Aura-Soma: Equilibrium


Aura-Soma: You are the colours you choose - Je bent de kleuren die je kiest.


aura-soma
Aura-Soma is een Colour-Care-System, een holistische methode om lichaam, ziel en geest weer in balans te brengen.  
Het woord "Aura" staat voor de kleuren van het elektromagnetisch veld die het lichaam omringen en het woord "Soma" is het Griekse woord voor lichaam.
Kleuren zijn van groot belang in ons leven, werken met kleuren heeft dan ook een zeer groot effect op onze geest, psyche en lichaam.

Het is belangrijk om weten dat Aura-Soma een 'non-intrusive, self-selective soul system' is.


De equilibrium flessen zijn balansoliën. Die de energieën van verschillende planten, kruiden, kristallen en edelstenen die steeds voor de prachtige kleuren zorgen, in een mengsel van water en olie.
De kleuren die bestaan uit een water en een olie deel, blijven zo gescheiden.
In het olie deel zowel als in het water deel zitten steeds een unieke mengeling van kruiden, mineralen, essentiële oliën en bloem extracten.
Elk van deze mengelingen zijn hierdoor zeer energetisch krachtig.


Door deze op het lichaam aan te brengen, herstel je jouw eigen evenwicht.

aura-somaOndertussen zijn er 116 verschillende kleur combinatie flessen, die allemaal hun eigen en unieke energetische werking hebben.
Wat een zeer mooie hulp en ondersteuning kan bieden voor elk van ons.

Een leuk weetje:

In elke fles zit rozenkwarts en deze steensoort staat voor ongeconditioneerde liefde.

De glazen flessen van 50 ml zelf zijn van hoogwaardig glas om de energieën zo goed mogelijk te beschermen en tonen.


Een beetje extra uitleg:

De Aura-Soma Equilibrium flessen zijn een zeer belangrijk onderdeel van het Colour Care System.
De Equilibrium flessen bestaan dus steeds uit 2 delen. Een oliedeel en een water deel.
Ze bevatten plantenextracten, kruiden, etherische oliën, en edelsteenextracten opgelost in water en in olie.
Olie drijft op water, daardoor krijgt de fles haar twee kleuren.aura-somaVicky Wall was de grondlegster van Aura-Soma en noemde de equilibrium flessen ‘juwelen’, omdat ze een zeer mooie schittering hebben.

Waarvoor dient een Equilibrium en hoe gebruik je het?
De helende ingrediënten worden via de huid opgenomen. Daarom is het belangrijk dat ze op de huid worden aangebracht.

Het gebruik van de flessen:

De fles moet steeds eerst krachtig worden geschud. 
Olie en water gaan zich dan mengen tot een samenhangend geheel dat heel gemakkelijk kan opgenomen worden door de huid.

Het gebruik van een equilibriumfles is persoonlijk. Het liefst niet gebruiken met meerdere personen.

Hoe werkt het?

Je schud de fles (liefst) met je linkerhand. Zo maak je een verbinding tussen je intuïtieve kant en de ingrediënten in de fles.
Maar rescueflessen & chakraset-flessen kunnen wel voor en door meerdere mensen gebruikt worden. Deze schud je dan met de rechterhand.

De flessen kies je steeds vanuit wat je op dit ogenblik aantrekt.Bij Aura-Soma geldt de uitspraak: 'Je bent de kleuren die je kiest, en deze weerspiegelen de behoeften van je ziel'

De plaats waar je de fles het best aanbrengt op het lichaam kan je terugvinden bij de uitleg van de fles zelf.


Kom je graag je fles of flessen persoonlijk uitkiezen in de winkel is dat ook mogelijk. Stuur een mail naar info@aroma-atelier.be


Prijzen: zie webshop
B0 - Spiritual Rescue: 

aura-somaROYAL BLUE / PURPLE (DEEP) MAGENTA

Stimuleert inspiratie, brengt ons in contact met onze eigen kracht, in ‘t bijzonder aangewezen als emotionele eerste hulp (zoals de eerste hulp van Bach). Laat ons diep kijken en voelen in ons fysisch bestaan. Ontwikkelen van het waarnemingsvermogen en het vermogen diepe gevoelens te ervaren. Intuïtief begrijpen.

Duidelijkheid in onze gevoelens over het spirituele zelf en onze rol in het creatieve proces van het leven.

Brengt de mogelijkheid om intuïtief inzicht ( royal blue ) in de praktische aspecten van het dagelijks leven te krijgen.
De diepe magenta energie van ‘Love From Above’ kan ons helpen om onze zorg te steken in de kleine dingen van het leven.
Kan nuttig zijn voor mensen die andere mensen bijstaan tijdens de nacht , hetzij in werkelijkheid of in hun bewustzijn.
Brengt een gevoel van diepe vrede en energie wanneer onze middelen lijken te zijn uitgeput.

Affirmatie: "Ik hou van het leven. Leven is leren."
Gebruik: Smeer de olie rondom de haarinplant en bij de oren.

Aura-Soma England zegt:
Clarity in our feelings about the spiritual self and our part in the creative process of life.

Brings the possibility of intuitive insight (royal blue) into the practicalities of everyday life.
The deep magenta energy of Love From Above can assist us to put our caring and warmth into the little things.
May be useful for people who are of assistance to others during the night, whether in their awareness or not.
Brings a sense of deep peace and energy when our resources seem to have been depleted.


B1 - Physical Rescue: 

aura-somaBLUE / PURPLE MAGENTA

Helpt de zin van iemands leven te vinden en te leven in overeenstemming met zijn idealen. Speciaal aangewezen als lichamelijke eerste hulp.
Brengt lichaam, ziel en geest in overeenstemming.
Inzicht, de wijze oude man. Helpt in de communicatie met het innerlijk en bij algemene fysieke klachten.

Kan helpen om het begrip van hoe de Geest werkt in het dagelijks leven te verdiepen. Zoals we redden ' de vrede die alle verstand te boven gaat ' inherent in ons ( blauw) van de spanningen van het dagelijks leven, vrede wordt meer beschikbaar voor ons. Als we kunnen ontspannen in deze vrede, kunnen we toegang krijgen tot de goddelijke liefde in onze diepten om meer zorgzaam en warmte aan de kleine dingen in het leven (diepe magenta ) tot stand te brengen .

Affirmatie: "Ik ben heel. Ik integreer al mijn delen."
Gebruik: Smeer de olie op het hoofd in rond de haarinplant. Bij acute pijn kunnen ook de pijnhaarden met olie worden ingesmeerd.

Aura-Soma England zegt:
An ease with our physicality and a peaceful communication with what lies within.

May help to deepen the understanding of how Spirit operates in everyday life.
As we rescue ‘the peace that passeth all understanding’ inherent within us (blue) from the tensions of everyday life, peace becomes more available to us.
If we can relax into this peace, we may access the divine love within our depths to bring more caring and warmth to the little things in life (deep magenta).


B2 - Peace Bottle: 

aura-somaBLUE / BLUE

Leidt tot innerlijke vrede, ook in communicatie, zet aan tot creativiteit, helpt stress te verlichten en helpt te zuiveren van negatieve energieën. Voedt de vrouwelijke energie.
Vredesfles. Vrede die alle verstand te boven gaat. Ondersteunt en bevordert de communicatie.

Vreedzame communicatie die door ons heen komt, in plaats van, van ons komt.
Een verzorgende energie, een natuurlijk gezag.

Loslaten in geloof en vertrouwen bevordert de mogelijkheid om zichzelf en anderen te voeden van de vrouwelijke aspecten binnen het zelf . Ondersteunt overgang van de ene staat van zijn of omstandigheid aan een ander als we loslaten van het verleden in het kader van de vrede. De blauwe energie in zowel de bovenste en onderste fracties kan ons helpen om te ontvangen en doorgeven aan anderen van de ' vrede die alle verstand te boven gaat ' als een communicatie die door ons heen in plaats van ons komt . Affirmatie: "Ik adem vrede in. Ik adem vrede uit."
Gebruik: Breng de olie aan op het gebied van hals en nek tot boven het sleutelbeen.

Aura-Soma England zegt:
Peaceful communication that comes through us rather than from us. A nurturing energy, a natural authority.

Letting go into faith and trust fosters the ability to nurture oneself and others from the feminine aspects within the self.
Supports transition from one state of being or circumstance to another as we let go of the past in the context of peace.
The blue energy in both upper and lower fractions can help us to receive and transmit to others the ‘peace that passeth all understanding’ as a communication that comes through us rather than from us.B3 - The Heart Bottle / Atlantean Bottle: 

aura-somaBLUE / GREEN

Spoort aan tot oprechtheid, meer ruimte in het eigen hart en tot spreken van hart tot hart. Bevordert communicatie vanuit het hart.

Creatieve communicatie die door ons heen komt vooral met betrekking tot het energieveld van de aarde en magnetische structuur.

Vertegenwoordigt ruimte in onze diepten ( groen) om de vrede op een bewuste manier ( blauw) te realiseren. Kan helpen de communicatie van het hart en de gevoelskant van het wezen ; de emotionele kant van het leven , is de meng kleur (als de fles geschud wordt) van turkoois in verband met de reis naar het zelf ( individuatie ) en de uitdrukking van de creativiteit binnen . Heeft betrekking op het hart chakra, waardoor onze creativiteit kan ontstaan met een gevoel van doel.
Affirmatie: "Ik druk liefde en waarheid uit."
Gebruik: Breng de olie aan op de borst en de ribben.

Aura-Soma England zegt:
Creative communication that comes through us especially in relation to the earth’s grid and magnetic structure.

Represents space within our depths (green) in order to realise peace in a conscious way (blue).
Can help communication of the heart and the feeling side of the being; the emotional side of life,
The shake-to colour of turquoise is associated with the journey towards the self (individuation) and the expression of the creativity within.
Relates to the heart chakra, through which our creativity can emerge with a sense of purpose.B4 - The Sunlight Bottle: 

aura-soma004. YELLOW / GOLD - Zon : Verhoogt de gevoeligheid voor diepe kennis; moedigt het omzetten van ideeën in realiteit aan; verzacht iemands weg door het leven. “Ik ben”, persoonlijke identiteit.
Het Zonnelicht. Kennis en wijsheid. De student, de leraar.

Vertegenwoordigt het onderscheid tussen kennis ( wat kan worden verkregen) en wijsheid (dat wat we al hebben).

Geeft vreugde bij het verwerven van kennis ( geel) en het openbaren van de wijsheid die al aanwezig is ( goud) . Ondersteunt en brengt een zonnig karakter met een gevoel voor humor .
Kan de uitbreiding van bewustzijn en zelfbewustzijn ondersteunen en geeft ruimte om onze wijsheid te voorschijn te laten komen en te laten schitteren .

Affirmatie: "Ik ben zeker. Ik weet dat ik niets weet."
Gebruik: Breng het middel ter hoogte van de zonnevlecht aan en verder eventueel op het gehele lichaam.

Aura-Soma England zegt:
Represents the discrimination between knowledge: that which can be acquired, and wisdom: that which we already have.

Fosters the joy of gaining knowledge (yellow) and revealing the wisdom that is already within (gold).
Indicates a sunny disposition with a sense of humour. Can support the expansion of consciousness and self-awareness, giving space for our wisdom to emerge and shine.

B5 - Sunrise / Sunset Bottle: 

aura-soma YELLOW / RED - Zonsondergang en zonsopgang

Voor het bewust aanvaarden en gebruiken van mentale krachten in het dagelijks leven; meer dynamisme en meer levensvreugde.
Bevordert je eigen wijsheid om je energie goed te gebruiken.
Affirmatie: "Ik open me voor de vreugde in mijn leven."
Gebruik: Breng de olie aan op het gebied van de onderbuik. (niet ’s avonds, enkel ’s morgens en overdag)
De manier waarop we de energie gebruiken om onze wijsheid uit te drukken.
Een krachtige fles ontwaakt ( rood) de energie die moet worden gebruikt in een bewuste en aandachtige manier.
Voor diegenen waarvan het doel is om het licht te delen met anderen, het aanbieden van kennis en wijsheid van het verleden op een nieuwe manier met de juiste energie. 'Sunrise / Sunset' suggereert dat elke dag een nieuw heden en brengt de mogelijkheid en de energie om opnieuw met het leven om te gaan. Het gele heeft specifiek betrekking tot het opnemen van licht via de solar plexus. Rood betekent het ontwaken van het licht ( kundalini ) in de basis / root chakra en brengt een gevoel van re-vitalisering.

Aura-Soma zegt:
The way we use the energy to express our wisdom.

A potent bottle of awakening (red) the energy of which needs to be used in a conscious and mindful way.
For those whose purpose is to share the light with others, offering knowledge and wisdom of the past in a new way with the appropriate energy.
‘Sunrise/sunset’ suggests that each day brings a new present and the opportunity and energy to deal with life anew.
The yellow relates specifically to the taking in of light through the solar plexus. Red signifies the awakening of light (kundalini) in the base/root chakra, bringing a sense of re-vitalisation.
B6 - The Energy Bottle: 

aura-soma RED / RED - Energie 

Energie fles. Bevordert het enthousiasme en de liefde voor het leven.

Enthousiasme, energie en liefde voor het leven.

De basis energie van liefde . Brengt energie en aarding.
Deze fles geeft een gevoel van levenslust en de energie voor een nieuw begin.
Rood in zowel de bovenste en onderste fracties suggereert een zeer krachtige energie met de mogelijkheid van het ontwaken van de kundalini energie en het verenigen van de mannelijke en vrouwelijke energieën binnen het zelf. Een belangrijke eigenschap van deze fles is om “vernieuwd” of “op een nieuwe manier” in het leven te stappen. Dit in het bijzonder wanneer deze fles gekozen werd als 2de fles.

Affirmatie: "Wat ik ook doe, het laat de liefde in mijn leven groeien."
Basisenergie voor liefde.
Gebruik: Smeer de balansolie op de voetzolen en op het onderste deel van de heup met name onder de navel.
Gebruik: Smeer de olie rondom de haarinplant en bij de oren.

Aura-Soma England zegt:
Enthusiasm, energy and love for life.

The basic energy of love. Re-energising and grounding, giving a zest for life and the energy for new beginnings.
Red in both the upper and lower fractions suggests a very potent energy with the possibility of awakening the kundalini and unifying the male and female energies within the self.
Signifies stepping into life anew, particularly when selected in 2nd position.
B7 - Garden of Gethsemene / Final Test of Faith: 

aura-somaYELLOW / GREEN - De tuin van Gethsemanie :

Tegen krampen en dergelijke; heeft ook een anti-toxisxh effekt. De wijsheid het levensproces te vertrouwen.

Gebruik: Breng de substantie vooral aan rond het hartcentrum en zonnevlechtcentrum, en rondom het lichaam.
Affirmatie: "Ik heb geen grenzen behalve degene die ik voor mezelf stel."

Aura-Soma England zegt:
Trust in the process of life, faith and hope in the way things unfold.

Can help to make space in our hearts (green) and consciously experience joy in the knowledge and certainty that arises from within (yellow), enabling us to share that knowledge in a kind and gentle way.
Can also help to meet the ‘final test of faith’ that asks us to trust what lies deep within in order to bring a sense of hope to prevail over difficulties and see them as an opportunity for rebirth and new life.

B8 - Anubis: 

aura-soma YELLOW / BLUE - Anubis : Helpt “hoofd”mensen onder ogen te zien, als het leven aan de eigen bestemming beantwoordt. Wijsheid door innerlijke communicatie.
Gebruik: Smeer de olie rondom op de hele romp.

Affirmatie: "Ik ben in het hier en nu. Hier en nu is het enige moment om iets te veranderen."

Aura-Soma England zegt:
The communication of knowledge, the joy of peace and the lightness of being.

Fosters the realisation that the more we trust the peace and communication which comes from the depths of the self (blue), the more joy and knowledge can arise (yellow).
Helps to listen to and refine the truth of the heart (the shake-to colour of green) through discrimination without judgement, which gives a lightness of being and a sense of upliftment to our lives.
Doing what we love to do, or putting love into whatever we do, lightens the heart and supports the development of the light body.B9 - Heart within the Heart / The Transcendental Heart / The Crystal Cave: 

aura-somaTURQUOISE / GREEN - Kristallen grot. Het hart der harten. Ondersteunt het zoeken naar de waarheid vanuit iemands hart. De kluizenaar. Gebruik: Smeer de olie rondom de hele borststreek op.

Affirmatie: "Op zoek naar de waarheid luister ik naar mijn innerlijke stem."

Aura-Soma England zegt:
The beginning of the inner journey of meditation and the process of individuation.

