LichtWesen Meesteressences: El Morya
LichtWesen meesteressences

LichtWesen Essences helpen om blokkades, onaangename gedragspatronen en ziekten onder ogen te zien en los te laten. Ze helpen je om ontspanning, diepe rust en innerlijke vrede te kunnen ervaren.

LichtWesen Meester Essences ondersteunen je eigen, aanwezige talenten en versterken je innerlijk evenwicht. Zij brengen evenwicht tussen lichaam, geest en ziel. Zodat je vrij en met moed, vreugde en vertrouwen jezelf kan ontplooien.
De LichtWesen essences lossen blokkades en storingen in het energiestysteem op, harmoniseren de energiestroom.

Mensen (en therapeuten) die met deze lichtwezen essences werken ondervinden de zéér krachtige en diepe werking van deze essences. Zij sturen ons dan ook heel regelmatig het positieve resultaat van deze essences. (zie "welke klacht, welke essence" pagina)Prijzen kan je teruginden op de webshop 


Verkrijgbaar als:

Tinctuur spray 30 ml
Olie 30 ml
Kaartenset
 

El Morya : VertrouwenWerking

Vertrouwen in jezelf, anderen en het bestaan versterkt
Angsten nemen af
Je schat vermogen van jezelf en anderen realistisch in


Beschrijving

De energie van El Morya leert ons vertrouwen te hebben in onszelf, onze eigen kracht, de aarde en de ondersteuning door het hogere. Ze geneest belastende trauma's en shocks uit de prenatale tijd en de beginjaren van ons leven. De essence brengt ons weer in verbinding met ons oervertrouwen. Ze transformeert de onaangename ervaringen, zoals je verlaten voelen, je hulpeloos overgeleverd voelen, je gescheiden voelen etc en geeft je weer vertrouwen in jezelf. Je gevoelens van angst en wanhoop verdwijnen. Het vertrouwen gaat een vaste bodem worden waarop je weer durft te staan en te gaan. We zullen niet meer uit angst gedreven gemakzuchtige compromissen afsluiten, waarvan we zeker spijt krijgen, maar het desalniettemin niet aandurven ze te veranderen. Vaak is onze angst om afgewezen te worden zo groot, dat we niet tot handelen durven over te gaan. El Morya schenkt ons het nodige vertrouwen om onze eigen ban te breken.
Ook nu zullen we nog wel eens fouten maken, maar we zien in dat fouten maken niet hetzelfde is als falen. Fouten leren ons iets en alleen wie het aandurft om tot zijn grenzen te gaan en fouten riskeert, kan begrenzingen overschrijden en groeien. Vertrouwen is de basis voor elke nieuwe stap. Wie de stap waagt, laat het oude achter zich!

Vertrouwen ligt aan de basis van elke relatie. Met zelfvertrouwen zijn we zekerder van onszelf en en gedragen we ons zelfverzekerd. Dit maakt ons innerlijk rustiger. El Morya helpt mensen die problemen hebben in de omgang met anderen, omdat ze bang zijn of wantrouwen koesteren.
Ook in partnerrelaties zorgt El Morya ervoor dat we meer vertrouwen in onszelf krijgen en daardoor ook daadwerkelijk onszelf worden. Vertrouwen is de voorwaarde voor overgave en liefde.
De essence kan ook gebruikt worden bij vader - en moederthema's en heelt hier wonden.El Morya essence te gebruiken indien iemand:

geen vertrouwen hebt in eigen vermogens
weinig zelfvertrouwen hebt
gelooft dat niemand je helpt en alles alleen moet doen
geremd bent in het contact met anderen
wantrouwen tegen anderen koestert
kampt met sterke angsten
bang bent voor dingen die je vermoedt of aanvoeltTransformatie bij gebruik El Morya essence:

oervertrouwen hebben
vertrouwen in eigen vermogens
begint vanuit zelfvertrouwen te handelen
schat eigen capaciteiten realistisch in
beseft dat fouten lessen zijn en laat zich daardoor niet (meer) afschrikken
vertrouwt erop dat hij hulp krijgt uit de fijtstoffelijke wereld
vertrouwt andere mensen, kan zich in relaties laten gaan
vertrouwt andere mensen taken toe


Kaartenset
Deze kaartenset biedt:

• 85 levensthema’s en innerlijke kwaliteiten
• Beschrijving van de 12 Elohimstralen, de 12 Scheppingsstralen, van 21 Opgestegen Meesters, 9 Aartsengelen, 7 Aardengelen, 12 kleuren en andere ondersteunende krachten
• Vragen die helpen om je eigen situatie beter te begrijpen, innerlijke weerstand te ontdekken en op te lossen
• Oefeningen bij ieder thema, om de innerlijke kwaliteit te versterken
• Aanwijzingen bij de LichtWesen producten

Deze kaartenset helpt je ook de ondersteunende LichtWesen energie te vinden.

Inhoud kaartenset:

• Handboek 220 bladzijden
• 100 kaarten in een aparte doos

Vorige pagina

Copyright © Valérie's Aroma-atielier Sinds 2005