LichtWesen Elohim engelen 
LichtWesen Elohim Engelen.

Het ware wezen ontplooien en leven
Prijzen: zie webshopKristallen, etherische olie en sieraden met de kleurstralen van de Elohim.De stralende kracht van de Elohim voor je lichtende Zelf De engelen van de Elohim zijn machtige wezens met een hoge trilling.

Ze worden de "Lichtenden" genoemd en zijn de "Hoeders van de orde van het Licht". Ze belichamen goddelijke principes en beschikken over een enorme kracht tot transformatie.
Met hun kleurstralen kunnen ze onnavolgbaar krachtig werken. Omdat de Elohim in de engelenhiërarchie boven de aartsengelen staan en bovendien de kracht van genade gebruiken, is hun werking sneller, krachtiger en meer genezend als die van andere engelen.

In deze tijd van verandering staan zij ons krachtig terzijde.

De energie van de Elohim verlicht energetische blokkades, karma en begrenzende structuren tot aan hun ontstaan.
Ze bevrijdt van gedachtepatronen, gedragingen, ongemakken en gebondenheid, die je belasten en inperken.


Met de lichtende kracht van de Elohim kun je geheeld en genezen worden, je bestemming vinden, je mogelijkheden ontplooien.
 
Blauwe Straal van de Elohim * Vrede 


Werking:

• Brengt vrede
• Innerlijke vrede en kalmte ontplooien
• Leiderschapskwaliteiten ontwikkelen
• Structuren en de gewenste ordening herkennen
• Harmonie met de Goddelijke ordening

De blauwe straal van de Elohim is de straal van ordening en structuur. Door deze straal werkt de aartsengel Michaël. De Elohim van de blauwe straal controleert steeds weer de ordening in de schepping.
Dat, wat niet met de oorspronkelijke scheppingsimpuls of de Goddelijke ordening overeenstemt, wordt opgelost.

Nieuwe structuren in de ordening worden ondersteund en gestabiliseerd. De Elohim van de blauwe straal ondersteunen ook de mensen weer in de ordening te geraken. Met hun kracht is het gemakkelijker te herkennen, wat in het leven, in het lichaam, in betrekkingen en in het werk niet (meer) in harmonie met de ordening en het scheppingsplan is.
De Elohim van de blauwe straal helpen, dissonanten en verstoringen op te lossen en de ordening in het mentale, emotionele, lichamelijke en spirituele domein weer te herstellen. Door deze harmonie worden het gehele energiesysteem en de aura gestabiliseerd, zodat een bescherming wordt gevormd, bescherming die uit stabiliteit voortkomt.

Als onze aura en ons energiesysteem harmonisch en stabiel zijn, dan zijn ze als een wapening, die ons voor belastende, beschadigende en kwetsende invloeden beschermt. Dat versterkt ook ons vertrouwen. De blauwe straal van de Elohim leidt door de harmonie ook tot diepe vrede. Daardoor ondersteunt de kracht van deze Elohim ook het kalm en tevreden worden.

Gebruikers laten weten dat zich bij hen rust, kalmte en diepe vrede uitbreiden, nadat ze LichtWesen olie of kristal gebruikt hadden. Zij voelden zich beschermd en bevrijd. Enkelen konden met de blauwe straal weldadiger en dieper slapen. Ik heb zelf de blauwe lichaamskristallen en de Elohim olie bij lichamelijke klachten gebruikt, omdat ze het lichaam ondersteunen weer in de gezonde ordening te geraken. Ook bij bijensteken en andere insectensteken toonden ze hun werking: de pijn was sneller verdwenen, het gebied niet opgezwollen of sneller weer dunner geworden.
Ook bij verkrampen was de blauwe straal van de Elohim behulpzaam.Gele Straal van de Elohim * Vreugde


Werking:

• Vreugde en levendigheid ontwikkelen
• Opgeruimd zijn
• Toegang tot het weten van de ziel verkrijgen
• De innerlijke wijsheid ontplooien

De gele straal van de Elohim is de kracht van het groeien en ontstaan. Hij schenkt de mensen levendigheid, vreugde, beweging en aansporing. Hij ondersteunt bij het ontplooien en versterkt de wilskracht. In situaties waarin men de hoop verloren heeft, brengt de gele straal vertrouwen.

Hij bevordert een positieve instelling, interesse in de omgeving en de eigen activiteit.