The first time the Turquoise appears in the revelation of the Aura-Soma® Colour-Care-System. The process of individuation begins as we turn within towards the inner light.
The possibility to re-balance the different aspects within ourselves that we may experience a more integrated state of being As we enter the Ananda Kanda level of the heart chakra,
the creative communication of the heart from the depths of our feeling being may emerge and enable the real jewels of our potential to be revealed, with a new understanding of who we are and what we are here to do.
B10 - Go Hug a Tree : 

aura-somaGREEN / GREEN - Ga en omhels een boom. Helpt belangrijke beslissingen vanuit het centrum te maken; helpt ook verlies te begrijpen. Bepaal uw eigen ruimte.
Gebruik: Smeer de balansolie vooral op de hartstreek, maar ook verder op de hele borstgebied.

Affirmatie: "Ik heb de ruimte om te doen wat gedaan moet worden."

Aura-Soma England zegt:
As you plant, so shall you reap.

Affinity with nature, particularly through the consciousness of trees, to attune with the spirals of time and the patterns of cause and effect.
Helps to bring the energy for a new place and space and create harmony between what we plant and what comes up.
Sometimes referred to as the ‘decision-maker’ energy, green can help with clear direction and empathy for others.B11 - The Essene Bottle1 / Chain of Flowers 

aura-somaCLEAR / PINK - Essenen. Bloemenkrans. Lost zelf-twijfel op en verhoogt de eigenwaarde; geeft vertrouwen en helderheid en moedigt iemand aan tot liefde voor zichzelf. Helderheid van geest om de ziel lief te hebben.
Gebruik: Smeer de olie vooral op het onderlichaam - rondom de heupen en op de onderbuik.

Affirmatie: "Ik hou van mezelf zoals ik ben."

Aura-Soma England zegt:
Taking responsibility for the thoughts and feelings.

The beginnings of love, also called the Love Rescue, B11 shines a light (clear) on the ‘isness’ of being through self-acceptance (pink).
Brings clarity of mind from deeper levels of warmth, tenderness and compassion toward the self, and thus the ability to offer these qualities to others.
The clear signifies an understanding of suffering which can lead to transcendence and the illumination and blossoming of all our chakra energy centers to form an inner ‘Chain of Flowers’.B12 - Peace in the New Aeon: 

aura-somaCLEAR / BLUE - Vrede in de nieuwe tijd. Verleent doelbewustheid; voor kinderen met spraakproblemen. Licht in verzorging, creativiteit, en vruchtbaarheid. Vrede tot elke prijs.
Gebruik: Breng de olie helemaal rondom de hals aan.

Affrimatie: "Hoe meer vrede ik in mezelf heb, des te meer licht wordt mij gegeven."

Aura-Soma England zegt:
An initiation which shines a light on nurturing, faith and peace.

Brings light from above (clear) into our depths to inspire clarity, communication, peace and creativity (blue).
May stimulate an initiatory process, the integration of which may help us tap into our intuition and inspiration and the ability to communicate these to others.B13 - Change in the New Aeon : 

aura-somaCLEAR / GREEN - Verandering in de nieuwe tijd. Helpt het verleden los te laten en een nieuwe start te nemen; “Verlichting” van het hart.
Gebruik: Smeer de olie op de hartstreek en het gebied van de longen.

Affirmatie: "In elk einde ligt een nieuw begin."

Aura-Soma England zegt:
Illuminating the emotional side of life and making a space for change in the letting go.

Helps to make space for oneself so that more light from above (clear) can come into the depths of the heart (green), which opens the way for change.
As light shines into the shadows of the heart, what has been long held is nourished by the light and cleared; the old dies away, allowing space for the new to come.
B14 - Wisdom in the New Aeon: 

aura-somaCLEAR / GOLD - De wijsheid van de nieuwe tijd. Lost angst op de heldere gedachten verhindert; aardt niet-realistische doeleinden.
Gebruik: Smeer de balansolie vooral op het gebied van de zonnevlecht.

Affirmatie: "Hoe meer ik mijn angst loslaat, hoe meer ik mij open voor mijn innerlijke waarheid."

Aura-Soma England zegt:
Light into the gold. The illumination of inner wisdom that clarity of purpose may unfold.

The more one gets in touch with the Gold within, the more likely it is that one finds the clarity in the conscious mind to let go of suffering and to find the light within.
This combination is very significant to understanding our subtle anatomy from an Aura-Soma perspective.
As light, in the form of conscious attention (clear) is brought to the incarnational star within the golden area of our being,
our inner wisdom may be awakened and our purpose illuminated; thus we may do what we are here to do with more clarity and consciousness.


B15 - Service in the New Aeon: 

aura-somaCLEAR / VIOLET - Healing in de nieuwe tijd. Brengt rust en helderheid op alle niveau’s; beschermt kinderen tegen verslavingsgedrag.
Gebruik: Smeer de olie rond de haarinplant en op het hele hoofd.

Affirmatie: "Hoe meer licht ik binnenlaat, des te meer word ik geheeld."

Aura-Soma England zegt:
Elevation of the self through purification.

Helps to look deeper within to illuminate and purify (clear) the shadow-self, revealing the spirituality that waits in our depths (violet).
By recognising what we have repressed, denied or said ‘no’ to in our life,
we may be able to let go of suffering; through the transformation of our consciousness, we can come to a lightness of being that enables us to be of service to the world.Prijzen: zie webshop

B16 - The Violet Robe: 

aura-somaVIOLET / VIOLET - Het violette gewaad. Beschermt en ondersteunt zachte healing; helpt iemands levensroeping te herkennen, en door een rouwproces te gaan en oude gedragspatronen te breken.
Gebruik: Breng de balansolie vooral aan rond de haarinplant.

Affrimatie: "Hoe meer ik me van mijn taak bewust word, des te helderder wordt mijn leven."

Aura-Soma England zegt:
Awakening to one’s true self and service. A complete re-evaluation.

Represents a deep spiritual transformation known as Metanoia:
a change, not just in the thinking or the feelings, but a complete change of being with a new awareness of who we really are and why we are here - both in our unconscious (violet) and conscious (violet) states.
May help to come to terms with life circumstances involving endings and loss as part of one’s own process or towards the loss of a loved one.B17 - Troubadour 1 / The Hope Bottle: 

aura-somaGREEN / VIOLET - De troubadour. Hoop. Verruimt het mentale inzicht , versterkt hoop en vertrouwen. Een nieuw begin voor spiritualiteit.
Gebruik: Smeer de olie op rondom de borst en om de haarinplant.

Affirmatie: "Ik zoek en vind de waarheid."

Aura-Soma England zegt:
A new beginning for spirituality as we connect to the star within.

Brings the possibility of a profound inner transformation as conditions originating in the deep past are released.
Connecting with the star within brings the light of hope which can help to re-balance the heart chakra and illuminate the transformative path of the heart.
Spirituality (violet) expressed through the transformed heart (green) may inspire us towards our true service in the world.
B18 - Egyptian Bottle 1 / Turning Tide: 

aura-somaYELLOW / VIOLET - Egypte. De kentering der tijden. De innerlijke stem laten ontwaken; het samenbrengen van het intellect en de intuïtie; brengt moed en nieuwe levenskrachten.Spirituele leraar, wijsheid om de innerlijke healing te vinden.
Gebruik: Smeer de olie op het hoofd en op het gebied van de zonnevlecht.

Affrimatie: "Hoe meer ik mijn angst loslaat, des te meer genezing ik vind."

Aura-Soma England zegt:
Refining the knowledge that we may understand why we are here and what we are for.

Fosters spiritual teaching for oneself and others. Helps to transform self-deception into self-knowledge and tap the power within the self to become whole and embrace the purpose of one’s existence.
Collectively represents a turning of the tide from the Piscean Age belief that only priests,
traditions and dogmas held the keys to enlightenment, to the Aquarian Age teaching that ‘we all hold the keys and each may unlock his own door’.
B19 - Living in the Material World: 

aura-somaRED / PURPLE - In de materiële wereld leven. Doet de echte interesse in het leven ontwaken; energetiseert sterk; helpt negatieve gevoelens te transformeren in positieve energie.
Regeneratie, vernieuwing van het lichaam met vernieuwing van de geest.
Gebruik: Smeer de substantie vooral op de onderbuik en naar behoefte ook op het hoofd.

Affirmatie: "Ik zeg "ja" tegen het leven en tegen mezelf."

Aura-Soma England zegt:
The re-energising of the body and material life through a change in our thinking.

Helps the regeneration of energy through a shift in awareness.
The red (material) over the purple (spiritual) reminds us that we are here to spiritualise the process of living in the world,
so that whatever our circumstance or condition we may be rejuvenated by the ever-present spirit that supports us from above and within.
May indicate a sense of wishing to create an ideal circumstance or condition that may not be in accord with what is.B20 - Star Child: 

aura-somaBLUE / PINK - The star child : eerste hulp voor kinderen. Helpt in erg stresserende omstandigheden; beschermt en zuivert; houdt het innerlijk kind in ons levend.
Gebruik: U kunt de balansolie naar behoefte over het hele lichaam aanbrengen.

Affirmatie: "Liefhebben is loslaten van angst."

Aura-Soma England zegt:
The communication of unconditional love. Peace in the conscious mind, self acceptance within the depths.

Contains the warmth, light and love of a child with a child’s potential for forgiveness; thus it is useful as a ‘rescue’ for children, as well as our inner child.
Can bring a gentle balance for the male and female energies within and for that which is above and beneath us.
Pink, as red infused with light, represents caring and love in our depths and supports the blue energy in the expression of peace and communication.
B21 - New Beginning for Love : 

aura-somaGREEN / PINK - Een nieuw begin voor de liefde. Laat ons het goddelijke in ieder levend wezen herkennen, creëert ruimte voor meer liefde; vertrouwen i.p.v. strijd.
Ondersteunt de liefde voor onszelf, zodat we dan anderen kunnen liefhebben.
Gebruik: Breng de substantie aan op het gebied van hart en longen.

Affirmatie: "Ik houd de wereld in mijn handen."

Aura-Soma England zegt:
The emergence of freedom through self acceptance.

A new beginning for unconditional love as the heart chakra (green) is supported by the caring and warmth from above that lies in our depths (pink).
Like the rebirth of Spring, the energies of unconditional love, self-acceptance and trust bring renewal to the heart centre, helping to care for oneself as well as others.
B22 - The Rebirther’s Bottle / Awakening: 

aura-somaYELLOW / PINK - De wedergeboorte. Ontwaken. Voor ieder die een nieuwe kijk in zijn leven zoekt.
Gebruik: Smeer het middel op het gebied van de zonnevlecht rondom het lichaam.

Affirmatie: "Ik adem liefde in, ik adem liefde uit."

Aura-Soma England zegt:
A renewal of spirit through joy and self-acceptance.

A rebirth and awakening of Spirit within the self, bringing a new awareness or perception of life.
Through warmth, kindness and acceptance towards ourselves, unconditional love and caring (pink) is expressed with a new understanding of how to live even an ordinary life with awareness and joy (yellow).
B23 - Love and Light : 

aura-somaROSE PINK / PINK - Liefde en licht. Schenkt een dieper begrip van liefde; versterkt de wijsheid; tederheid; bezorgdheid en warmte; versterkt de bereidheid te geven.
Gebruik: Breng de substantie aan over de hele onderbuik en in de streek van de genitaliën.

Affirmatie: "Ik ben in harmonie met het leven en het leven is in harmonie met mij."

Aura-Soma England zegt:
Compassion and self-acceptance. The more we find the compassion in the process of ‘seeing’ ourselves clearly, the more we can accept of ourselves.

As we allow the love and compassion from above that resides in our depths (pink in our unconscious),
we may discover the infinite wisdom within that enables us to truly see and accept ourselves (rose pink energy expressed consciously).
In the lightness of being that comes with the openness to give and receive love, we may move beyond thinking to pure feeling and the aspiration to love unconditionally.B24 - A New Message : 

aura-somaVIOLET / TURQUOISE - Een nieuwe boodschap. Moedigt harmonie in relaties aan en helpt iemand anderen beter te begrijpen; healing van problemen uit de kindertijd. “Soul mate” vibratie.
Gebruik: Smeer de olie op rond de hartstreek, het gebied van de longen en op de hals.

Affirmatie: "Ik open me voor nieuwe mogelijkheden in mijn leven."

Aura-Soma England zegt:
A transformative communication from the heart, inspired from Spirit, expressed through creativity and the feeling side of being.

A new message for a new time of personal and collective individuation in answer to the question ‘Who am I?’ As we deepen into the heart,
the creative within expands (turquoise) and becomes more actualised, inspiring transformation and an urge toward service with our talents and gifts (violet).
As personal individuation unfolds, spiritualisation of the collective can follow, helping to create a new world of mutual care, respect and well being.B25 - Florence Nightingale: 

aura-somaPURPLE / MAGENTA - Herstel. Florence Nightingale. Herstelt de wil op alle niveau’s gezond te zijn. Pioniersgeest, het zoeken naar spirituele kennis.
Gebruik: Breng de olie aan rond de haarinplant.

Affirmatie: "Ik laat mijn teleurstellingen los."

Aura-Soma England zegt:
A mystic. One who is inspired from above. A pioneering spirit in the service of others.

Represents a deeply caring and pioneering spirit whose service to others (purple) is inspired by love from above (magenta).
Puts love, caring and attention to details into the practical, everyday circumstances of life.
Has a higher vision focused towards the greater good which fosters transformation and well being.
B26 - Etheric Rescue / Humpty Dumpty: 

aura-somaORANGE / ORANGE - De schokverzachter. Humpty Dumpty. De energie om terug te veren na een botsing; helpt de ziel na of gedurende dramatische veranderingen in het leven. Brengt dingen terug samen, de shock-absorbeerder.
Gebruik: Smeer de olie vanaf linker oorlelletje tot aan de linker schouder in en vervolgens verder omlaag over de gehele linkerkant van het lichaam tot aan de enkels.

Affirmatie: "De enige zekerheid in het leven is verandering."

Aura-Soma England zegt:
Rebalancing the timeline, pulling together discrepancies and restoring the synchronicity of life.

Helps to restore the egg-shaped etheric energy body to wholeness and luminosity after experiencing sudden difficult and unexpected setbacks in life.
It is during these times that the energy of the ‘true aura’ may begin to move from the centre of our being toward an opening, or gap, on the left side of the etheric body.
As the etheric level is restored there is a return to balance, which may result in a greater sense of purpose and the natural flow toward fulfillment of what we are here to be.
In Aura-Soma wisdom, this indicates that the true aura is in its right place in the golden centre of our being.
Also helpful for animals.

B27 - Robin Hood: 

aura-somaRED / GREEN - Robin Hood Brengt meer vastberadenheid en geloof in zichzelf in de man-vrouw uitwisseling; helpt negatieve gevoelens te overkomen na bv. een scheiding. Aanstekelijk enthousiasme voor het leven.
Gebruik: Breng de balansolie over de hele romp aan.

Affirmatie: " Ik zie het licht door de bomen."

Aura-Soma England zegt:
A balance between head and heart, the uroot and the heart and the relationship between the inner male and female.

Represents a deep sense of balance, the energy to find one’s own space and direction and the ability to make appropriate life decisions.
Helps with the deep-rooted energy of the heart to reconcile the male analytical and female intuitive energies within.
The red (root chakra) over the green (heart chakra) indicates that physical life and material survival are best supported by the feeling, truth and courage of the heart.
This combination also relates to B28, Maid Marion.B28 - Maid Marion: 

aura-somaGREEN / RED - Maid Marion Vooral behulpzaam voor vrouwen die zichzelf toelaten onderdrukt of gecontroleerd te worden door anderen; lost gevoelens van afhankelijkheid en slachtoffergedrag op.
Energie om zijn eigen ruimte te vinden, pioniering.
Gebruik: De olie kan helemaal rond om de borststreek worden aangebracht.

Affirmatie: "Ik vind de kracht om te zijn wie ik ben".

Aura-Soma England zegt:
Awakening of the heart. A balance between the intuitive female and the analytical mal within the self.

Represents the attitude and response we bring to life experiences.
Helps to bring the possibility for balance in the way the masculine (analytical) and feminine (intuitive) energies relate in both the inner self and outer expression.
The choice of this combination can indicate that we have come to a new understanding of our energy.
There may be a new-found inner courage and strength which enables us to speak and act from the heart, thus inspiring others.

B29 - Get Up and Go : 

aura-soma RED / BLUE - Sta op en verander jezelf. Lost boosheid, woede en minachting op; brengt meer vrede en harmonie in het leven; ontwaakt de ziel. De juiste activiteit leidt tot harmonie en vrede.
Gebruik: Smeer vooral het gebied van de romp tot aan de hals met de olie in.

Affrimatie: "Ik open me voor innerlijke vrede."

Aura-Soma England zegt:
Living in the material world, a balance within the solar plexus between two extremes.

Fosters high energy and determination to get things done and to materialise the communication of peace.
Represents survival issues and material pursuits (red) tempered and supported by a sense of peace, right-timing and inspiration (blue).
B30 - Bringing Heaven to Earth : 

aura-somaBLEU / RED - Breng de hemel in het op aarde zijn. Brengt de geest en de materie samen; kalmeert en aardt de ziel; zeer goed bij het terugkeren uit een diepe meditatie. Hemel op aarde, kwaliteit van het leven.
Gebruik:.Smeer de hele romp en bij hoofdpijn ook de haarinplant met de olie in.

