Belief Patterns - Overtuigingspatronen - Divine Harmony Essences

 

harmony essences

Belief Patterns - Overtuigingspatronen essences 

Divine Harmony Essences Overtuigingspatronen ontstaan wanneer emoties en gedachten samengaan met voldoende gerichtheid. 
Sterke overtuigingen vormen de werkelijkheid in ons leven, zowel persoonlijk als collectief.
Positieve, levensverbeterende overtuigingen zijn belangrijk voor ons welzijn, dus wanneer dit op de een of andere manier wordt verstoord kan dat een teken zijn om onze onbewuste overtuigingen eens na te gaan, want vaak zijn de overtuigingen het meest invloedrijk en actief als wij ze niet bewust zijn in ons dagelijks leven.
Diep inwerkende combinaties van Essences zijn een uitstekende manier om op zachte manier te helpen om oude, ingesleten overtuigingen omhoog te krijgen, zodat wij ze kunnen uitpluizen en veranderen, waardoor ze overeenkomstig onze eigen keuze zijn.

De Belief Patterns Set bevat de volgende 10 Essences: Auric Protection, Being Present, Feeling Safe, Healing Abuse, Healing Relationships, Inner Harmony, Letting Go, Open to Receive, Sexuality and Transforming Addiction.

Prijzen: 

Set van 10 flesjes van 10 ml: 96.00€
(losse flesjes achteraf op bestelling verkrijgaar)

Gebruik: 
Neem 3 of 4 keer per dag 4 druppels direct uit het flesje, zolang het nodig is om verandering teweeg te brengen in de energie of het patroon waaraan je werkt. 
De hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is kan variëren van een paar dagen tot een week of meer, afhankelijk van de omstandigheden. Wij hebben zelf ervaren dat het niet ongewoon is om een heel flesje op te maken voordat de hele transformatie als compleet wordt ervaren.
Daarbij kan elk van de Essences in deze set kortstondig gebruikt worden om een snelle verandering in energie aan te brengen, in een patroon waarmee je aan het werk bent.
1) Auric Protection - Creating Safe Boundaries (aurabescherming, veilige grenzen stellen)

Indicatie: Overgevoeligheid, gevoel van overgelaten zijn aan andermans emoties en ideeën.
In gezelschap wordt energie weggezogen, vooral in grote groepen.

Gevoel aangevallen te worden door andermans gedachtevormen, of geen onderscheid kunnen maken tussen eigen emoties en die van anderen.
Zwakke energetische afscherming.
Overgevoeligheid is een belangrijk patroon voor velen en heeft vaak te maken met onderbewuste overtuigingen over onze grenzen naar anderen toe en naar de wereld om ons heen.
Veel mensen hebben onderbewuste overtuigingen dat het veiliger is als zij geen scherpe grenzen stellen, terwijl anderen een verwrongen beeld hebben van zich dienstbaar opstellen, waardoor zij onbewust geen gezonde grenzen kunnen neerzetten.
Dit patroon kan ook verband houden met oude ervaringen van misbruik of situaties waarbij we ons onder druk gezet voelen als we in onze eigen kracht staan.
Het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor onze eigen ruimte is een belangrijke eerste stap in het werken met dit patroon.

De Auric Protection Essence heeft veel mensen geholpen bij het herkennen en bepalen van hun eigen energie, ten opzichte van die van anderen.
Vaak is dit de eerste keer dat zij dit onderscheid kunnen maken en dat komt dan als een openbaring en opluchting om te weten dat zij hun eigen energieruimte mogen hebben.
De aura kan ook verzwakt raken door een shock, trauma, en door alcohol- of drugsmisbruik, en ook door ziekte of uitzonderlijk grote emotionele behoefte.

Samenstelling: Duizendblad, bergamot, stauroliet (mineraal), magnetiet, larimar (mineraal).2) Being Present - Becoming Grounded (In het Nu zijn, geaard zijn)

Indicatie: Snel zweverig, niet goed geaard zijn, of in een droomwereld van 'wat als...', waardoor het moeilijk is om met de aandacht in het Nu te blijven.
Ook bij moeite om met een taak te beginnen en het werk af te maken.