De Elohim van de gele straal zorgen ook voor het weten en de wijsheid. Zo ondersteunen ze, op alle niveaus - van het aardse tot het hoogste - het leren.
Door deze kracht wordt ook de vreugde van het leren en de opmerkingsgave versterkt. Veel gebruikers beschrijven de gele straal als stimulerend, verwarmend en verlichtend. Zij voelden zich vrolijk en zwierig, opgemonterd, vol levensvreugde en kracht. Er komt een stille vreugde vrij, een innerlijk, rustig geluksgevoel. Sommige gebruikers namen weer een rechte lichaamshouding aan.

Sommige berichten ook dat hun kinderen beter konden leren, en hun huiswerk sneller konden afmaken toen zij de essence gebruikten.Roze Straal van de Elohim * Liefde


Werking:

• Onvoorwaardelijke liefde
• Zich geborgen voelen
• Sympathie, opmerkzaamheid en begrip ontplooien
• Genade

De roze straal van de Elohim belichaamt de kracht van de onvoorwaardelijke liefde. Hiermee kunnen we de liefde terugvinden, zowel de liefde voor onszelf als ook de liefde voor andere mensen, andere wezens en het milieu. We begrijpen wat liefde werkelijk betekent.

Deze kracht toont ook, door welke blokkades en kwetsingen en met welke stappen en gedragspatronen wij onszelf van de liefde afscheiden. We herkennen dat de liefde ons altijd omgeeft en het aan ons is deze aan te nemen. Zo vervaren wij troost en vergeving en zijn we ook in staat, ons zelf te vergeven. Deze kracht versterkt het zelfbeeld en de zelfacceptatie.

De roze straal van de Elohim ondersteunt ons ook bij de Goddelijke wil te laten prevaleren boven onze eigen wil, uiteindelijk de eigen wil met de Goddelijke wil in overeenstemming te brengen en dan vanuit de kracht van de wil effectief te handelen. De roze straal bevat ook de kracht van de vergeving, de genade en de vrijheid. Samen met de zilveren straal van genade lost zij diepzittende schuldgevoelens en karma op. Bij sommige gebruikers kwamen herinneringen aan pijnlijke ervaringen naar boven, die zich met de energie van de Elohim konden oplossen.

Ook bij situaties van hartenleed, bij scheiding en rouw werkte dit rustgevend.Witte Straal van de Elohim * Verheldering


Werking:

• Reiniging, verheldering, bevrijding
• Kennis, inzicht
• Bij de volgende ontwikkelingsfase aankomen

De witte straal van de Elohim is reinigend en zuiverend. Hij verheldert en reinigt het menselijke energiesysteem, de lichaamsstructuur en ons leven. Hij kan ook voor zuivering van ruimtes, plaatsen en hele landschappen worden ingezet. De Elohim van de witte straal bevorderen het bewuste kennen.
Wij herkennen wat moet worden gezuiverd, en wat wij nodig hebben om het lichaam en ons leven weer op orde te brengen. Wij begrijpen ook wat we kunnen doen om de gezonde ordening te behouden.
Het wordt duidelijk welk voedsel het lichaam versterkt, wat schade berokkent en welke verzorging nodig is.

De witte straal zuivert ook de aura en houdt deze schoon. Dat is vooral nuttig in mensenmenigten, bij manifestaties en op reis. Fijngevoelige mensen die de neiging hebben iets van anderen op te pikken, helpt hij in hun eigen kracht en vrij van vreemde energieën te blijven. En hij ondersteunt je bij het bevrijden van vreemde invloeden.

De Elohim van de witte straal schenken de kracht om ons op de volgende ontwikkelingsfase en trillingsniveau te ontwikkelen. Zowel voor de eigen aura, als ook voor ruimtes en plaatsen kunnen de Elohim olie, zirkonia en kristal worden gebruikt. Ik heb ze ook na ongelukken of pijnlijke gebeurtenissen ingezet, om de schok uit het lichaam vrij te maken. Vooral aanbevelenswaardig is hij voor de hotelkamer. Hij zuivert de ruimte en het bed en houdt de aura schoon. Ondersteunend is de combinatie van de witte en de groene straal: een druppeltje op een tissue of zakdoek doen.