Affirmatie: "Hoofd in de hemel, voeten op de grond en de buik stroomt vrij."

Aura-Soma England zegt:
Head in heaven, feet on the earth. Awakening to the communication of peace.

Represents clarity and peace in the conscious mind (blue) supported by the energy, strength and grounding that comes with our feet on the earth (red).
The shake-to colour violet indicates that as these energies combine within us there is a possibility for an awakening through a new perception and transformation.
Thus, heavenly possibilities are brought to the earth plane to be actualised and communicated.
Can refer to a soul promise to bring heaven to earth through the desire for harmony and peace.
Prijzen: zie webshop

B31 - The Fountain : 

aura-somaGREEN / GOLD - De fontein. Voor al degenen die geloven in hun innerlijke diepten en innerlijke wijsheid zoeken; liefde voor de natuur. Weten door je eigen ruimte te vinden.
Gebruik: Breng de olie aan op het gebied van hart en longen, of daar waar nodig.

Affirmatie: "Ik laat mijn angst los en vind zonneschijn in mijn hart."

Aura-Soma England zegt:
The wisdom from the heart, making space for the deepest joy to spring from within the depths of the self.

As the wisdom within (gold) is given the space to flow through the heart (green), we may more fully understand our place and purpose in life.
Deep insight into the wisdom of the heart may be expressed with a renewed sense of harmony and deep joy.

B32 - Sophia: 

aura-somaROYAL BLUE / GOLD - Sofia. Begrijpen is een ander aspect van liefde; voor diegenen die niet langer willen oordelen of veroordelen, maar die de onrust proberen te begrijpen; de wijsheid van Solomon.
Gebruik: Breng de olie aan tussen navel en hoofd.

Affirmatie: Een boodschap van goede dingen voor de toekomst. "Ik laat mijn angst los en open me voor de wijsheid in mij."

Aura-Soma England zegt:
Clarity in relation to the wisdom that lies within. A message from the stars.

As the higher intuition and insight of the royal blue energy connects with the golden area of wisdom within the self, we are better able to express our heart’s truth (related to green,
the shake-to colour of royal blue and gold). The deeper aspects of the feminine intuitive may be activated, and underlying patterns brought to light and clarity.
Here the royal blue acts as a dark night sky which helps our inner stars to shine more brilliantly. The inheritance of a deep mystery.
B33 - Dolphin Bottle / Peace with a Purpose: 

aura-somaROYAL BLUE / TURQUOISE - De dolfijn. Vrede met een doel. Helpt vreugde in het eigen hart terug te vinden; minder vechten tegen de dingen, in plaats hiervan meer vertrouwen in het leven zelf. Voor de artiest, communicatie vanuit het hart.
Gebruik: Smeer de balansolie op bij de haarinplant, op de hals en kaak en op het voorhoofd boven de wenkbrauwen.

Affirmatie: " Vrede is mijn gehele streven."

Aura-Soma England zegt:
Clarity and playfulness, spontaneity and joy. A clear expression of heartfelt communication.

Brings the energy of spontaneity and play together with higher intuition (royal blue), which stimulates individuation and the creative expression of our heart-truth (turquoise).
This creative playfulness instills a sense of peace, lightness and a natural expansion of purpose.B34 - Birth of Venus: 

aura-somaPINK / TURQUOISE - De geboorte van Venus. Liefde voor het lichaam. Ondersteunt het oplossen van trauma’s uit het verleden en laat terug vreugde te ervaren. Toegang tot de verborgen mysteries van het leven en de liefde.
Gebruik: Breng de balansolie vooral aan op het gebied van het hart en op de onderbuik.

Affirmatie: "Ik ben die ik ben."

Aura-Soma England zegt:
Getting in touch with the beauty that emerges through self-acceptance from the feeling side of being.

Brings a love of beauty and aesthetics, which fosters a sense of the beauty within and the ability to guide others toward the beauty within themselves.
Compassion (pink) and inspiration (turquoise) from the heart come together to inspire creative communication of warmth and caring.
An immersion into and emergence from the mysterious ocean of life - love being born from the feeling depths of the collective.


B35 - Loving Kindness: 

aura-somaPINK / VIOLET - Welwillendheid. Opent voor liefde van “hierboven” en creëert toegang tot innerlijke healing, tot zelfzekerheid en liefdevolle communicatie met anderen. Dienstbaarheid met onvoorwaardelijke liefde.
Gebruik: Smeer de olie op het hele lijf.

Affirmatie. "Doordat ik anderen genees, genees ik mijzelf."

Aura-Soma England zegt:
Transformative and unconditional love in the service of others. Love from above.

The ability to bring warmth, kindness and acceptance for the self (pink) into service for others (violet) through detachment.
The shake-to colour of violet and the aspect of kindness offer a way in to deeper understanding and compassion, with the possibility of transformation for ourselves and others.
As we proceed with loving kindness, love from above continues to pour into us and through us wherever compassion and transformation are needed.
May also help in working with the inner child.
B36 - Charity: 

aura-soma VIOLET / PINK - Liefde tot de naaste. Verbindt ons met de liefde van God, creëert een contact met onze levensroeping en opent de weg tot positieve veranderingen in ons leven. Welwillend, medelevend en begrijpend.
Gebruik: Smeer de olie ofwel op het hele lichaam, of alleen op de pijnlijke plek.

Affirmatie: "Ik hou van de uitdagingen van het leven."

Aura-Soma England zegt:
Caring, warmth and kindness towards oneself extended into the world.

The compassionate heart becomes a helping hand. Represents a deep level of transformation in the context of love;
enables self-love and acceptance (pink) to flower into spiritual love and caring for others (violet) and the willingness to give of ourselves for the greater good.
May also help in working with the inner child.B37 - The Guardian Angel Comes to Earth: 

aura-somaVIOLET / BLUE - De bewaarengel komt op aarde. Helpt speciaal hen die willen overgaan tot innerlijke vrede; heeft een verfrissend en beschermend effect.
Gebruik: Smeer de olie helemaal rond de haarinplant en in de halsstreek.

Affirmatie: "Ik vul mijn kelk opdat die kan uitstromen in de wereld."

Aura-Soma England zegt:
A transformative, peaceful and nurturing communication from above, that may be of benefit both for oneself and others.

Fosters a profound peace and lightness of being in our depths (blue) that can give wings to a higher level of being (violet) on earth;
helps to bring transformation within and transformative and nurturing communication to others.
Can also open us to the unexpected with trust and faith, and stimulate a lightness of spirit and heightened perception.B38 - Troubadour 2 / Discernment: 

aura-somaVIOLET / GREEN - Troubadour nr 2. Inzicht. Lost negatieve gevoelens op, zoals afgunst, wantrouwen en dogmatisme, ten gunste van meer zelfzekerheid en innerlijke onafhankelijkheid. Evenwicht tussen bewust en onbewust.
Gebruik: Smeer de substantie bij reuma op de pijnlijke plekken, verder vooral op de hartstreek.

Affirmatie: "Ik geef mijn gevoelens een naam."

Aura-Soma England zegt:
Inner transformation through letting go of the past enables the expression of truth from the heart.

Helps to let go of the difficulties of the past within our depths, and to trust that the heart has space to express its truth (green).
As we suspend judgement of ourselves, balance is restored between the head and the heart.
The heart’s communication helps us to discern what we spiritually need and how to be of higher service to others.B39 - Egyptian Bottle 2 / The Puppeteer: 

aura-somaVIOLET / GOLD - Egypte nr 2 Ondersteunt de impuls dat verandering nodig is, meer en meer, te beginnen met onszelf; helpt bezorgdheid op te lossen, om meer vreugde en innerlijke weelde in onszelf te ontdekken.
Gebruik: Breng de olie aan op de hele buikstreek en rondom de haarinplant.

Affirmatie: "Ik heb veel te leren en veel te geven."

Aura-Soma England zegt:
Transformative wisdom and compassion brings a sense of deep joy and understanding.

Wisdom (gold) and service (violet), compassion and understanding.
Assists in becoming free of conditioned patterns and circumstances which ‘pull our strings’ and keep us in a cycle of repetition that prevents us from moving forward.
Draws the golden energy of our unconscious wisdom into our conscious mind so that the puppet strings of the past can be released;
this offers us the freedom to let go, transform that we may become spiritually enlivened for the greater good of ourselves and others (violet).
B40 - The "I Am" Bottle : 

aura-somaRED / GOLD - Ik ben. Innerlijke kennis ontdekken en in werkelijkheid omzetten; woede, irritatie en frustratie loslaten, ten gunste van meer dynamisme en succes in het leven, goed voor seksuele problemen.
Gebruik: Smeer de olie op de hele buikstreek en rond het staartbeen.

Affirmatie: "Ik zeg "ja" tegen het leven."

Aura-Soma England zegt:
Awakening to the wisdom within brings the energy of expansion, enthusiasm and growth.

A deep joy that comes from dynamic, awakened activity of the Divine ‘I Am’ within our humanness. This instills an energy and enthusiasm for life (red) and a heightened state of awareness.
The shake-to colour of red and gold is a korale hue, which represents deep insight;
this suggests that as our Divine and Human ‘I Am’s’ become more integrated, we may be able to perceive the bigger pictures of life and the Divine presence that resides within each person and possibility.

B41 - The Wisdom Bottle / El Dorado : 

aura-somaGOLD / GOLD - De wijsheid. El d’Orado. Echte wijsheid is aanvaarding van dat wat is, leren verlangens loslaten om dat wat we reeds hebben te apprecieren. De beker loopt over, Quintessence van alle wijsheid op alle niveau’s.
Gebruik: Smeer de balansolie op het hele lichaam of op de getroffen delen.

Affirmatie: "Ik zoek en ik vind de pot met goud aan het einde van de regenboog."

Aura-Soma England zegt:
Wisdom realised and shared as the cup being continually filled from within overflows into the world.

Can help to refine the gold from our outer and inner being (conscious and subconscious) to expand the light of wisdom which can transform us.
Refining the gold within ourselves involves the greater alchemical process of transforming our raw materials—our ‘base mettle’—into gold that our true wisdom may be revealed. In this way, we may connect with our true purpose:
why we are here, what we are for and the way we are to do what we are here to do.
There is a blessing as the cup overflows into the world when one fills it within oneself.


B42 - Harvest: 

aura-somaYELLOW / YELLOW - De oogst. Vandaag leven en niet morgen; helpt ons de positieve kant van alles te vinden in het dagdagelijkse leven; kalmeert de excessieve honger voor zoete dingen. Vreugde, wijsheid, geluk, zaligheid, ontwaken.
Gebruik: Smeer de olie op het hele lichaam, maar vooral op het gebied van de zonnevlecht.

Affirmatie: "Vanuit mijn verworven kennis creëer ik wijsheid."

Aura-Soma England zegt:
Intellectual clarity, joy and happiness brings the understanding of self awareness.

A lightness of being that brings joy, happiness and spontaneity. When the seeds of light in the unconscious (yellow lower fraction) blossom into the conscious (yellow upper fraction) they bring the possibility for intellectual and intuitive clarity.
This flowering of light can yield the fruits of self-awareness, the light of knowledge and a lightness of being in the solar plexus.B43 - Creativity : 

aura-soma TURQUOISE / TURQUOISE - Creativiteit. Ondersteunt ons naar zelf-assertiviteit en geeft ons de moed om te zijn wat we wezenlijk zijn, ondersteunt intuïtief leren. Communicatie vanuit het hart, verbindt met de Ziel.
Gebruik: Smeer de substantie op de hele borst.

Affirmatie: "Alles vloeit, ik ga met de stroom mee."

Aura-Soma England zegt:
Creative communication through the feeling side of being as the process of individuation unfolds.

Represents the emergence and expression of creativity (turquoise in the conscious) through the journey of individuation from our depths (turquoise in the subconscious).
As the truth of the heart is communicated through creative pursuits, there is greater access to the collective unconscious and an ability to express the all through the one in both the simple and great things of life.
Signifies collective individuation and the rise of humanitarian interdependence in the Aquarian Age.B44 - The Guardian Angel : 

aura-somaPALE VIOLET (LILAC) / PALE BLUE - De beschermengel. Communicatie met de beschermengel; bewust worden van de goddelijke vonk in ons en onszelf toelaten ons te laten leiden door deze kracht, de helderheid van het wezen. De violette vlam van transmutatie, blauw van absolute bescherming.
Gebruik: Smeer de substantie op het gebied van de hals en rondom de haarinplant.

Affirmatie: "Ik laat los en verwacht niets."

Aura-Soma England zegt:
The sense of a presence. Being in the moment enables clarity in communication.

Represents the angelic transmutation from above (lilac) of what lies within the depths of our being (blue), bringing a deep peace into our consciousness.
As the lilac energy burns away lingering negativities with an intensification of light from above, our thoughts and feelings are transmuted into a softness and lightness of being.
Can help to align with the Divine as the Angel within us brings a sense of protection, inspiration and the dawn of new possibilities.B45 - The Breath of Love: 

aura-somaTURQUOISE / MAGENTA - De adem van liefde. De nood om liefde te geven en te krijgen; zijn hart weid openen; de gratie het goddelijke te erkennen.
Gebruik: Smeer de olie op het hele lijf.

Affirmatie: "Alles is op zijn eigen manier mooi."

Aura-Soma England zegt:
The gift of the coming and going of the breath, moment to moment, and the flow of creativity and love from above through the feeling side of being.

Can help to breathe in the warmth and caring from above (magenta), nurturing and revitalizing our whole being. Brings the potential for activating the turquoise center (ananda khanda) on the right of the chest.
As the caring breath flows through the heart and down into the golden area of the belly, love within our depths expands into the little things we do and the creativity which flows from the unfolding of our individuation.


Prijzen: zie webshop


B46 - The Wanderer: 

aura-somaGREEN / MAGENTA - De zwerver. Een nieuw begin; vertrouwen in eigen kracht, dat alles creëert dat ik werkelijk wil. Het ontdekken van eigen kracht en liefde.
Gebruik: Smeer de olie op het onderlijf of op de hartstreek.

Affirmatie: "Ik zie de ontspringende bronnen in de tuin van mijn hart."

Aura-Soma England zegt:
Putting our love into the little things enables an inner expansion to reveal the truth of the heart.

Draws love from above into our depths (magenta) to create space in the heart for truth to emerge with a sense of direction and purpose (green).
Helps to let go of the past and come into the present where eternal time and space are always available to us.
Whenever we are seeking and expressing truth with love in our depths, we can feel at home wherever we are.
B47 - The Old Soul Bottle: 

aura-soma ROYAL BLUE / LEMON - Oude ziel. Verbindt met het Hoger Zelf. Moedigt aan in het reine te komen met eigen angsten en te leven en te handelen vanuit de wijsheid van het hart. Tijd om nieuwe doelen te formuleren.
Gebruik: Smeer de balansolie op het gebied van buik, zonnevlecht en hoofd.

Affirmatie: "Ik maak het beste van mijn mogelijkheden."

Aura-Soma England zegt:
Intellectual clarity and the gift of understanding which comes through the ‘Emerald of the Heart’.

Invokes inspiration from above in the context of deep joy. Brings clarity to the higher senses, supporting a sharpness of intellect (lemon) and enhancing the ability to analyse and draw upon higher intuition (royal blue).
Helps the progression from knowledge and thinking to the development of inner wisdom and the deeper understanding of the heart (green, the ‘shake-to’ colour of royal blue and lemon).

B48 - The Wings of Change: 

aura-somaVIOLET / CLEAR - Healingvleugels. De mogelijkheid met zichzelf in het reine te komen; helderheid in zichzelf vinden. Spirituele zuiveraar, tijd om naar binnen te kijken.
Gebruik: Breng de olie aan het gebied van de onderrug en onderbuik en rondom de haarinplant.

Affirmatie: "Ik vind vreugde als ik mij door het licht laat voeden."

Aura-Soma England zegt:
An understanding of the light within the depths of the self. Transformation in the conscious mind.

Brings a pure and uplifting ‘angel-light’ into the depths of our being (clear lower fraction) to support the emergence of spirituality and profound transformation (violet).
Helps to transmute the energies of loss and to bring understanding of the causes of suffering, freeing us to perceive our higher/true purpose and its practical application in service to the light and to the world.

B49 - The New Messenger: 

aura-somaTURQUOISE / VIOLET - Nieuwe boodschapper. Ondersteunt helderheid in alle relaties; gemakkelijker omgaan met grote veranderingen; helpt delen met anderen, want niemand kan echt iets bezitten voor zichzelf. Soepelheid van de geest door innerlijke communicatie.
Gebruik: Smeer de olie op het gebied van hals, hart en borst.

