluk, psychische shock,…
Ontspant en stelt gerust
Op natuurlijke basis
zeer geschikt voor kinderen
Mag ook langere tijd gebruikt worden
Kan ook in combinatie met andere middelen worden gebruikt

Deze remedie is een samenstelling van Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose en Star of Bethlehem.


Five Flower Cream of Eerste hulp crème


Eerste hulp zalf. Deze crème is een snelwerkende zalf voor de meeste irritaties van de huid. Een onmisbare hulp voor thuis en onderweg.
Rescue Cream is een eerste hulp voor uw huid: het werkt verzachtend op de huid en versnelt het herstel ervan. Bvb bij zonnebrand, muggenbeten of na ongelukjes en/of valpartijen, ...
De crème is zeker een weldaad voor de geschaafde, ruwe of schrale huid. Handig om altijd bij je te hebben!


Copyright © Valérie's Aroma-atelier Sinds 2005