Een goede verbinding met de aarde - ook wel 'aarding' genoemd - hebben we nodig om volkomen aanwezig te zijn en ook om efficiënt in het leven te functioneren.
In een wereld met voornamelijk bezigheden waarbij de linker hersenhelft wordt gebruikt was het voor ons maar al te makkelijk om patronen op te bouwen waardoor we ofwel in het verleden,
of met onze gedachten in de toekomst waren, en daardoor niet meer in het moment van Nu konden zijn.
Dit houdt in dat wij maar al te vaak in ons leven oude patronen uitspelen, in plaats van het maken van nieuwe keuzes gebaseerd op wat er werkelijk gebeurt in onze wereld van Nu.
Dit is voor sommigen zo'n onbewust patroon dat ze het zelf niet eens doorhebben dat ze hun leven op de 'automatische piloot' leiden.
Deze combinatie helpt ons bij het transformeren van onderliggende patronen die ons verhinderen om volkomen in het Nu te leven.

Samenstelling: Duizendblad, bergamot, staroliet (roodbruin mineraal), lodestone (magnetisch mineraal), larimar (pectoliet, blauw mineraal)3) Healing Relationships - Restoring Intimacy & Trust (heilzame relaties, herstel van intimiteit en vertrouwen)

Indicatie: Voor degenen met moeite om een intieme relatie te onderhouden; mogelijk een gevoel van gebrek aan intimiteit of de relatie niet kunnen vertrouwen.

Alles in ons leven is hoe dan ook een weerspiegeling van ons eigen bewustzijn, en onze nabije relaties vormen daarop geen uitzondering.
Deze worden daarom zowel een kans om te groeien als een uitdaging, omdat we niet kunnen ontkomen aan het nadenken over onze diepste patronen.
Velen van ons hebben ernstig hartzeer opgelopen uit ervaringen tijdens eerdere relaties, die we onbewust meenemen in onze huidige relatie.
Het kan niet anders of deze trauma's zorgen ervoor dat wij geen duurzame intieme, liefdevolle relatie kunnen hebben, omdat we geen liefde kunnen geven of ontvangen met een echt open hart, zonder verwachtingen.
Dan bouwen we muurtjes om ons heen tegen intimiteit, terwijl iedereen zijn of haar pijnlijke verwachtingen op de ander projecteert.
De volgende combinatie zal je helpen om deze oude patronen beter los te laten, waardoor het gemakkelijker wordt om meer liefde en vertrouwen in je intieme relaties te brengen.

Samenstelling: Smithsoniet (mineraal), blauwe kwarts, robijn, robijnroos, IJsberg roos, chrysoprase (mineraal).4) Healing Abuse - Dissolving Trauma (helen van misbruikervaringen )

Indicatie: Oplossen van trauma's. Een uitstekende ondersteuning bij het werken met thema's die te maken hebben met misbruik, mishandeling, aanranding.
Helpt ook bij het transformeren van de meer onbewuste patronen waardoor men steeds weer te maken krijgt met dit soort situaties, of bij een sterke slachtoffermentaliteit.

Diep weggestopte trauma's van misbruik in het verleden kunnen een onderbewuste overtuiging creëren dat 'de dingen bij mij gewoon maar gebeuren' of dat 'ik een slachtoffer van de omstandigheden ben'.
Zoals alle overtuigingen kan dit een self-fulfilling prophecy worden, die steeds weer dezelfde ervaringen aantrekt.
Moed, compassie en vergevingsgezindheid zijn nodig om deze oude herinneringen los te laten en die patronen te veranderen.
In deze tijd van bewustwording is het niet ongewoon dat dit soort nare gebeurtenissen uit de jeugd naar boven komen. Sommige herinneringen hebben zelfs betrekking op vorige levens.
In al die gevallen zal deze combinatie Healing Abuse helpen om die oude, weggestopte emoties en daarmee gepaard gaande overtuigingspatronen los te laten, waardoor je weer vrij bent om nieuwe keuzes te maken.

Samenstelling: Larimar (pectoliet, blauw mineraal), Calla lelie, Irene & Deense roos, witte cichorei, zoïsiet (rood-groen mineraal).5) Feeling Safe - Trusting Life (je veilig voelen, vertrouwen in het leven hebben)

Indicatie: Voor degenen die zich 'nooit veilig voelen', of misschien een onbestemd gevoel hebben dat er iets ergs gaat gebeuren.
Ook kan er moeite zijn met aanvaarden van verandering, of gebrek aan vertrouwen dat er altijd voor ons gezorgd wordt.