Affirmatie: "Ik open me voor de liefde."

Aura-Soma England zegt:
Creative communication of the heart in the service of others.

Helps to bring a deep level of transformation (violet) that enables us to become a new messenger through the union of the male and female energies within the self.
Supports a more conscious expression of individuation and creativity (turquoise) from the feeling side of the being in the service of others.
Fosters peace, harmony and sensitivity in communications. A sense of playfulness and lightness in the expression of the heart.


B50 - El Morya: 

aura-somaPALE BLUE / PALE BLUE - El Morya. Brengt klaarheid en begrip, levensvreugde en sterkt de bereidheid tot vergeven; brengt diepe innerlijke vrede. Kracht achter de troon van bewustzijn.
Gebruik: De balansolie is bedoeld om op de hele hals te smeren.

Affirmatie: "Uw Wil geschiede door mij."

Aura-Soma England zegt:
Thy will not my will. Allowing communication from above to come through the self.

Represents the pale blue colour ray of ascended consciousness which supports the expression of higher will within our humanity. Fosters a deep sense of inner peace and a sense of accord through allowing oneself to ’be’.
Brings an intensification of light as faith and trust, which allows the flow of heaven and earth within us expressed as our greatest spiritual potential: ‘I will that thy will be done through me’.B51 - Kuthumi: 

aura-somaPALE YELLOW / PALE YELLOW - Kuthumi. Laat zorgwekkende verwachtingen te boven komen, brengt scherpzinnigheid, licht en vreugde in iemands leven, helpt ons ons leven in handen te nemen. Intellectueel zoeken en wijsheid ontvangen.
Gebruik: Smeer de olie rondom de zonnevlecht.

Affirmation: "Ik sta aan de poort en weet dat daarachter de vreugde wacht."

Aura-Soma England zegt:
Two way communication between ‘above and below’ among the angelic, human and devic realms.

Represents a two-way exchange of energy and communication among the angelic (heavenly), human and devic/nature realms (earth) through the subtle levels of our being.
Fosters an affinity for herbs, plants, trees and other forms of nature, and the higher knowledge which stimulates mental flexibility, open-mindedness and clarity.B52 - Lady Nada: 

aura-somaPALE PINK / PALE PINK - Lady Nada. Helpt de illusie oplossen van niet geliefd te zijn en een grotere zelf-liefde te leren; moedigt aan te relaxeren en los te laten. Spirituele groei door te kunnen liefhebben.
Gebruik: Smeer de olie op de buik.

Affirmatie: "Ik hou van mezelf zoals ik ben."

Aura-Soma England zegt:
A communication of profound self-acceptance and unconditional love.

Represents the inner sacred sound which can penetrate beyond the senses to the feeling side of being and expand our ability to listen with love.
Can help to let go of difficulties associated with an over-supply of energy and allow the emergence of profound intuition and insight.
Helps the love we carry to expand within us and be given to ourselves with a sense of warmth, caring and kindness.B53 - Hilarion: 

aura-somaPALE GREEN / PALE GREEN - Hilarion. Het zuivere hart; het hart zuivert zichzelf; lost diepe spanningen op, oude schuldgevoelens en rigide structuren, maar ook jaloersheid, afgunst en angsten. Zuiver hart, regeneratie.
Gebruik: Smeer de olie op het gebied rond het hart.

Affirmatie: "Ik vind mijn eigen waarheid."

Aura-Soma England zegt:
The Way, the Truth and the Life. A balance within the heart through the process of purification.

Represents the intense seeking of Truth through purification of the energies of the heart. Can help to bring clarity and attunement to the right place at the right time.
As we observe the laws of nature through the cycles of life, we become more able to leave the past behind and enter into the higher ‘Way, Truth and Life’ that awaits us in every present moment wherever we are.

B54 - Serapis Bey: 

aura-somaCLEAR / CLEAR - Serapis bay. Het verleden loslaten; niet geuite tranen wenen; pijn en lijden leren verstaan; zuivert zéér sterk; brengt nieuwe sterkte en energie. Kracht van licht, ruim bewustzijn.
Gebruik: Smeer de balansolie naar behoefte op het hele lichaam.

Affirmatie: "Of ik lach of huil, ik zie de regenboog in mijn tranen."

Aura-Soma England zegt:
The understanding of suffering. Purification through the power of the light.

Represents the intense bright light (clear) which illuminates our hidden depths and layers of past conditioning, bringing the possibility of release as we see the source of our suffering - the resistance to getting what we do not want,
wanting what we cannot have and not being able to distinguish between the two.
In the clarity of this new light of understanding, we may let go of our suffering and make space for our true colours to finally emerge as a bright light shining from within.


B55 - The Christ : 

aura-somaCLEAR / RED - De Christus. Helpt ons onze roeping in het leven te vinden, en dit zonder compromis te leven; helpt woede en frustratie te transformeren in zuiverheid en helderheid. Licht en inspiratie komen de fysieke wereld binnen.
Gebruik: Smeer de balansolie op het onderlijf, vooral op de buik.

Affirmatie: "Ik heb de energie om mijn idealen na te streven."

Aura-Soma England zegt:
The energy to work with and for the light.

Represents the energy of the Cosmic Christ and awakening to the light within (clear).
The integration of this light within the deeper levels of our being (red) leads towards the fulfillment of one’s purpose in the world. A sense of inner lightness as we awaken to the wisdom of the body.
Representing the polarities of heaven and earth, these two colour energies are vehicles for the completion of each other. As shown by the pink (love) ‘shake-to’ colour of the bottle as the two colours are shaken together,
the light of the Divine mingles with the earth of our Humanity that we may embody a greater love within and as us - a love whose light brings forgiveness, compassion and the understanding of life as eternal.

B56 - St. Germain: 

aura-somaPALE VIOLET / PALE VIOLET - Saint Germain. Bevrijdt van het verleden, laat de intuïtie ontwaken, eigenliefde en innerlijke vrede. Wandeling langs de paden van de hoogste orde.
Gebruik: Smeer de olie vooral op het hoofd.

Affirmatie: "Ik vertrouw erop dat mijn intuïtie gebaseerd is op verstand."

Aura-Soma England zegt:
Transmutation of self which overcomes the desire to be invisible. A willingness to act as a catalyst in the world.

Represents the alchemy of transmutation whereby our very composition and nature are changed so that we might ‘become the Way’.
Helps to purify intent and transmute the raw materials within our deeper layers in order to become a catalyst for higher wisdom and clarity of thought.
Can help to experience a ‘larger-than-life’ perspective and to expand our range of living, loving and manifesting on many planes at once for the expansion of light.


B57 - Pallas Athena and Aeolus : 

aura-somaPALE PINK / PALE BLUE - Pallas Athene & Aeolus. Moedigt aan om onafhankelijk te zijn van het denken en oordeel van anderen; diep loslaten en vertrouwen in God’s kracht en liefde. Laat los en vertrouw, persoonlijke onafhankelijkheid.
Gebruik: Smeer de substantie op het onderlichaam en op hals en hoofd.

Affirmatie: "Ik laat los en vertrouw."

Aura-Soma England zegt:
Creativity and right livelihood with attention to detail.

Represents a love of beauty and aesthetics and the manifestation of wisdom and beauty from within.
Can help to reconcile the feminine energy (pink/caring/feeling) with the masculine energy (blue/peace/expression) to create harmony, which underlies all beauty.
Helps to work with dreams and the understanding of the dream life and to know or sense that everything is just a dream. To perceive how we might express more of our totality through ‘right livelihood’.
The lower fraction blue indicates a subconscious potential for the expression of peace which can elevate the conscious pink energy of caring and feeling into loving communication and service toward others.
This is demonstrated in the shake-to colour of pale violet.
B58 - Orion and Angelica: 

aura-somaPALE BLUE / PALE PINK - Orion en Angelica. Zéér ondersteunend in emotionele crisissen, ook gedurende de puberteit,; healing van het innerlijk kind; schenkt weerbaarheid en moed. Moederliefde, vaderliefde, spirituele liefde.
Gebruik: Smeer de olie op onderlijf, hals en hoofd.

Affirmatie: "Ik kom in het hier en nu, en verandering vindt plaats."

Aura-Soma England zegt:
Beginnings and endings in inner and outer journeys. A balance within the subtle fields as all of the bodies come together in the right place at the right time.

Represents angelic energies that facilitate the beginning and ending of day and night, life passages and journeys of all kinds, both inner and outer.
Brings a deep sense of balance between polarities within the self and helps to bridge mind and matter.
An intense version of B20, the ‘Starchild’, helping all the subtle bodies to be in balance and in the right place at the right time.

B59 - Lady Portia: 

aura-somaPALE YELLOW / PALE PINK - Lady Portia. Helpt ons dit leven te leven in dankbaarheid, vreugde en humor; speciaal aangewezen voor hen die te hard zijn voor zichzelf. Mogelijkheid voor grote vreugde en geluk.
Gebruik: Smeer de olie helemaal rondom op het hele onderlijf.

Affirmatie: "Ik versta de wetten van het leven, en ik groei."

Aura-Soma England zegt:
‘Judge not lest ye be judged’. Letting go of the judgements through self acceptance and caring brings greater discernment and balance.

Represents the knowledge and joy (yellow) that can emerge when we have found the love within (pink);
the supportive pink energy of self-acceptance and caring can dissolve judgement of self and bring greater clarity and discernment to the conscious mind and mental processes (yellow).
Thus, in the light of love without self judgement, more knowledge becomes available to us about ourselves and others and we are able to offer caring and warmth without fear.


B60 - Lao Tsu and Kwan Yin: 

aura-somaBLUE / CLEAR - Kwan Yin en Lao Tse. Een bevrijdende energie; helpt de hele persoon te groeien en zijn gevoelens te tonen; loslaten van oude structuren van lijden en innerlijke hindernissen. Wees stil en weet wie je bent.
Gebruik: Smeer de balansolie voornamelijk op het gebied van de hals en het bovenste deel van de borst.

Affirmatie: "Ik bevrijd me van al mijn beperkingen."

Aura-Soma England zegt:
Finding the clarity within to communicate from the light.

The alchemical energies of mercy and compassion bring a deeply transformative experience.
Like the pearl created from the grain of sand which agitates the oyster, the intense energy (clear) in the lower fraction can help to yield transformation from suffering.
As understanding of our suffering comes, the light of clarity rises into the conscious mind, bringing the profound peace of the blue energy which communicates to others with love and compassion.

Prijzen: zie webshop

B61 - Sanat Kumara and Lady Venus Kumara : 

aura-somaPALE PINK / PALE YELLOW - Sanat Kumara & Lady Venus Kumara. Een zeer goede hulp om zich te bevrijden van afhankelijkheden (mensen, alcohol, sigaretten, enz.) en eerlijk met zichzelf te zijn; liefdevol en teder voor zichzelf te zijn. Het liefdevolle doel van de goddelijke geest.
Gebruik: Smeer de balansolie op de hele buik.

Affirmatie: ik breng wijsheid en liefde in iedere dag.

Aura-Soma England zegt:
The deepest reconciliation of the inner role models through a universal sense of the Mother/Father God.

Together these energies represent the universal Mother/Father energy which can help to bring ease and reconciliation to the inner child that has experienced the absence of parental models.
Represents the template for Divine/Human relationship in ‘As Above, So Below’: the light from above which dwells in our subconscious depths (pale yellow) coming into our consciousness as love and caring (pale pink).
May help personal loss to become transpersonal gain expressed as a higher state of unity within.


B62 - Maha Chohan: 

aura-somaPALE TURQUOISE / PALE TURQUOISE - Maha Cohan. Geneest een gebroken hart; bevrijdt van angsten en oude patronen; laat het geloof in God groeien; jezelf kennen en je innerlijke leiding volgen. De zee van zuiver, universeel bewustzijn.
Gebruik: Smeer de olie op borst en hals.

Affirmatie: "Ik geef me over aan de stroom van het leven."

Aura-Soma England zegt:
An intense light on the path of individuation for creativity and clarity of communication from the heart.

Maha Chohan’s name in Sanskrit and Tibetan translates into ‘Greater Teacher’, referring to the master teacher within who instructs through the whisperings of the heart.
Represents the sudden insight and awakening that can come to us through the pale turquoise process of individuation and the intense creativity that can arise from the sea of pure consciousness.B63 - Djwal Khul and Hilarion : 

aura-soma EMERALD GREEN / PALE GREEN - Dwjal Khul en Hilarion. Brengt zowel een nieuwe richting in het leven als de moed zijn eigen waarheid uit te drukken; de zin van het eigen leven leren begrijpen en dit niet langer oordelen. Een nieuw begin dat evenwicht en rechtvaardigheid brengt.
Gebruik: Smeer de olie op de hele borst en zo mogelijk ook op het bovenste gedeelte van de rug.

Affirmatie: "Ik ben op het juiste moment op de juiste plaats en ik doe het juiste."

Aura-Soma England zegt:
The emergence of truth as we give ourselves the space to see ourselves as we truly are. The journey to the wisdom of the heart.

The two masters of the green ray come together, representing the individual and collective journey from knowledge (3rd/solar plexus chakra) to the wisdom in the emerald of the heart (4th chakra).
Can bring the courage to speak one’s truth, to integrate feelings and perceive the emotions of others.
May help to create space for understanding our ‘karmic seeds’ and orienting where and how we are going, as well as having the perseverance and determination to get there.

B64 - Djwal Khul: 

aura-somaEMERALD GREEN / CLEAR - Dwjal Khul. Brengt begrip en gevoel in evenwicht; helpt iemand het juiste op het juiste moment te doen, brengt licht op het levenspad en verzacht diep verdriet. Ik ben de weg, luister en volg.
Gebruik: De olie kan op het hele borstgebied worden gesmeerd.

Affirmatie: "Mag de geest van de waarheid op aarde komen, zodat ik het innerlijke licht vind."

Aura-Soma England zegt:
The seeker’s Master. Seeking truth for the sake of itself.

Represents the search for truth in the patterns of life and cosmic systems. An interest in the stars, astrology and the new psychology.
The emphasis is more on the seeking than the finding, allowing truth to emerge (green) spontaneously from a deep place of innocence and clarity within (clear).
The inner light nourishes the heart with the potential to release all that stands in the way of a greater understanding of the nature of reality and its transcendent truth.


B65 - Head in Heaven and Feet on Earth: 

aura-somaVIOLET / RED - Met het hoofd in de wolken en de voeten op aarde. De meester van zijn eigen leven zijn, schenkt innerlijke vrijheid, eerlijkheid en kracht; grond goed en heeft een versterkend effect. “Ik ben” komt op aarde, transformatie.
Gebruik: Smeer de olie op voeten, benen en onderbuik.

Affirmatie: "Ik weet waar ik sta en ik weet waarheen ik ga."

Aura-Soma England zegt:
Balance and support between the spiritual and the physical, giving the energy to perform one’s service.

A grounding combination, representing the two extremes of the visible colour spectrum: the red energy of physicality in the 1st/root chakra, and the violet energies of spirituality, transformation and service in the 7th/crown chakra.
Encourages thought before action and the possibility for deep transformation with our center flowing free and the energy to discover and carry out our true purpose in the world.
B66 - The Actress / The Victoria Bottle: 

aura-somaPALE VIOLET / PALE PINK - De actrice. Brengt de erkenning dat het leven verschillende rollen bepaalt; deze rollen leren leven zonder zich teveel hiermee te identificeren. Onvoorwaardelijke liefde in dienst aan anderen.
Gebruik: Smeer de olie op het hoofd, het beste rond de haarinplant, en rond-om het onderlijf.

Affirmatie: "Ik let op wie er op het toneel van mijn leven staat."

Aura-Soma England zegt:
Detachment from our conditioned responses that we may recognise the actors upon the stage of the self.

Represents the self-care and compassion (pale pink) to enable detachment from the conditioning that we may see the different parts we play on the stage of the self.
As we come to understand the different roles we take on in our own lives it may enable us to express more caring and compassion towards others and the roles they play in both their lives and ours.
The pale violet energy encourages alchemical transmutation of self; the pink supports detachment that we may bridge the gap between what is on the inside and what is on the outside.
This combination supports us in finding our role in the quality we can bring to each moment by the way we do what we do rather than what we do.B67 - Love from Above: 

aura-somaMAGENTA / MAGENTA - Goddelijke liefde. Liefde in kleine dingen. Helpt ons bewustzijn op het moment te richten en God te eren in zijn handelingen op elk moment; brengt meer zachtheid en ontvankelijkheid in het dagelijks leven. Goddelijke liefde drukt zich uit in dienstbaarheid.
Gebruik: Smeer de balansolie op het hele gebied van romp en borst.

Affirmatie: "Ik wacht geduldig tot het Goddelijke zich in mijn leven onthult."

Aura-Soma England zegt:
Love in the little things when practiced brings recognition of the Divine Presence in all things.