De witte straal zuivert en houdt de eigen aura helder, de groene schenkt geborgenheid en welbevinden.Groene Straal van de Elohim * Heling


Werking:

• Omvattende heling
• Evenwicht en innerlijke vrede
• Groei

De groene straal van de Elohim is de straal voor heling en groei. Hij levert in het scheppingsproces de energie en kracht om evenwicht te bieden, om heel te worden en in harmonie met de ordening en de liefde te groeien. Hij versterkt en harmoniseert de stroom levensenergie.
Nog niet geheelde, emotionele wonden worden bewust gemaakt. Evenals de oorzaken van ziekten. Daardoor kan genezing plaatsvinden en ontstaat innerlijke vrede. We voelen ons geborgen, gevoed, gesterkt, stabiel.

De groene straal van de Elohim versterkt de eigen geneeskracht en de bekwaamheid de oorzaken van verstoringen te herkennen. Daardoor is hij ook ondersteunend voor mensen die therapeutisch en helend werkzaam zijn. De groene straal van de Elohim kan op iedere plek en bij iedere kwaal gebruikt worden.

Hij bevordert ook de uitscheiding en ondersteunt zo het ontgiftingsproces.Rode Straal van de Elohim * Levenskracht


Werking:

• De eigen levenskracht activeren
• Energie concentreren en doorgeven
• Macht ontplooien en in harmonie dienen
• Uithoudingsvermogen

De rode straal van de Elohim is de straal van manifestatie. Hij geeft de kracht en het uithoudingsvermogen, om de scheppingsimpuls te verwerkelijken. Zo ondersteunt hij ook de mensen bij het in harmonie manifesteren van visioenen en de ziel.

Hij schenkt moed, sterkte en gecentreerde kracht, doelgericht handelen, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

In het lichaam en in het energiesysteem activeert de rode straal van de Elohim de levenskracht. Ik gebruik de energie van de rode straal van de Elohim ook, om genezing te ondersteunen. Nadat ik eerst met de witte straal de belastende en oude energieën heb opgelost en met groen de genezingsimpuls heb versterkt, gebruik ik rood, om de kracht van het lichaam voor de genezing te activeren. Het is mogelijk de rode straal een paar dagen later in te zetten.
Sommige gebruikers hebben met de rode straal goede ervaringen bij hoofdpijnen. Enkele berichtten dat menstruatieklachten verdwenen.Violette Straal van de Elohim * Transformatie


Werking:

• Transformatie
• Bevrijding van geestelijke druk en belemmeringen
• Bevrijding van de oorzaak van blokkades
• Karma oplossen

De violette straal van de Elohim transformeert belemmerende, belastende en storende structuren. Hij bevrijdt ten diepste, opdat het volledig potentieel en de volmaaktheid zich kunnen ontplooien. Zo maakt hij ook mogelijk dat nieuwe gebieden zich ontvouwen.

De violette straal lost belastende ervaringen en dromen op, emotionele wonden en kwetsingen, karmische banden en verstrikkingen, karma, ideeën en gedragspatronen uit dit, of uit voorbije levens. Evenzo lost hij vervloekingen en verwensingen op, die hun negatieve kracht over vele levens kunnen uitoefenen.

De violette straal van de Elohim versterkt ook de verbinding tot het ware wezen, de ziel, en onze Goddelijke kern. Deze energie kan in elke situatie, waarin het gaat om de zuivering van pijnlijke of traumatische ervaringen, worden ingezet. Ook bij reinigingsprocessen van het lichaam werkt de violette straal van de Elohim ondersteunend.Turkoois Straal van de Elohim * Creativiteit


Werking:

• Creativiteit en uitdrukking van het zelf
• Speelsheid, luchtigheid, vrolijkheid
• Beweeglijkheid
• Laten stromen
• Zich met het weten van de ziel verbinden

De turkoois straal van de Elohim is de straal van vormgeven en flexibiliteit. Hij opent je voor het veelvoud aan mogelijkheden en we krijgen nieuwe ideeën en inzichten. De toegang tot weten uit voorbije levens wordt geopend. We kunnen ons met de eigen ervaringen en ook met de schat aan ervaringen van andere mensen verbinden.