Het onderbewuste geloof dat 'de wereld niet veilig is' is bij veel mensen een diepgeworteld en afmattend patroon.
Het blokkeert in feite ons vermogen om onze verbintenis te zien met de universele stroom, en draagt bij aan gevoelens van afgescheidenheid en kwetsbaarheid.
Vaak is deze overtuiging geworteld in ervaringen van plotseling sterven of verlies tijdens vorige incarnaties, waardoor wij nog steeds veel onverwerkte angst, shock en trauma's hebben,
en wij ons nu in dit leven nog steeds niet veilig kunnen voelen en niet volkomen kunnen vertrouwen op de stroom van het leven.
Dat zou je kunnen waarnemen als een vaag, onbestemd gevoel dat er 'om de hoek' je iets vreselijks staat te wachten.
Deze combinatie zal je op zachte wijze helpen om die oude herinneringen op te lossen en los te laten, waardoor je weer vrij bent om het leven vanuit een nieuw gezichtspunt te bezien.

Samenstelling: Larimar (gesteente), braam, malve, scarabee, varisciet (mineraal), blauwe kwarts.6) Inner Harmony - Relaxation (innerlijke harmonie, ontspanning)

Indicatie: Voor mensen met een eeuwig druk hoofd, zeer actieve mensen die uit gewoonte overwerken of het moeilijk vinden om de knop om te draaien, uit te rusten of zich goed te ontspannen.
Emotioneel of mentaal 'strak staan'.

Echte ontspanning is een toestand waarin innerlijke harmonie ontstaat door eenwording van hoofd en hart, een toestand van evenwicht waarin hart- en voorhoofdchakra met elkaar verbonden worden,
met gelijkwaardig energie.
Het belang van die balans is in ons huidige drukke leven vrijwel verloren gegaan, met als gevolg dat veel mensen veel te veel doen in de buitenwereld en het niet meer rustig aan kunnen doen
om contact te houden met hun innerlijke wereld.
Dit veel voorkomende patroon uit zich vaak in een emotioneel of mentaal 'strak staan', een overactieve geest of gewoon niet meer kunnen ontspannen en de knop om te draaien.
Deze combinatie helpt bij het verkrijgen van een innerlijke ontspanning waarin nieuwe perspectieven kunnen ontstaan, terwijl hoofd en hart een nieuw evenwicht vinden.

Samenstelling: Iers klokje, kamille, Herkimer kristal, beryllium, blauwe agaat.7) Letting Go - Dissolving Attachment (loslaten, oplossen gehechtheid)

Indicatie: Emotionele pijn door uiteengaan, scheiding of overlijden. Teveel emotionele binding, vasthouden aan oude relaties, zoektocht naar liefde.

Een van de meest voorkomende patronen ontstaat door een overtuiging of misverstand over 'houden van'.
Algemeen heerst het misverstand dat liefde een emotie is die ontstaat door toedoen van iemand of iets buiten ons, in plaats van een stuk van ons eigen wezen.
Dat is een zeer ingesleten patroon dat op zijn plaats blijft door vele oude ervaringen van uiteengaan, verdriet en verlies.
 Op een persoonlijk vlak leidt dit tot ongezonde emotionele binding aan mensen en situaties, die vaak gekenmerkt wordt door het de baas willen spelen of wederzijdse afhankelijkheid in een relatie.
Hierdoor blijven we ons veel te lang vasthouden aan oude situaties, omdat het gewoon emotioneel te pijnlijk wordt om los te laten, of omdat we de ander geen pijn willen doen.
De Letting Go combinatie helpt bij het zachtjes loslaten van oude emotionele pijn, waardoor je sterker wordt en echt liefdevolle relaties kunt opbouwen.

Samenstelling: Gebroken hartje (Dicentra spectabilis), klaver, maïs, zonnebloem, chrysocolla (blauwgroen mineraal), tanzaniet (blauw-violette halfedelsteen).8) Open to Receive - Creating Abundance (jezelf openen om te ontvangen, creëren van overvloed)

Indicatie: Voor hen die graag meer overvloed in hun leven wensen - in welke vorm dan ook: van geld, liefde, vreugde of spirituele verbinding. Transformeren van armoedebewustzijn.