Our spiritual intent and integrity as a practical application of bringing love into the little things. The development of awareness, mindfulness and attention in daily activities leads to a growth in consciousness.
Can bring a quality of grace to our lives with the ability to move into new events and circumstances as we see what we need to do.B68 - Gabriel: 

aura-somaBLUE / VIOLET - Gabriel. Schenkt klaarheid i.v.m. iemands levensroeping; helpt dit te plannen en te organiseren. Vrede en vervulling, spirituele onderscheiding.
Gebruik: Smeer de olie op het gebied van hals, nek en hoofd.

Affirmatie: Ik beëindig wat beëindigd moet worden. Daarmee maak ik een nieuw begin mogelijk."

Aura-Soma England zegt:
The Angel of peace and fulfillment brings discernment.

Transformation within the depths (violet) enables greater peace (blue) in the conscious mind as the inner angel emerges from the dissolution of conditioning.
Activity based in practical application and creative expression leads to a lightness of being. Fosters intuitive and spiritual communication in the service of transformation and peace.
Can enable us to see relationships as opportunities for love and growth.


B69 - The Sounding Bell: 

aura-somaMAGENTA / CLEAR - Een ringende bel. Een enorme inspanning doen voor anderen. Het bereiken van een diep innerlijke voldoening. Gezuiverde verlangens, energetische kracht van de liefde.
Gebruik: Smeer de olie op het hele lichaam.

Affirmatie: "Tussen de uitersten vind ik een balans in mijn leven."

Aura-Soma England zegt:
Purification as a consequence of being in the moment as we bring the love from above into the little things.

Represents a return to the love from above that dwells as the true essence of spirit within the depths of ourselves (clear). Brings a sense of integration, many aspects come into resonance with wholeness.
Through conscious attention we may bring love to the details of life (magenta), even the inanimate objects that we may handle moment to moment.
This colour combination can also bring light to our suffering, reminding us that love from above is always available to us.


B70 - Vision of Splendour : 

aura-soma YELLOW / CLEAR - Een visie van pracht. Lost lethargie, spirituele irritatie en eenzaamheid op. Helderheid in ons om echte vreugde uit te drukken.
Gebruik: Smeer de balansolie op het gebied van de zonnevlecht.

Affirmatie: "Ik verkrijg helderheid, terwijl ik me voor vreugde open."

Aura-Soma England zegt:
Clarity to see the bigger picture and to gain knowledge through the vibrations of light.

Represents the clarity within (clear) as we accept things as they are rather than as we would like them to be.
The alchemical possibility that we may experience the joy (yellow) and beauty available to us in each moment.
Can also help to show where clarity is needed, that in the letting go we allow the illumination of knowledge which opens us to the splendour of life and joy for what is.
May also help in meditation to shine a light through that which fogs our seeing and discernment.

B71 - The Essene Bottle 2 / The Jewel in the Lotus : 

aura-somaPINK / CLEAR - Essenen nr 2. Het juweel in de lotus. Helpt iemand veel meer voor zichzelf te zorgen en zichzelf te beminnen. Verheft het bewustzijn door de onbeperkte kracht van de liefde.
Gebruik: Smeer de olie op de onderbuik.

Affirmatie: "Wees stil en weet: Ik ben God."

Aura-Soma England zegt:
Taking responsibility for the thoughts and the feelings opens the door to the power of love.

Represents the process of our own blossoming, like the thousand-petal lotus, from the ‘muddy waters’ within.
Through self-acceptance, warmth and caring (pink), our waters (emotions) may become clear, and we may begin to understand and even feel gratitude for our suffering.
As the petals of our lotus (potential) open to reveal the shining jewel of clarity within, the possibility for the flowering of profound love may unfold.B72 - The Clown / Pagliacci: 

aura-soma BLUE / ORANGE - De clown. Pagliacci. Helpt om echt diepe inzichten te bereiken en doet de mogelijkheid ontstaan om iemands “kleine wil” ondergeschikt te maken aan het “groter geheel”.
Communicatie en verzorging van innerlijke emotionele zuivering op genetisch niveau. Gebruik: Smeer de olie op het hele gebied van de romp.

Affirmatie: "Wanneer jullie niet worden als kinderen, zullen jullie niet in het Hemelrijk binnengaan."

Aura-Soma England zegt:
Joyful insights communicated from within.

Can help to show a joyful face and communicate peace (blue) and insight (orange) regardless of the difficult events or circumstances influencing the present.
As the ‘codices of light’ penetrate our deeper inner structures, the energies of B72 may help to bring balance to all levels of being.
B73 - Chang Tsu : 

aura-somaGOLD / CLEAR - Chang-Tsu. Lost diepliggende angsten en spanningen op; bevrijdt van dwang. Wijsheid vanuit de diepte van het Zelf.
Gebruik: Smeer het middel op de buik en de onderbuik.

Affirmatie: "Gelukkig is diegene die om zichzelf en met anderen kan lachen."

Aura-Soma England zegt:
Connecting with our incarnational star brings wisdom, clarity of purpose and an understanding of our inner gifts.

Represents the wisdom that arises (gold) as identification with the suffering (clear) in the depths of ourselves is let go of.
A deeper connection to the true aura or incarnational star can help with assimilation and integration of life experiences leading to a lightness of being as our deeper spiritual identity and purpose become illuminated.B74 - Triumph: 

aura-somaPALE YELLOW / PALE GREEN - Triomf. Lost gedachten van armoede, intellectuele kortzichtigheid, angsten en teleurstelling op; brengt geloof in de waarheid en de liefde en gelijkheid van alle levende wezens in ons hart. Rechtvaardigheid door evenwicht.
Gebruik: Smeer het middel op de betreffende lichaamsdelen en in het gebied van hart en zonnevlecht.

Affirmatie: "De weg is het doel."

Aura-Soma England zegt:
An intense test of discernment and faith towards a deeper balance within.

Represents a new possibility that comes out of an immense challenge of discernment and clarity.
As our inner space (green) and sense of joy (yellow) expand, we are able to be more true to ourselves and to express our heartfelt feelings, such as deep happiness and understanding, in a conscious and harmonious way.


B75 - Go with the Flow: 

aura-soma MAGENTA / TURQUOISE - Ga mee met de stroom. Schenkt steun in het vinden en trainen van iemands eigen capaciteiten; laat het unieke van de persoon te voorschijn komen. Een verandering van gezichtspunt.
Gebruik: Smeer de olie op het hele lichaam.

Affirmatie: "Ik open me ervoor, de liefde opnieuw te zien."

Aura-Soma England zegt:
Love from above awakens the flow of creativity and individuation. Re-orientation in relation to the family picture.

Helps to release built-up energy anywhere in our being: as we are infused with the magenta energy of ‘love from above’, conscious self-acceptance and unconditional love expand the space within us so that the turquoise energy of creativity and individuation can flow.
This helps us to connect to the flow of life, which can bring new perspectives, new circumstances or new love.
This combination can also bring a deeper understanding or re-orientation of the family situation.
Prijzen: zie webshop

B76 - Trust : 

aura-soma PINK / GOLD - Vertrouwen. Schenkt meer standvastigheid, geduld en toewijding; maakt open voor de intuïtieve wijsheid en haar uitdrukking in het dagelijks leven. Wijsheid van het verleden uitgedrukt door onvoorwaardelijke liefde.
Gebruik: Smeer de balansolie op de hele buik en op de onderrug.

Affirmatie: "Ik hou zoveel van je dat ik je kan loslaten."

Aura-Soma England zegt:
Self-acceptance and trust expands the golden area within as we find out why we are here, what we are for and the way to do what we are here to do.

Represents the conscious energy of self-love and acceptance (pink upper fraction) which can awaken the gold of wisdom within our depths.
This alchemical process taking place in the crucible of our being unites the inner sun/male and moon/female energies to create balance, wholeness and the possibility for a new understanding of our inherent wisdom.B77 - The Cup : 

aura-somaCLEAR / MAGENTA - De kelk. Moedigt aan om het eigen ego niet te ernstig te nemen en schenkt te wijsheid met zichzelf te kunnen lachen; harmonie met het goddelijke. Manifeste liefde en licht, fysieke perfectie.
Gebruik: Smeer de olie op het hele lichaam.

Affirmatie: "Ik laat mijn illusies los waardoor ik helder inzicht krijg."

Aura-Soma England zegt:
Many things are brought together in the context of service to the light. The more we are open to receive the more can pour in from above.

Represents the willingness to be a receptive vehicle, allowing ourselves to be filled with light and love from above (magenta).
As our cup overflows to everything and everyone we engage, B77 may help to keep some space within our fullness to enable us to continue to receive.
Thus the light may be increasingly integrated within, becoming our continual life force and the refining of our discernment and clarity (clear).B78 - Crown Rescue / The Transition Bottle : 

aura-somaVIOLET / PURPLE MAGENTA - Koninklijk. Eerste hulp. Helpt ons te herkennen dat het leven onze grootste leraar is; schenkt hiermee een begrip van “dienen”; lost ontevredenheid en vooroordeel op. Vredelievend en betrouwbaar, voor niet fysieke verstoring & opening naar hogere energieën, mooi voor meditatie.
Gebruik: Smeer de olie op het hoofd en de hals.

Affirmatie: "Ik laat de goddelijke liefde in mijn hele leven toe."

Aura-Soma England zegt:
Every ending brings a new beginning; letting go and intense service may lead to our ‘right place’.

Represents a transformative journey of light and transition from where one has been to a new level of being.
May help the sometimes bittersweet passage between endings and new beginnings (deep magenta) and the harmonising of joy and sorrow in the letting go (violet).
May rescue something subtle and elusive in order to restore us with understanding and deep service linked to practicality in the fulfillment of our mission and purpose.

B79 - Ostrich Bottle : 

aura-somaORANGE / VIOLET - De struisvogel. Helpt ons onze eigen vrije keuzes te maken i.p.v. andermans verwachtingen in te vullen; brengt harmonie in lichaam, ziel en geest. Diepe healing van binnenuit voor een shock situatie.
Gebruik: Smeer de balansolie om de haarinplant en op het onderlichaam.

Affirmatie: "Ik aanvaard de uitdagingen van het leven met vreugde."

Aura-Soma England zegt:
Insight and transformation leading to restoration of the timeline. The ability to hear what challenges oneself.

Represents profound insight into the nature of things (orange) and a deep desire to use our gifts in service to others (violet).
A deep transformation that may lead to a sense of deep joy and bliss. As orange represents the belly (2nd/sacral chakra) and violet represents the head (7th/crown chakra), choosing this ‘upside down’ combination may suggest that we can find knowledge and illumination by drawing from our depths.
Brings the possibility for transformation of our luminous etheric field and further development of our light body.


B80 - Artemis: 

aura-somaRED / PINK - Artemis. Verleent de kracht en de moed om zijn wensen en visies te realiseren in dit leven; schenkt meer eigenliefde en tederheid, maar ook een groot deel energie. Energie voor liefde en loslaten.
Gebruik: Smeer de olie op de onderbuik.

Affirmatie: "Op dit moment ben ik vrij."

Aura-Soma England zegt:
The energy to let go and to love again more unconditionally. The potential to awaken to the power of love.

Represents the possibility of awakening the Christ consciousness within the conscious mind (red) in relation to our true purpose, which is supported by self-acceptance and compassion in our depths (pink).
Can help to access our resources of strength, focus and love, and to bridge our thinking and feeling in order to balance our outer and inner selves.


B81 - Unconditional Love: 

aura-somaPINK / PINK - Onvoorwaardelijke liefde. Opent het hart voor de goddelijke liefde en stilt zo het verlangen ernaar.
Gebruik: Smeer de balansolie met name op de onderbuik.

Affirmatie: "Ik hou van mezelf zoals ik ben."

Aura-Soma England zegt:
Utmost compassion, caring and love for self and others.

Pink, as an intensification of the red grounding energy, represents the feminine womb of love and the life-force of the earth mother as giver of love.
Pink over pink signifies that our ability to love and accept ourselves unconditionally supports our ability to offer unconditional love to others.
This intensity of pink energy can help to nurture the inner child with love and compassion.


B82 - Calypso : 

aura-somaGREEN / ORANGE - Calypso. Lost angsten op, depressies en verslavingsgedrag; brengt nieuwe helderheid in het hart. Ruimte om met inzicht van binnenuit te verbinden, diepe zaligheid vanuit het hart.
Gebruik: Smeer de olie op de hele romp.

Affirmatie: "Ik open mijn hart voor een nieuwe richting."

Aura-Soma England zegt:
Insights and deep joy revealed from the heart as we make space for ourselves to enter into the dance of life.

Represents the energy of celebration in a space of open-heartedness, wisdom and joyful sharing of love.
Can help to create the conscious caring space of freedom in the heart (green) by releasing difficulties of the past, restoring the timeline (orange).
Can also help to move from ruling with our will alone to allowing the feeling of the heart to direct our course, which can invoke the synchronicity of being in the right place at the right time doing the right thing.B83 - Open Sesame : 

aura-somaTURQUOISE / GOLD - Sesam open u. De creativiteit en de waarheid van het hart ontwikkelen zichzelf. Innige communicatie van de wijsheid van het verleden.
Gebruik: Smeer de olie op de hele romp.

Affirmatie: "Ik open me voor de diepste vreugde, zodat ik die kan delen met anderen."

Aura-Soma England zegt:
The process of individuation awakens the incarnational star. The wisdom of the past is expressed through the creative communication of the heart.

The Aura-Soma teacher opening the doors of the ancient wisdom re-evaluated in relation to discrimination and creatively expressed through the feeling side of our being.
A communication offered to the many rather than the few.B84 - Candle in the Wind: 

aura-somaPINK / RED - A candle in the wind. Het ontwaken van een diepe empathie voor zichzelf en anderen.
Gebruik: Smeer de olie op het gebied van de onderbuik.

Affirmatie: "Ik neem afscheid van het verleden en sta open voor de liefde."

Aura-Soma England zegt:
A vulnerability that becomes our strength and way towards a higher purpose.

Represents movement toward the feminine and the vulnerability that comes through openness and receptivity.
Conscious compassion (pink) given towards ourselves leads to more energy and passion (red) for unconditional love and caring in relationships as well as for the desire to awaken to the love of existence.
Thus ultimately, our vulnerability becomes our strength and our awakening to what love is.


B85 - Titania, Queen of the Fairies: 

aura-somaTURQUOISE / CLEAR - Titania. Maakt de verbinding met de innerlijke leraar; leert over eigen gevoelens en angsten spreken. New age communicatie, innerlijke verlichting.
Gebruik: Smeer de olie op het bovenlijf.

Affirmatie: "Het level is liefde. Ik hou van het leven."

Aura-Soma England zegt:
An intensified light within accelerates the conscious unfolding of the path of individuation.

Represents an intensity of light in our unconscious (clear lower fraction) rising into the feeling area of our being, which accelerates individuation and the expression of creativity and communication for a new time (turquoise).
The light in relation to the turquoise may enhance a greater awareness of the subtle realms of the fairies, devas, angels and earth energies, leading to heightened creative expression.
B86 - Oberon, King of the Fairies: 

aura-somaCLEAR / TURQUOISE - Oberon. Maakt ruimte voor het hart; laat niet geuite tranen vloeien; al onze gevoelens worden toegelaten om er te “zijn”. Kanaal voor de creatieve communicatie van het hart, het licht in media communicatie.
Gebruik: Smeer de olie op borst en hoofd.

Affirmatie: "Ik open me ervoor dat de schepping door mij tot uitdrukking komt."

Aura-Soma England zegt:
An infusion of light from above leads to understanding on the path of individuation.

Represents profound creativity in our unconscious (turquoise) which can be drawn into conscious expression through the understanding of suffering (clear).
Clear represents the white light which contains all the colours and corresponds to all the energy centers in the human chakra system.
The clarity that comes as our whole being is quickened with this light from above may help us to let go of past situations, thus enhancing our creative communication from the heart.
As our individuation accelerates, we may experience heightened clarity and intuitive awareness of the realms of devas, fairies and subtle energies of the earth.
B87 - Love Wisdom : 

aura-soma De wijsheid van liefde. Lost houdingen op zoals “ik ben niet goed genoeg”, of “niemand houdt van mij”, of “er is niemand die ik kan vertrouwen”; laat wijsheid en liefde toe om te groeien. Oplossing van onbeantwoorde liefde, op alle niveau’s.
Gebruik: Smeer de olie op de hele buik en op de onderrug.

Affirmatie: "Ik zeg het verleden vaarwel en verwelkom de liefde."

Aura-Soma England zegt:
The wisdom of love that enables us to see oneself beyond the reflection of self.

To go beyond the reflection of self in relationship and circumstances to perceive the eternal self.
As we immerse ourselves in the depths to witness this essential self as an expression of divinity within our humanity, we may emerge awakened with a new sense of self-acceptance, awareness and beingness.
Any unrequited love of the past may be released as we let go into the wisdom of love which values all forms of living and loving.