De turkoois straal van de Elohim bevordert de verantwoordelijkheid van de enkeling in het scheppingsproces als gemeenschappelijk handelen. Tot de kwaliteiten van de turkoois straal behoren ook luchtigheid, speelsheid en vrijheid. Hij brengt dat, wat is gestold en vastgehouden, aan het stromen, bewegelijkheid in lichaam en leven. Hij versterkt het speelse vertrouwen van het innerlijk kind en de communicatie van het hart. Deze straal kan ook worden gebruikt, om met het weten uit Atlantis in contact te komen en de talenten uit die tijd, zover dat mogelijk is, weer te activeren.

Gebruikers beleefden dat de turkoois straal van de Elohim dat wat in het lichaam opgehoopt was, aan het stromen bracht. Vastzittende, gespannen en verkrampte delen van het lichaam werden opgelost. De beweeglijkheid nam toe. Ook bij stresssituaties kon men kalm blijven.
Sommige gebruikers berichtten, dat de turkoois straal van de Elohim, de stroom van levensenergie prikkelt, waardoor ook het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt ondersteund.Magenta Straal van de Elohim * Regeneratie


Werking:

• Zich met alle niveau's van de Schepping verbinden en deze integreren
• Diepe harmonie en diepe rust
• Heling en regeneratie
• Uitbreiding van het bewustzijn
• Zijn plaats in de Schepping innemen

De Elohim van de magenta straal zijn krachtige helers, die met alle niveau's van de Schepping verbonden zijn. Daarom kunnen zij ook mensen met alle niveau's van de Schepping verbinden, vanaf het oerbeginsel tot in de dichtste materie. De verbinding met de hogere bewustzijnsniveau's, de ziel en het eigen levensplan wordt intensiever. Wij kunnen ons weer herkennen in de volmaakte ordening, heel worden en onze plaats in het scheppingsplan herkennen en innemen.

De magenta kleurige straal van de Elohim, zorgt voor diepe, stille resonantie met de oorsprong, het alomvattende bewustzijn, de vrede, de stilte, de leegte en brengt deze op alle niveau's. Daardoor versterkt hij geborgenheid, innerlijke rust en vrede.

Gebruikers laten weten, dat ze met de magenta straal van de Elohim beter inslapen en dieper en gezonder konden slapen. Als hogere potentie van violet is de magentakleurige straal ook erg krachtig bij transformatiewerk en bij het loslaten van beperkingen.  Gouden Straal van de Elohim * Scheppingskracht


Werking:

• Welbewust
• Heling
• Het mannelijke principe ontwikkelen
• Actieve scheppingskracht
• Pracht en rijkdom

De gouden straal van de Elohim is de straal van de mannelijke, actieve scheppingskracht. Hij belichaamt het mannelijke scheppingsprincipe en lost blokkades, hindernissen, gedachtespinsels, overtuigingen en gedragingen op, die in strijd zijn met het ware wezen.
Zo ondersteunt de gouden straal je bij het ontplooien van de eigen kracht, waarde, natuurlijke autoriteit en de innerlijke wijsheid.

Het principe van de gouden straal is ook volheid en pracht. Daarom kan deze kracht worden gebruikt om je los te maken van de gedachten en situaties waarin je meent tekort te hebben, en jezelf voor de geschenken van het leven te openen. Hij ondersteunt ook in zakelijke situaties.

Omdat goud de meest genezende kleur is, kan deze straal tezamen met de groene worden ingezet. Enkele gebruikers berichten dat hun bedrijf meer klanten en meer omzet had, nadat zij met de gouden straal gewerkt hadden.Zilveren Straal van de Elohim * Het geheim van de schepping


Werking:

• Intuïtie en waarneming ontwikkelen
• Het verborgene zien
• Bescherming
• Genade
• Geduld
• Het vrouwelijke principe ontplooien

De Elohim van de zilveren straal belichamen het vrouwelijke scheppingsprincipe en verbinden met de vrouwelijke scheppingskracht. Zij schenken toewijding en meegevoel en voeden alle lichaams- en levensniveau's. Ze leren ons geduld, geduldig aanvaarden en laten ontstaan, de balans van geven en nemen.

De zilveren straal van de Elohim geeft de sterkste bescherming. Hij omhult als een wapenrusting en stabiliseert de aura en het energiesysteem. In deze energie zijn wij tegen schadelijke krachten beschermd. Met de zilveren straal herkennen wij cycli, begrijpen hoe ze werken en herkennen het passende tijdstip.
Daardoor kunnen we cycli normaliseren en weer in de juiste ordening en duur brengen.