Het enorme collectieve bewustzijn van 'er is nooit genoeg' ligt aan de basis van veel problemen in onze wereld van vandaag; iets dat het meest duidelijk wordt in de ongelijke verdeling van onze bodemschatten.
Op persoonlijk niveau kan dit 'armoedebewustzijn' leiden tot gebrek aan geld, blijdschap, liefde, vriendschap, werk, enz. in ons leven.
Bezien vanuit een hoger perspectief van de ziel is ware overvloed een integraal onderdeel van onze onderlinge verbondenheid met de Bron, en onbeperkt toegankelijk.
Toch torsen velen van ons onbewuste patronen met ons mee waardoor we ons niet meer met deze zo belangrijke Heilige Stroom kunnen verbinden.
Vaak betekent gebrek aan inzicht in onze kant van de stroom dat wij ofwel niet openstaan om te ontvangen, ofwel niet begrijpen hoe we dit kunnen gebruiken en ook weer doorgeven.
Deze essentie zal je helpen om die oude patronen, waardoor je je hartchakra niet kunt openen om je te verbinden met de stroom van Heilige Overvloed in al haar vormen, duidelijk te krijgen en om te vormen.

Samenstelling: Osteospermum (soort asterbloem), geelwortel, ijsbergroos, smaragd, wulfeniet (mineraal), mangaanspaat.9) Transforming Addiction - Dissolving Dependency (omvorming verslaving, vrijkomen van afhankelijkheid)

Indicatie: Voor hen die steun wensen om van verslavend gedrag af te komen.

De overtuiging dan iets van buitenaf ons goed doet voelen is tegenwoordig een enorm patroon voor veel mensen. Het is een symptoom van verlies van contact met onze ziel en een overmatige afhankelijkheid van ons denken als manier van leven.
In deze toestand raakt onze natuurlijke stroom van emoties geblokkeerd, en onze geest zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de aandacht af te leiden, weg van die onaangename en vaak onbewuste gevoelens van afscheiding. Voor sommigen zijn dit heel diepgaande familiepatronen die leiden tot de ontwikkeling van obsessief gedrag, dat vaak ook voor de anderen om ons heen tot beschaming en overlast leidt.
Enkele van de meer erkende gedragspatronen hiervan zijn verslaving aan tabak, drugs, alcohol of eten.
Maar er zijn vrijwel oneindig veel manieren om dit patroon te ervaren - subtielere voorbeelden zien we in behoefte om veel tv te kijken, muziek te luisteren, oefeningen of training te doen, of zelfs extreem veel te mediteren. Deze Essentie helpt bij het werken aan de onderliggende thema's en schenken kalmte en inzicht.

Samenstelling: Morning glory, glidkruid (genus Scutellaria), saffier, zwavel, maïs, St. Janskruid.10) Sexuality - Remembering Innocence (seksualiteit, herinneren van onschuld)

Indicatie: Voor iedereen die moeite heeft met het ervaren van hun seksualiteit op een open, natuurlijke en evenwichtige manier.

Onschuldige en spontane uitdrukking van onze liefde voor een ander mens op het seksuele vlak is een prachtige vorm van communicatie, die wij alleen kunnen ervaren in ons fysieke lichaam.
Helaas blijkt dat veel mensen merken dat ze niet meer ten volle hun seksuele energie kunnen gebruiken, vanwege de vele beperkende geloofspatronen en regels die door de eeuwen heen in ons collectieve bewustzijn geslopen zijn. Seksuele blokkades in de emotionele en mentale lichamen hebben tot gevolg dat we niet meer echt creatief kunnen zijn, en zo wordt het moeilijk om met anderen op een natuurlijke en spontane wijze om te gaan.
Seksuele energie is een sterke kracht, die in combinatie met een open hartchakra volledige ommekeer kan brengen in ons vermogen om te communiceren met zowel onze binnen- als onze buitenwereld.
Deze combinatie zal helpen bij het transformeren van die oude patronen, om zo een nieuwe balans en vrijheid te verkrijgen.

Samenstelling: Aubergine, lichte & donkere opaal, rozenkwarts, pompoen, helder bergkristal.
Bewaaradvies: Deze Essences bewaar je het best op een koele plek, uit de buurt van tv, magnetron, computer, draadloze of mobiele telefoons en dergelijke. 


Het gebruik van deze vorm van Essences betekent geen vervanging van medische behandeling.