B88 - Jade Emperor: 

aura-somaGREEN / BLUE - De oude keizer. Het bereiken van innerlijk evenwicht; de bevestiging van liefde voor het leven zelf, lost afgunst, jaloezie en andere emotionele blokkades op. Communicatie vanuit de diepten van vrede doorheen iemands gevoelens.
Gebruik: Smeer de olie op borst en hals.

Affirmatie: "Ik open me voor mijn liefde voor de natuur."

Aura-Soma England zegt:
As we plant so shall we reap. The understanding of dharma: it is not what we do but the way we do what we do that makes the difference.

A deep wisdom given to the earth to bring clearing of karmic patterns within the collective.
Encourages a new way of being through the way we do what we do in bringing attention and caring to our efforts in each moment.
Peace in our depths (blue) can help to create space in the feeling side of our being (green energy of the heart) for expressing who we truly are through our creativity (the shake-to colour of turquoise).
Can awaken us to a love of the earth and help to ease issues of time and space.

B89 - Energy Rescue / The Time Shift: 

aura-somaRED / PURPLE (DEEP) MAGENTA - Energetische eerste hulp. Time-shift. Bevordert de zelf-genezende energieën; brengt nieuwe kracht, een sterker gevoel van eigenwaarde en innerlijke stabiliteit. Verandering van tijd is geld, naar tijd is kunst.
Gebruik: Smeer de balansolie op de hele onderbuik.

Affirmatie: "Energie volgt de intentie."

Aura-Soma England zegt:
A gateway to a new understanding; a paradigm shift to time as art and life as enthusiastic well being. Represents a window or portal to a new paradigm: a shift from the energy of time as money to time as art and the opportunity to express qualities of personal touch and caring in whatever we do.
As we awaken to the love from above dwelling within our depths (deep magenta), we experience a renewal of energy (red) and may begin to realise our potential in everyday life and the opportunities that life presents to us moment by moment.


B90 - Wisdom Rescue: 

aura-somaGOLD / PURPLE (DEEP) MAGENTA - Wijsheid eerste hulp. Helpt de meest diepliggende problemen van alle aard oplossen en moedigt de beslissing aan zich te laten leiden door hogere wijsheid.
Om aangeboren wijsheid naar buiten te brengen en innerlijk weten te helen. Gebruik: Smeer deze balansolie op de hele buik.

Affirmatie: "Van uit mijn chaos komt een nieuwe orde boven."

Aura-Soma England zegt:
The initiate finds the way to be active in the world.

The connection with the incarnational star may restore balance where there has been a sense of disorientation. Represents the ability to tap an eternal source of love and compassion (deep magenta)
from the golden area of our being to support the awakening and conscious expression of wisdom (gold) in the day-to-day moments of life.
Brings joy and a new paradigm for living as we let go and trust the wisdom that has always been within us.


B91 - Feminine Leadership of the Heart: 

aura-somaOLIVE / OLIVE - Vrouwelijk leiderschap. Lost afgunst, bitterheid, verslaving aan kritiek en angst op; brengt vreugde, breedheid en soepelheid als sleutelelementen voor het dagelijks leven.
Lessen van het hart, laat bitterheid los. Gebruik: Smeer de balansolie zowel op het borst- en longgebied als op de nierstreek.

Affirmatie: "Hoop is mijn weg voorwaarts. Ik vertrouw op het levensproces."

Aura-Soma England zegt:
The trust in the Holy Spirit. An optimistic hope in the loving nature of life itself.

Represents a letting go of the past, individual, ancestral and collective, to come to the sweetness of Spirit. In our passage into the olive energy, where knowledge (yellow) meets feelings (emerald green), love brings up everything unlike itself for the purpose of making us whole.
There can be a softening and emergence of wisdom as we are reborn to receptivity and a hope that proceeds from trusting the essential loving nature of life itself.
A deep sense of peace and optimism as a new light is borne out of the circumstances of the past.

B92 - Gretel: 

aura-somaKORALE / OLIVE - Grietje. Laat nieuwe leiderskwaliteiten ontwaken; liefde en wijsheid zonder angst en wedijver; de vereniging van krachten in liefde en begrip voor allen.
Onafhankelijkheid van het vrouwelijke, samenwerking, geen wedijver.
Gebruik: Smeer de balansolie op de hele buik.

Affirmatie: "Voor verlichting hout hakken en water dragen , na verlichting hout hakken, water dragen."

Aura-Soma England zegt:
Intuitive feminine leadership through co-operation rather than competition, with peace as a priority.

Represents the interdependent co-operation (korale) of the male and female personas within the self, as well as the gift of intuitive heartfelt feminine leadership (olive).
Fosters the ability of feminine intuition to know how to lead in the ‘right’ way, especially when moved by love and care.
Fosters expansion of the subtle fields of the light body through trusting the intuitive nature and the inner essence.
B92 and B93 (Hansel and Gretel) were created and named as a pair, symbolising that the co-operation of the masculine and feminine toward peace may awaken a new consciousness upon the Earth as the ‘New Woman/New Man’.B93 - Hansel: 


aura-somaKORALE / TURQUOISE - Hans. Als het intellect voelt, zoals het hart, en als het hart denkt, dan komt er vrede; de hereniging van de wereld in één stem : het hart.
Gebruik: Smeer de olie op de hele romp.

Affirmatie: " Ik open me voor de universele waarheid."

Aura-Soma England zegt:
Facing the shadow to find the truth of the heart as we see and reconcile more of the aspects of ourselves.

Represents a singularity of vision and purpose as polarities within the self are illuminated and brought together (pale korale). A sense of creativity unfolding in the light of the new consciousness emerging, as one begins to see beyond the limitations of self.
B92 and B93 (Hansel and Gretel) were created and named as a pair, representing the ability of feminine intuition to instill trust and receptivity within the masculine so that creativity can be expressed (turquoise).
In their interdependence, the energies of B92 and 93 can help to awaken a new consciousness upon the Earth as the ‘New Woman/New Man’.
B94 - Archangel Michael: 

aura-somaPALE BLUE / PALE YELLOW - Aartsengel Michaël. Wat gebeurt er als we onze angsten laten varen? een grote vreugde komt op de voorgrond; en men komt in harmonie met zijn ziel.
De “Hogere Wil” zoekende identiteit als een expressie van “Uw Wil” in de bewuste blueprint van de geest. Gebruik: Smeer de olie op het gebied van buik, hart en hals.

Affirmatie: "Ik laat mijn angst los en open me voor vrede, de hogere wil."

Aura-Soma England zegt:
An intense truth is revealed in the evolution of consciousness.

The first in the Archangel sequence, B94 brings the energy of Archangel Michael for stimulating discernment and truth in the heart through getting in touch with the star within.
As our consciousness is raised, our little will (pale yellow) comes into alignment with the greater will (pale blue), so that a new authority of peace may be expressed in our hearts (the pale green ‘shake-to’ colour)
and a deeper unfoldment of our true purpose may come about.

B95 - Archangel Gabriel : 


aura-somaMAGENTA / GOLD - Aartsengel Gabriël. De bron van wijsheid is in ons en met ons sinds het begin der tijden.
We beginnen te groeien naar een innerlijke vrede die we voordien nooit ervaren hebben en we beginnen in staat te zijn vervulling in onszelf te vinden. Groeien in wijsheid als we energie steken in kleine dingen.
Gebruik: Smeer de balansolie vooral op de buik en op de voetzolen.

Affirmatie: "Ik ontdek warmte en liefde voor mijzelf en mijn mogelijkheden ontstaan vanzelf ".

Aura-Soma England zegt:
The messenger of the star helping us to get in touch with our true purpose.

The Messenger of the Star, assists in the illumination of the ‘soul star’ and the ‘incarnational star’. As the magenta energy of our soul star (above the crown) brings love from above to the incarnational star in the gold/wisdom area of our being (belly),
our ‘true aura’ is activated, expanding into the light field that surrounds our physical body. We may then get in touch with why we are here, what we are to do and they way we are to do it.
As we bring our caring and warmth to all that we do, putting love into the little everyday things, we may find great joy in service to others through wisdom shared with a deep level of caring.B96 - Archangel Raphael : 


aura-soma ROYAL BLUE / ROYAL BLUE - Aartsengel Raphaël. Bij confrontatie met overlevingsproblemen. Hoe zal ik verder kunnen gaan? De vrede die elk verstand te boven gaat.
Gebruik: Smeer de balansolie op het hoofd en zone van het derde oog.

Affirmatie: "Ik ga voorbij mijn gevoelens en verwardheid en vind diepe vrede."

Aura-Soma England zegt:
Clarity of perception and the higher energies of being that we may bring the creative possibility into form.

The possibility for clarity at the sense doors. Can help to go beyond ordinary perception and access the higher-mind functions of intuition, inspiration and ‘second-sight’ through the royal blue energy of the third-eye chakra.
Royal blue in both fractions indicates that as we access these qualities through our subconscious, we may also express them consciously with trust in the nurturing creative energy from above.

B97 - Archangel Uriel : 


aura-somaGOLD / ROYAL BLUE - Aartsengel Uriël Toename van het goud binnenin.
Gebruik: Smeer de olie op de hele romp, voorhoofd en haarinplant.

Affirmatie: "Ik ben op een reis naar wijsheid."

Aura-Soma zegt:
The light of clarity in relation to our true purpose and a deeper understanding of the heart.

Letting go of Utopian idealism brings the ability to see with clarity into our innermost depths. As the love rises within the depths of the self we may experience the opening of the heart.
Uriel, meaning ‘the fire (or light) of God’, offers the light of alchemy on the path of the heart.
The royal blue of heightened perception and peace can help to bring into consciousness the golden energy of wisdom that surrounds the incarnational star.
Gold and royal blue combine to create emerald green, giving us a radiance for all we encounter and all we do.
B98 - Archangel Sandalphon / Margaret’s bottle : 


aura-somaLILAC / KORALE - Aartsengel Sandalphon : Syncrhoniciteit. Toont nieuwe niveau’s van samenwerking.
De lila vlam brandt intense problemen van misbruik weg, helpt het verleden los te laten en biedt hoop voor de toekomst.
Gebruik: Smeer de balansolie overal waar nodig is op het lichaam.

Aura-Soma England zegt:
The inner child reveals the angel that we are, with a four-way energy connection between above and below, the left and right.

Represents the ‘isness’ of a child akin to the Buddha nature and the Christ within. May help to retrieve the innocence and purity of the inner child from our conditioned patterns and what life demands of us.
As we embrace our essential childlike nature, we may take on a lightness of being which gives space for a new consciousness to emerge through us (pale korale) as the angel that we are (lilac).
The pink inherent in both colours indicates a capacity for unconditional love which can help us with profound change.B99 - Archangel Tzadkiel / Cosmic Rabbits : 


aura-somaLICHTOLIJF / LICHTROZE - Aartsengel Zadkiël : Synchronisiteit. Toont nieuwe niveau's van samenwerking.
De lila vlam brandt intense problemen van misbruik weg, helpt het verleden los te laten en biedt hoop voor de toekomst. Bewuste verandering van negativiteit, wordt ondersteund door een nieuw gevoel van samenwerking.
Gebruik: Smeer de balansolie overal waar nodig is op het lichaam.

Affirmatie: "Op dit moment ben ik vrij."

Aura-Soma England zegt:
A new opening to love of self illuminates our purpose in the world.

Represents a new beginning for love that fosters love of the earth by being open and receptive within the self.
Can help us to connect more deeply with our inner being by trusting our feminine intuitive nature of unconditional love and self-acceptance, thus bringing the possibility of a broader vision.
Thus we can become pioneers for freedom and truth (pale olive green), having the courage to step into the waters of life with an open heart for giving and receiving love (pink).
B100 - Archangel Metatron : 


aura-somaHELDER / DIEPMAGENTA - Aartsengel Metatron : Werpt licht op onze schaduwkant; bevordert de acceptatie hiervan en geeft er inzicht in.
Gebruik: Smeer de balansolie overal waar nodig is op het lichaam.

Affirmatie: "Ik laat het licht schijnen in/door mijn/de duisternis."

Aura-Soma England zegt:
Shining the light from Above into our shadow, bringing a new dawn to the inner worlds.

Represents the vastness of the light (clear, which contains all the colours), held as a potential for wholeness within the vastness of our own depths (deep magenta).
Metatron brings the bright light from Above into the shadow of our being where conditioning that has clouded our self-awareness can be illuminated; thus we might see our suffering in the context of love and the ongoingness of life, and release it for the greater truth of who we are.
The nourishment of the light enables letting go of what we have said ‘no’ to, resisted or denied within ourselves.
B101 - Archangel Jophiel : 


aura-somaLICHTBLAUW / LICHTOLIJF - Aartsengel Jophiël : Ontsluit de nieuwe hartenergie. Brengt hartenergie naar een hoger niveau.
Gebruik: Smeer de olie vanaf de keel tot aan het hart.

Affirmatie: "Ik kom met vreugde in de tuin van het Hart."

Aura-Soma England zegt:
The way back to the garden of the heart and the opening to a new level within our being.

Represents the will of the Divine (pale blue) coming to us through an intense communication from Above as the still, small voice within. Trusting the feminine within, allowing peace in its most intense form to link with our true purpose.
This stimulates our feeling side (pale olive) and helps us to remember ourselves as beings of light. Jophiel’s role was to lead Adam and Eve out of the Garden of Eden; thus, the angelic hope for human beingness is to help lead us back.
As our true nature is illuminated, we are able to come back to the garden of the heart where our seeming dualities are integrated and we experience inner union.
The shake-to colour of pale turquoise may also help to stimulate heightened creative expression and illumine the journey of individuation.


B102 - Archangel Samael : 


aura-somaDONKEROLIJF / DIEPMAGENTA - Aartsengel Samaël Hoop. Eerste hulp. Een vernieuwing van al onze waarden en idealen. Grote angsten, ons veiligheidssysteem is geschokt.
Onze inzet wordt op de proef gesteld.

aff. Op het moment van evaluatie van mijn eigen geloofs en levens overtuigingen vind ik nieuwe hoop.

Aura-Soma England zegt:
O-live, where we may find a new beginning for hope within ourselves and a new foundation for our lives.

Can help to illuminate where we have built structures in our lives that create a false sense of security and undermine our vitality for life.
Loss can make way for something new to come as we let go of the bitterness of the past and trust the truth that can give us ground to build anew.
Deep magenta helps to bring love from above into our subconscious shadow areas, while the deep olive helps to deepen feminine intuition in our conscious mind and offer a guiding light of hope toward the future.
Archangel Samael has been attributed to The Tower tarot card which indicates a complete re-evaluation of the circumstances of life.
Therefore the positive potential offered by Samael energy is to live, by first accepting and then releasing those things that we find most difficult in ourselves, that we may embrace a new sense of hope, freedom and love of life.


B103 - Archangel Haniel : 


aura-somaOPALESCEREND LICHTBLAUW / DIEPMAGENTA - Aartsengel Haniël : Zou de eerste hulp bij vertrouwenskwesties kunnen zijn. Brengt vruchtbaarheid in wat eerder niet vruchtbaar was.
Verandert de staat van treurig, angstig en zorgelijk zijn in een staat van gelukkig zijn. Wij leren om ons zelf aan te vullen i.p.v. dit van de ander te verwachten. Gratie. Word jouw eigen autoriteit. Vrede.

aff: Ieder moment , iedere dag en iedere week ben ik me bewust van all het positieve in mijn leven.

Aura-Soma England zegt:
The support for the Higher will and the development of the Light body. Haniel asks: ‘Are we part of the solution or part of the problem?’

Represents the opportunity to fulfill our purpose in the context of the deepest love and a choice to become part of the solution rather than part of the problem.
Offers support for the unfolding of our purpose by protecting the communication that comes to us and through us (pale blue) as we develop alignment with that which is above us (deep magenta).
Can help us to reclaim our sovereignty that we may discover our own truest will as an expression of the higher will that dwells within us.

B104 - Archangel Chamael : 


aura-somaIRIDESCENT PINK / MAGENTA - Aartsengel Chamaël : Hij die God ervaart. Beschermer van gezondheid en well being. Chamaël is een licht generator voor het fysieke niveau.
Ondersteunt zelfdiscipline, tevredenheid in relaties met anderen, vreugde en vrolijkheid. Schoonheid in alle dingen.

Aura-Soma England zegt:
It is as it is. A new beginning for love. A new order of being as ‘I love myself the way I am’.

Can help to bring forward the feminine aspects of intuition, protection, self-acceptance and compassion (iridescent pink). This gives more space in our depths to draw love from above for all that we are, as we are (magenta).
This loving acceptance of who we are in the moment, rather than who we would like to be, enables a new beginning for love that is free from the judgement of self, which may also help us to accept and appreciate others as they are moment to moment.


B105 - Archangel Azreal : 


aura-somaIRIDESCENT KORALE / KORALE - Aartsengel Azreal : Ruimer dan scheiding, openstaan voor de vrouwelijke en ontroerende eenheid.
Gebruik: Smeer de olie op de onderbuik.
Aura-Soma England zegt:
Deep insight, ecstasy and upliftment.