De zilveren straal van de Elohim opent ook de vaardigheid, het verborgene waar te nemen, in het verborgen domein en achter de openbaarheid te kijken. We herkennen wat er mogelijk is, welke mogelijkheden al voorhanden zijn en welke zich laten zien, wat er gedaan moet worden om iets te bereiken of te verwerven.

Veel gebruikers benutten de zilveren straal om zich te beschermen, vooral wanneer zij drukke plaatsen bezoeken.Kristallijnen Straal van de Elohim * Verbinding


Werking:

• Verbinding tussen licht en de stoffelijke wereld
• Verbinding van polen en principes
• Verbinding met de Goddelijke ordening
• Volkomenheid, heelheid
• Alomvattend bewustzijn

De Elohim van de kristallijnen straal verbinden. Zij verbinden licht en de stoffelijke wereld, al wat geschapen en ontstaan is met de Goddelijke impuls, het Goddelijke principe met het aardse en de mensen.
Men vindt hun kracht overal daar, waar schijnbaar leegte is: tussen atoomkernen en elektronen, tussen de planeten in het zonnestelsel, tussen de zonnestelsels. Omdat de kristallijnen straal een hoge trilling heeft en alles doordringt, kan hij worden gebruikt om deuren te openen, waar men anders geen toegang toe krijgt: om hardnekkige blokkades op de lossen en om informatie of genezende energie door te geven.

Zo is hij ook het transportmiddel voor de energetisch werkende substanties en kan hij de werking van homeopathie, essences of energetische technieken versterken. Met de kristallijnen straal kunnen de kristallijne structuren van het lichaam op een hoger trillingsniveau worden gezuiverd, en tenslotte tot in het hoogste trillingsniveau komen.

Gebruikers benutten de kristallijnen straal van de Elohim om de verbinding in het lichaam te versterken: bij breuken, bij snijwonden, bij zenuwbeschadiging. Anderen laten weten dat zij duidelijker kennis en inzicht verkregen nadat zij met de kristallijnen straal gewerkt hadden. Ook verwierven ze innerlijke vrede en kalmte.


Prijzen: zie webshopElohim artikelen

Etherische Elohim-oliën


Bij de Elohim-oliën dragen zuivere etherische oliën de energie van de Elohim-kleurstralen. De waardevolle oliecomposities zijn passend bij het thema samengesteld.
Ze worden in ruimtes gebruikt, bijvoorbeeld in een geurlampje of in een geurfonteintje.
Voor enkele kleuren Straal van de Elohim is er een olie voorzien.

Elohim Kristalhart


Harten van kristal uit loodvrij glas met ingeslepen stralen dragen de trilling van de Elohim.  Je kunt dit kristal op het lichaam, in hemd of broekzak, of in een sieraad dragen.  Wanneer je het kristalhart als sieraad wilt dragen kun je kiezen uit een zilveren of gouden hanger.
Ieder kristalhart wordt exclusief voor LichtWesen met de hand geslepen.LichaamskristallenElohim Lichaamskristallen zijn kleine kristallen (diameter 4,8 mm) die de kracht van de Elohim dragen.
Ze kunnen direct op de huid geplakt worden – op de chakra‘s, acupunctuurpunten of eenvoudig op de pijnlijke plaatsen.

Ca. 25 kristallen per buisje.


Elohim sieraden


Elohim-sieraden (Zirkonia 16 mm x 12 mm)
Bij de Elohim-sieraden van LichtWesen zijn kleurige zirkonia's de dragers van de kracht van de Elohim. Ze worden in een speciaal voor dat doel gemaakte hanger geplaatst en als een sieraad aan een ketting gedragen.  De Elohim-kristallen kunnen in de hanger worden verwisseld. Het is mogelijk meerdere kristallen met elkaar te combineren. Zo kan als ondersteuning juist die kleurstraal werkzaam zijn, waarvan je de kracht nu nodig hebt.   De Elohim-hangers zijn in twee varianten verkrijgbaar: als het iets grotere sieraad in de vorm van een engel of sierlijker in de gestalte van een gestyleerde mens.
De Elohim-kristallen kunnen echter ook zonder hanger in hemd of broekzak hun krachten ontplooien.


 

Copyright © Valérie's Aroma-atelier Sinds 2005