The gold iridescence in the upper fraction of the korale brings the possibility of alchemical transformation and release of karmic patterns by bringing our attention to the way we do what we do.
This can help with restoring the timeline, freeing us to express compassion and love-wisdom toward others. Also represents feminine receptivity, transformation and going beyond separation towards unity.
As we move beyond duality and separateness toward unity of being (the A–Z of Azreal) we can help to usher in a new Golden Age of consciousness.Prijzen: zie webshop
B106 - Archangel Ratziel : 


aura-somaMISTIG LICHT OLIJFGROEN / MISTIG LILA - Aartsengel Ratziel : Bewust maken van de mogelijkheid om de bittere ervaringen / omstandigheden vanuit het verleden om te buigen naar de liefdevolle spiritualiteit.
Gebruik: wordt aangebracht op het hart.

Aura-Soma England zegt:
Reciprocal maintenance and the inner alchemy of the heart.

May help to loosen the deeper layers of conditioned patterns from the past.
Lilac in the lower fraction can facilitate a process of deep transmutation; the pale olive indicates that the veils which cloud our vision are being parted and our transformation has begun.
In learning to trust in the star at the centre of our being, the alchemy within the golden area unfolds and inner confidence expands.B107 - Archangel Tzaphkiel : 


aura-somaTURQUOISE MET OPAAL / DIEP MAGENTA - Aartsengel Tzaphkiel : Het diepere aspect van het Goddelijke Vrouwelijke.
Een liefde die ons vraagt niet “uit de Weg te gaan”, maar de Weg te worden. Een expansie van persoonlijke individuatie in het collectieve.
Door dit flesje komt Zij om de lichtwerkers te beschermen in de tempels van hun lichaam. Gebruik: wordt aangebracht op het hart.

Aura-Soma England zegt:
Support from the Divine Feminine within for individuation and heightened creativity. The marriage of Love and Truth.

Brings assistance in the process of personal and collective individuation and creativity (turquoise). As the soul-stuff is stirred in our depths, the questions of Love and Truth are called forth to weigh how much our hearts are heeded in our life choices and with sensitivity toward the being of the earth.
The ‘rescue’ aspect of deep magenta helps to rescue our higher potential from the difficulties of the past through letting go.
As we are lightened the Divine Feminine invites us into the grace of unfoldment: the wonder of stepping into the flow of our fulfillment and the expansion of the ‘I Am’ within.

B108 - Archangel Jeremiel : 


aura-somaMID-TURQUOISE / MID-OLIJF - Aartsengel Jeremiel : Jeremiel wordt ook gezien als de begeleider of gids van verschillende staten van bewustzijn.
Bij de laatste uitademing, als de ziel stijgt, is Jeremiel de engel die supervisie heeft over deze overgang. Zo brengt hij zorgzaamheid in het proces van loslaten.
Gebruik: wordt aangebracht op het hart.

Aura-Soma England zegt:
Through the stillness and the letting go comes the communication of love and truth from the heart.

Represents a new level of hope and clarity through the olive energy which can help us to let go of the past.
As we release self-judgement and trust our intuition, we are able to be more discerning about our role in the world and our relationship with the earth.
In our progress along the journey of individuation (turquoise), we may experience heightened creativity through the co-creation of love and truth in the ‘heart within the heart’.


B109 - Archangel Zachariel : 


aura-somaMagenta/mid olijfgroen
Aartsengel Zachariël brengt een nieuw gevoel van hoop en optimisme en stimuleert creativiteit. Waar een gebrek aan vertrouwen is geweest, ontstaat nieuw vertrouwen.

Aura-soma England zegt:
Sincerity in love. Letting go, we are already forgiven.

A new sense of hope arises as we let go of the fears in the context of love. The bitterness is resolved as we put our love, warmth and caring into the little things each day.
The olive process is always about letting go of the bitterness: individual, ancestral and collective, and the process of marination that reveals the gold within.
This process is alchemical, bringing a profound change to our nature and a sweetness of spirit that creates us anew. The new pinker magenta shows us that the love from above is nearer and more accessible than we may think.
As we open to the grace of awakening that has already forgiven all that has passed, and walk into the ever-present light of love, we may claim the dignity of our true kingship and the eternal treasures that await us.

B110 - Archangel Ambriel: 


aura-somaLichtroos-Roze/Diep magenta
Aartsengel Ambriël.
De zodiacale Aartsengel van Tweelingen. Tweelingen en de kosmische Christus.
Het verband met de beschermende energie van liefde en goedheid hangt samen met B67 Mebahel, Beschermengel van 31 mei.

Aura-Soma England zegt:
Compassion in all that we do brings harmony into our being.

To be able to find caring, warmth and compassion towards the different aspects of ourselves as we awaken to the truth within the depths of ourselves.
B111 - Archangel Daniel : 


aura-somaMid koningsblauw/Mid olijf
In sommige teksten wordt gezegd dat Daniël ongeveer halverwege de dertig en heel groot-ruim 1,95 meter- is, en heldere groene ogen en vlaskleurig golvend haar heeft.
Over de oorsprong van Daniël wordt niet gesproken, en dat zou te maken hebben met waar hij vandaan komt en hoe dat in zekere zin onbegrijpelijk is.

Aura-Soma England zegt:
To restore balance between inner and outer relationships.

To give the opportunity for clarity and a new sense, or a revival of a sense, of renewal within the depths of the self. A confirmation of the benefits of clarity in letting go.
B112 - Archangel Israfel : 


aura-soma Turquoise/mid koningsblauw
Aartsengel Israfel: In B112 zien we een sterke connectie met de Dolfijnenfles (B33) in de kleurovereenkomst van turquoise en koningsblauw.
In zekere zin kunnen we 4 Dolfijnenflessen zien in de 112 (1 + 1 + 2 = 4). 33 maal 4 geeft 132, en dat is het nummer van deze fles plus het Sterrenkind (Star Child) B20 (112 + 20 = 132).

Aura-Soma England zegt:
Clarity in joyful creativity.

As we let go in the journey towards ourselves, our perceptions become clearer.B113 - Archangel Cassiel : 


aura-somaSmaragdgroen/mid olijf
Geboren om 08:00 BST op 5 september 2015.
Aartsengel Cassiël wordt geassocieerd met Saturnus. Cassiël regeert de Sabbath of de rustdag, de reflectiepauze in onze week. De combinatie smaragdgroen/mid olijf rondt de reis van de zonnevlecht naar het hart af.

Aura-Soma England zegt:
Awareness that is inspired through love.

As we watch then a new direction and a new space opens through letting go.

B114 - Archangel Raguel : 


aura-somaMedio Koraal/Diep magenta
Aartsengel Raguel: Een nieuw begin voor je relatie met...
Van deze nieuwste aartsengel binnen Aura-Soma wordt gezegd dat hij relaties opnieuw harmoniseert en diepte geeft.


B115 - Aartsengelen Khemiël & Ariël : 


aura-somaIn dit flesje zit een combinatie van de energieën van Khemiël en Ariël.
Khemiël is het vrouwelijke aspect en Ariël het mannelijke aspect, partners of tweeling- vlammen van dezelfde essentie.
Als we in het oranje en het rood kijken, exploreren we onze inzichten en hebben we de energie om ze uit te drukken. Wanneer we de ontwakende energie van het oranje loslaten, komen we tot een ontwaken van de diepere energie van het rood, de Christusenergie. Door het oranje kunnen we de kracht voelen om onze uitdagingen aan te gaan met de energie van het rood.
We kunnen denken aan deze Aartsengel in de waterwereld, een gevoel van het emotionele aspect van ons gevoelswezen, van onszelf, dat opgelost wordt met het Oranje en het Rood.
B116 - Queen Mab : 


aura-somaKoningsblauw / Magenta

Koningsblauw nodigt ons uit om onszelf duidelijker/klaarder te zien, en meer nog dan te focussen op de uiterlijke projecties van onszelf ondersteunt deze kleur ons om naar binnen te kijken. Aangezien het Koningsblauw in deze fles nu gekoppeld is aan het Magenta in haar heldere vorm, niet het Diep Magenta zoals in B0, moedigt zij ons ook aan om naar binnen te kijken zonder enig oordeel over wat we zien in onszelf.

Deze fles markeert een zeer betekenisvolle verschuiving in relatie tot het Aura-Soma systeem. Voor mij is dit werkelijk deel van het nieuwe begin zoals bedoeld in ‘Buiten/Voorbij/Meer dan Kleur’ (‘Beyond Colour’). Dit geeft ons de aanwijzing dat Aura-Soma werkelijk daar is voor diegenen die zichzelf wensen te her-inneren, de (onder)delen bijeen te rapen zodat we in staat kunnen zijn om de verschillende aspecten van ons wezen te kunnen samenbrengen. Minder nadruk leggen op wat we denken over dingen of hoe we ons voelen en die aspecten van ons wezen waarnemen zoals de voorbijtrekkende wolken achter de helderblauwe hemel van de geest.

De kristalhelderheid van de geest zelf in termen van de nachtelijke hemel is weerspiegeld in het bewuste niveau van deze fles, de bovenste fractie. Het onbewuste/onderbewuste aspect, het Magenta, toont ons hoe belangrijk het is dat we onze zorg, onze warmte, onze liefde in de kleine dingen inbrengen, hoe het is dat we dit mededogen naar onszelf met anderen beginnen te manifesteren en hoe het is dat we de weg vinden om onze verschillen te overwinnen. Het Magenta ondersteunt de mogelijkheid van integratie binnenin onszelf, de integratie van de tegenstrijdigheden/wanverhoudingen van de innerlijke conflicten die we onvermijdelijk zien nu we beginnen dieper door te dringen door te kijken in onszelf in de diepere niveaus van onszelf.

Aura-Soma England zegt:
Queen Mab well fits the archetype of the warrior as she is known as a war and life Goddess, famous for her courage and prowess in sexuality. So the Queen of Fairies will help Azreal to unveil the Goddess that is in us and heal all past and present abuses. She will give us the courage to fight for a new vision of love, that we start seeing with clarity, without fear because we have integrated all parts in us and in the Magenta touched our divine essence.


B117 - Pan : 

aura-somaPan B117 - Turkoois / Rood


Geboren op 11. november 2019 om 11.11 uur GMT


Tekst geschreven door Mike Booth


Ik ben enthousiast over de geboorte van onze nieuwe fles en het voelt als een nieuwe echt belangrijke stap in de evolutie van het systeem. Turkoois/Rood en genoemd Pan, bijna de uitdrukking van de partner van Koningin Mab, een schitterend moment in de tijd (11/11), er zijn zoveel openingen voor ons, deuropeningen naar niveaus van zijn vermits de 11 altijd een deuropening is.


Wanneer deze fles tot leven komt, komt die door een open deur die ons voorspelt en inspireert in de richting van wat komen gaat.


De geest in de natuur onthuld in een dynamische vorm, de geest van de natuur die in alle bomen zit alsook in de planten, kristallen, edelstenen en binnenin onszelf ; in feite de geest van de natuur waar die ook bestaat. Het Turkoois is altijd de creatieve kracht als haar belangrijkste aspect evenals een uitdrukking van de reis ; het lijkt mij dat wanneer die gekoppeld is met het Rood, die creatieve kracht werkelijk naar de Aarde komt. Dat we een creativiteit kunnen manifesteren, dat we onze gedachten en gevoelens, ons Wezen en hoe deze onze eigen realiteit vormen, mogen begrijpen. In zekere zin is het een fles die naar mijn gevoel ieder van ons gaat helpen om verantwoordelijkheid te nemen voor onze innerlijke reis, op een manier die verder gaat dan projecties of overdracht. Het Turkoois waar we ook sterk aan denken in relatie tot de reis van individuatie en naarmate meer golven van bewustzijn beschikbaar worden voor ons in het lichtraster op de aarde, is het alsof we geaard kunnen worden en dit kunnen doen op een manier die vroeger minder bruikbaar was. Activering door de ouderen die nodig is voor het wezen van de Aarde om ons individueel en collectief te ondersteunen in de reis naar onszelf.


Vanwege de voor de hand liggende en diepgaande connectie met Queen Mab wil ik de „Hymne van Pan” door Percy Byshe Shelley citeren :


Vanuit de wouden en de hooglanden

Komen wij, ja komen wij ;

Vanuit de door water omgeven eilanden,

Waar luide golven verstommen

Luisteren naar mijn mooi fluitspel

De wind in het riet en in de biezen,

De bijen op de klokjes van tijm,

De vogels op de mirte struiken,

De 'cicale' boven in de limoen

En de hagedissen beneden in het gras,

Waren zo stil als ooit de oude Tmolus was,

Luisterend naar mijn mooi fluitspel

Vloeibare Peneus was aan 't stromen

En het ganse donkere Tempe lag

In de schaduw van Pilion, ontgroeiend aan

Het licht van de stervende dag

Versneld door mijn zoet fluitspel

De Silenen, en de Sylvanen, en de Fauns

En de Nimfen van de bossen en de golven,

Aan de rand van de vochtige rivier-gazons,

En de kant van de bedauwde grotten,

En alles wat toen aanwezig was en volgde,

Zweeg met liefde, zoals jij nu, Apollo,

Met afgunst op mijn zoet fluitspel.

Ik zong over de dansende sterren,

Ik zong over de complexe Aarde,

En over de Hemel, en de gigantische oorlogen,

En Liefde, en Dood, en Geboorte –

En dan veranderde ik mijn fluitspel,

Zingend hoe ik beneden in het dal van Maenalus

Een meisje achtervolgde doch een rietstengel vastgreep.

Goden en mensen, we zijn allemaal zo misleid

Het breekt in onze boezem en dan bloeden we.

Allen weenden, zoals ik denk dat jullie nu beiden doen,

Als afgunst of leeftijd uw bloed niet heeft bevroren,

Bij de droefnis van mijn zoet fluitspel


In zijn gedicht beschrijft Shelley een muzikale wedstrijd tussen Pan en Apollo. In de Griekse Mythologie was Apollo de god van de muziek, terwijl Pan was toegeschreven als de god van de rustige muziek, van de natuur of het wild, of van schaapherders en van bergen – zijn creativiteit kwam van zijn zintuigen. Deze uitdrukking van de schoonheid in de natuur en het gebruiken van de zintuigen om te voelen in plaats van te vertrouwen op het intellect wordt verder uitgedrukt in de Panfluiten. In het verhaal van Ovidius zijn „Metamorphoses” werden de fluiten gemaakt wanneer Pan probeerde de nimf Syrinx vast te houden doch moest ontdekken dat hij enkel riet kon grijpen. De schoonheid van Syrinx is vanzelf voortgegaan van haarzelf als een nimf naar haar riet-vorm ; het is deze existentiële innerlijke schoonheid die Pan onweerstaanbaar vindt – zij is niet langer denkend of voelend – met Pan is ze echt geworden.


Half man, half geit wordt Pan ook vaak geassocieerd met seks, vaak gezien met een fallus. Wanneer we kijken naar het rood in de onderste fractie dan kan deze sexuele energie of kundalini energie niet ontkend worden.


Rode energie wordt vaak geassocieerd met woede en het is interessant dat het woord Paniek komt van Pans woede wanneer hij gewekt werd uit zijn middagslaap. Dit ontwaken uit de slaap, het ontwaken uit een droom, het ontwaken uit een andere staat van zijn kan vaak vergezeld zijn door een gevoel van woede, een gevoel van boosheid, een gevoel van niet zichzelf zijn, want echt als het is dat we beginnen te ontwaken dan zien we het onbekende onder ogen, het niets of de leegte. Deze combinatie brengt ons werkelijk tot een verschillende aard van bewustzijn, het bewustzijn dat werkelijk het potentieel tot ontwaken heeft.


Baruch Spinoza, een 17e eeuwse filosoof, publiceerde veel werken met theorieën over het goddelijke in de ganse natuur. Velen noemden hem de vader van het pantheïsme. Deze geest in de natuur is ook iets dat moet vereerd worden, iets dat moet erkend worden en in onze tijd is er de noodzaak om dit terug op te rakelen. Koningin Mab en Pan doen een beroep op ons voor deze her-evaluatie.


Uitgerekend vandaag zal Mercurius direct voor de zon passeren, het vergt vijf en een half uren om het gezicht van de zon voorbij te steken ; Mercurius is 1/194e van de diameter van de zon zodus een telescoop met een zonne filter zal nodig zijn om dit te kunnen zien, indien de weersomstandigheden dit toelaten. De laatste keer dat Mercurius de zon voorbijstak, was in Mei 2016 en daarvoor was dat in 2006. Mercurius transits gebeuren gemiddeld 13 keren per eeuw.


Mercurius is de belangrijkste betekenaar van onze communicatie, op dezelfde manier reflecterend in het Turkoois, bovenste fractie van Pan, samen met analytische vaardigheden en intellect en de energie om de dingen uit te drukken, komende uit het Rood. Dit is de fles die ons kan helpen om de diepere niveaus van onze gevoelens uit te drukken vanuit de diepte van onszelf.


We komen tot een tijd waarin we bij Aura-Soma werkelijk de nadruk leggen in relatie tot sociale en media-communicaties, de energie die nodig is voor Aura-Soma om meer zichtbaar te zijn in de wereld en minder in een klein plaatsje of een nis. De manier waarop dit zich vertaalt in deze fles is maar al te duidelijk. Het is een geweldige kans voor de gemeenschap van Aura-Soma om inzicht te hebben in het systeem en haar ontplooiing om werkelijk samen te komen om de mogelijkheid te benutten waarin het bedrijf heeft geïnvesteerd in relatie tot het portaal, de website, de mogelijkheid om onze energieën te bundelen om te helpen de visie en de ondersteuning van de mensheid te volbrengen in de ontwakingsreis op dit moment in de tijd. In zekere zin is deze een voorloper van gebeurtenissen, te beginnen in 2020 dus één van de deuropeningen is ook voor de komende maanden om reflectie, groei, inspiratie, creativiteit te gronden in het dagelijks leven. De test van die doorgang 11/7 toont ons dat elke keer zich een deur opent, we misschien iets onverwachts onder ogen moeten zien, iets onbekends en de ongemakkelijke aard waar ons vertrouwen getest wordt. Er is een Essene connectie van de 11, de bloemenketen wordt getest op wat waar is en wat opnieuw moet worden geëvalueerd. Opgeteld krijgen we 9 via de 18 wat ons herinnert aan het potentieel tot ontwaken dat begon in de hybridisatie die startte in het oude Egypte en ons de mogelijkheid bood om de slang binnenin onszelf te ontwaken als deel van het hart binnenin het hart van de 9, deze creatieve kracht immer aanwezig doorheen de wereldcultuur vanaf het vroegste begin vanaf de vroegste tijden tot op de dag van vandaag. Het licht van binnen te volgen. Iets dat ik ook wens te delen is dat deze fles ook zou kunnen helpen om ons te beschermen tegen frequenties van manipulatie wanneer we er werkelijk mee werken met onze gepaste intenties.B118 - Echo : 

aura-somaLicht Koraal / Licht Violet. En is geboren op 14 Mei 2020 om 12:00 pm BST


Een beetje uitleg van Mike Booth:
In het kielzog van deze turbulente, onzekere tijden kan de komst van Echo ons ondersteunen om het goud binnenin onszelf te vinden, onszelf lief te hebben en onze angsten los te laten.


Wanneer we kijken naar het Licht Koraal, dan denken we onmiddellijk aan onbeantwoorde liefde en het verhaal van Narcissus. Narcissus, bekend omdat hij verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld, was het voorwerp van verlangen van een bergnimf, die Echo heette. Narcissus ging jagen en wanneer hij verloren liep en alleen achterbleef, riep hij luid naar zijn vrienden “Waar zijn jullie ?” Echo, die hem achtervolgd had in het bos, zag haar kans om hem te benaderen doch ze kon enkel zijn woorden herhalen. Wanhopig liep Echo naar Narcissus en gooide zich op hem doch helaas vond ze haar avances afgewezen en haar liefde onbeantwoord.


Veel jaren eerder had Hera, de vrouw van Zeus, de stem van Echo afgenomen, haar vermogen om te spreken op een heldere manier, omdat zij jaloers was op haar echtgenoot die zo graag de bergen bezocht en de nimfen die daar woonden. Om Heras’ gevangenneming en haar jaloerse woede te ontwijken, riep Zeus Echo op om zijn vrouw met haar gouden tong te onderscheppen. Wanneer Hera zich realiseerde wat Echo gedaan had, stal ze haar stem en sprak ze een vloek uit over Echo zodat die alleen nog kon herhalen wat ze hoorde. Met haar daden had Hera Echo’s vermogen gedwarsboomd om later haar liefde voor Narcissus uit te drukken.


Pan, die gewoon was zich te doen gelden over de nimfen en de godinnen van de tijd, werd smoorverliefd op Echo, doch Echo had niet diezelfde gevoelens en Pans liefde zou ook onbeantwoord blijven. Pan was zo boos bij haar afwijzing dat hij zijn herdershonden het commando gaf Echo in stukken te verscheuren. Gaia, de Aarde Moeder, die getuige was geweest van alles, die alles wist wat er gebeurd was met Hera, met Narcissus, hetgeen een hoogtepunt bereikte met de moord op Echo in opdracht van Pan, ... zij kreeg veel medelijden met Echo. Gaia besloot Echo te herdenken en ook haar gouden stem doorheen het geheel van haar eigen wezen. Door een klein stukje van haar achter te laten in elke hoek van de Aarde, in de wind, in de bomen, zelfs in de donkere koude kelders, dus waar dan ook we een echo horen, worden we herinnerd aan Gaia’s mededogen voor Echo, en het mededogen dat wij zouden moeten hebben voor elkaar en voor het wezen van de Aarde.


Wanneer we ons bezinnen over dit Verhaal van Echo en de onbeantwoorde liefde van het Licht Koraal en wanneer we dit toepassen op onze eigen situatie en ook nagaan wanneer onze liefde het meest onbeantwoord is, dan zouden we kunnen vaststellen dat dit vaak binnenin onszelf is. We vinden het zo moeilijk om onszelf lief te hebben omdat we zo vaak oordeel vellen over onszelf. Wanneer we die onbeantwoorde liefde meer bewust maken, wanneer we meer mededogen tonen naar onszelf en het oordelen over onszelf achterwege laten, dan zouden we bewuster kunnen worden in de relatie met onszelf. Oordeel gebeurt al te gemakkelijk, het gebeurt al te vaak, en in dat oordeel ontkennen we dat zoveel van onszelf gefragmenteerd raakt.


Ik heb het gevoel dat er met Echo een synchroniciteit en een verdieping is van het proces dat begon met Pan. Met Pan vonden we een bekrachtiging als de geest in de natuur. Nu heeft Pan een ander aspect ; wat we zien in deze fles en de fragmentatie van Echo is het potentieel van een resolutie die de onbeantwoorde liefde overstijgt.


De resolutie komt op zoveel niveaus : Het Licht Violet was altijd al een diep niveau van transmutatie. Deze transmutatie is geassocieerd met de Meester, St Germain, maar het is ook een transmutatie op cellulair niveau. Deze situatie waarmee de mensheid nu geconfronteerd wordt, heeft een bedrieglijke kwaliteit samen met zijn eigen realiteit omwille van de angst die gegenereerd is rond iets, hetgeen het tegenovergestelde is van Licht Violet, het Licht Gele, dié angst, in haar intense vorm, heeft zich bijna zoals een plaag verspreid over de wereld. Die angst is een wereldwijd fenomeen geworden want via de media, de social media, alle verschillende ideeën en opinies die verspreid werden door al deze media en met alle verschillende visies die daarmee gepaard gingen, is die angst enkel verergerd. De collectieve angst heeft bijna iedereen geraakt en het Licht Violet, het tegenoverliggende van het Licht Gele, biedt het tegengif.


In deze combinatie, de 118e Equilibrium fles, worden we er ook heel duidelijk aan herinnerd hoe belangrijk het is om te komen tot de Ster binnenin onszelf. Ieder van ons, we hebben allemaal binnenin onszelf een blauwdruk, een blauwdruk die voornamelijk gaat over waarom we hier kwamen, wat het is waarom we hier zijn en de manier waarop we moeten doen wat we moeten doen. Echo is aangekomen op de 14e Mei 2020 en wanneer we het geheel van het nummer 14 samenbrengen, dan krijgen we 5. Met die 5 en de maand Mei, die zelf een 5 is, krijgen we 10, twee 10 en, 20, dat is nog een 4, een 2/20. 10/4 – dubbel 14, helder/goud : dat maakt dat dit echt een fles is die ons eraan herinnert onze Ster bewust te maken, het goud binnenin ons bewust te maken. Een deel van het verhaal van Echo en datgene wat Hera ertoe dreef om Echo’s stem af te nemen en de nimf met gouden tong te beperken tot enkel het herhalen van de woorden van anderen, had te maken met Echo die sprak vanuit het Goud binnenin haar en hoe dat juist hetgene was waardoor Zeus zich aangetrokken voelde tot haar en haar tot iets als zijn muze maakte. Dàt Goud is iets dat zeer belangrijk is in relatie tot de geboorte van deze fles, niet zo duidelijk in de kleuren maar zeer zeker iets dat duidelijk is doorheen de numerologie.


Het Licht Koraal op Licht Violet is een inversie van Sandalphon, iets dat op zichzelf zoals een echo is van iets dat eerder geweest is. Equilibrium fles 98 is een herinnering aan Margareth, Vicky’s partner, en hoe zij door haar nederigheid en ondersteuning in staat was om zoveel te doen om Aura-Soma te helpen bestaan in de wereld, om Aura-Soma te helpen zijn wat het is op de dag van vandaag. Ik denk altijd aan het feit dat ik gedurende zeven jaren samen was met Vicky, en Margaret leefde nog zeven jaren na het heengaan van Vicky ; op die manier had ik Vicky’s ondersteuning gedurende zeven jaren en dan leefde die ondersteuning verder via Margaret gedurende nog eens zeven jaren. Ik denk dat die 14 niet onbelangrijk is in relatie tot waar we nu zijn en de energie van deze tijd die enigszins voorspeld was door Vicky in die vroege jaren : ‘een tijd dat Aura-Soma meer noodzakelijk zou zijn dan het ooit geweest was’. Dit jaar, 2020, bevat een herhaling van het nummer van Equilibrium 20 ‘Sterrekind’ (‘Star Child’) ; het lijkt meer dan toevallig dat de Return Journey (terugkeer) van het Sterrekind de fles 98 is, Sandalphon.


Wanneer we kijken naar de numerologie van 118, zouden we ook een deuropening kunnen zien naar het licht-lichaam, de 11/8. We bekijken het zo vermits 11 een doorgang is of een poort voor de 8 die daardoor kan komen ; en herinner u dat de 8 het enkele cijfer is dat is afgeleid uit de woorden Aura-Soma (licht-lichaam). Het is werkelijk diepgaand dat die fles in deze bijzondere tijd tot wording gekomen is, want het komt ook samen tot een 10 (2 + 8 = 10). Voor Aura-Soma is 10 altijd ‘je oogst wat je zaait’ (karma) en ook “ga een boom omarmen”.


Onze zorgzaamheid, warmte, mededogen en liefde kunnen een verschil maken in de ruimte die buiten ons ontstaat en die we “angst” noemen. We hebben altijd gezegd dat liefde en angst niet kunnen bestaan in dezelfde ruimte ; ons bewustzijn hierover vergroten, en de groei van het licht-lichaam, worden een antigif voor wat er aan ‘t gebeuren is in deze tijd.


In Liefde en Licht, Mike
B119 - Ceres : 

aura-somaTijdens de bijzondere energie van 14/12/20 is deze nieuwe balansolie "geboren".


Deze nieuwe fles heeft een 'EHBO' energie.

In lijn met de zonsverduistering (nieuwe maan) en de komende ′′ Great Conjunction ′′ van Jupiter en Saturnus, op de winter zonnewende van 21/12/2020.

De kleuren van de nieuwe fles zijn warm ORANJE op DIEP MAGENTA. Een bijzondere kleurcombinatie voor een bijzondere tijd.


Uitleg over B119 - Ceres:

Het getal 20 is zeer belangrijk geweest dit jaar, in Aura-Soma is de fles 20 het Sterrenkind. In zekere zin vertegenwoordigt deze fles de moeilijkheden van het kind, de schok, de trauma's, alle moeilijkheden op de tijdlijn, voorouderlijke en in relaties. Als we kijken naar het Sterrenkind (B20), dan beschouwen we ook Sandalphon (B98) als de terugkeer-reis van de 20 en de omgekeerde van Echo (B118) ; er is een gevoel dat in Ceres iets heel belangrijks het potentieel heeft om onderste boven gekeerd te worden. De Rood/Violet B19 doet me altijd denken aan George Harrison's lied, "Leven in de materiële wereld". Het is bijna alsof iedereen op de planeet hiertoe wordt uitgedaagd. Hoe leven we in 2020 in de materiële wereld ? Onze hele kritische beschouwing is veranderd en getart.

Er is ook de ‘fysieke redding’ (physical rescue) binnen de 19, de 1, die ons toont wat er moet gebeuren, hoe het is dat als we iets anders willen, we verantwoordelijkheid moeten nemen, hetzij binnen de lichamelijkheid of in wat we kiezen om te manifesteren.

Laten we ook even kort kijken naar de 11/89 waarmee duidelijk een relatie is op kleurniveau (Rood/Diep Magenta), deze heet de 'Energy Rescue' en ongetwijfeld zal Ceres ook wel de 'Shock Rescue' worden genoemd. Laat ons eens bekijken hoe deze nuttig zou kunnen zijn met betrekking tot heling van de tijdlijn, zowel voor onszelf in dit leven alsook de oorzakelijke factoren zowel genetisch als voorouderlijk, die ons gebracht hebben waar we nu zijn, die opnieuw moeten geëvalueerd worden.

De zaden die geplant werden in het verleden, die ons geleid hebben naar de situatie waarmee we nu geconfronteerd worden. Deze fles geeft ons een enorme mogelijkheid van genezing van het trauma en de shock, niet alleen voor het incarneren in deze tijd, maar ook door de mogelijkheid om de zaden van licht en gelukzaligheid te kunnen planten voor diegenen die nog komen. De 11 is altijd een deuropening, de reeks die zich heeft ontplooid met de 11 vooraan van 110 tot 119 biedt ons deuropeningen. De 119 moet een dieper niveau van meditatie (B9) zijn, van mindfulness en bezinning om inzichten te verwerven door oefening. Om ons eigenste zelf te redden terwijl een wekker afgaat op de tijdlijn. De meditaties die we tijdens de afgelopen maanden gedeeld hebben in het netwerk van Aura-Soma moeten een bijdrage zijn, hoe klein ook, naar de oplossing. Het potentieel door het verkrijgen van inzicht is dat dit een bron wordt voor het licht dat binnenin aanwezig is. Omdat de 119 gerelateerd is met de 10-Ster geeft dit aan dat deze te maken heeft met de diepere aspecten van ons Wezen, waarnaar we zouden kunnen verwijzen als naar het derde lichaam. Wat voorbij het denken (9 Ster) en het voelen (11 Ster) ligt, is ons Zijn. De 10-Ster spreekt ook over de oorzakelijke aard, "zoals we planten, zo zullen we oogsten. " Dit is zo'n sterk thema met Ceres, zij is de Godin van de Oogst en de verzorging en het planten van het zaad.

Elke gedachte en elk gevoel draagt een frequentie, een zaad voor iets dat er is om uit te stralen in de wereld, hoe het is dat we met onze intentie de planten kunnen laten groeien die we echt willen, liever dan de onbewuste manipulatieve neigingen.

Ceres is binnen de Romeinse mythologie bekend om de liefde van de moeder, het verzorgende van de moeder. Hoe we door de komst van Ceres de relatie met de moeder zouden kunnen helen, waarbij de moeder zowel onze fysieke moeder kan zijn als het wezen van de Aarde, Gaia. Deze relatie is van het grootste belang voor de toekomst en hoe het is dat het allerdiepste geluk (Oranje) kan ontstaan als we die relatie begrijpen, wat ze van ons vraagt. De Diep Magenta in de basis is ook een indicatie van hoe kritiek de situatie is op dit moment in de tijd, de Diep Magenta bevat alle kleuren, de liefde van boven en de liefde in de kleine dingen, terwijl die ons de mogelijkheid geeft om dat alles tot de volheid van Oranje te brengen.

Laat ons ook zeggen dat we in de 119 een ander aspect van de 20 kunnen zien als de spirituele redding (0) van de Godin (2), dit is zo specifiek met Ceres, hoe we onszelf in de eerste plaats moeten koesteren om de moederlijke liefde in onszelf en voor onszelf te vinden, om het moederlijke zaad te vinden om datgene in onszelf te voeden dat niet geliefd is geweest.

Er is een licht op het einde van de tunnel waar onze relatie met de tijd verandert wanneer we het moment ingaan zonder aarzeling. In wezen is ieder moment vrij, en het is alleen wat we inbrengen in het moment, van conditionering of de geesten van het verleden, dat de energie van het moment bederft. Ceres biedt ons de mogelijkheid om los te laten en troost te vinden bij Uriel (de Terugkeer-reis van de 19, de 97) om duidelijkheid te krijgen over de wijsheid die vanbinnen ligt.

Ceres, de dochter van Saturnus en Ops, die Titanen waren, en gelijkwaardig aan Demeter in de Griekse mythologie, was één van zes van de eerste Goden, samen met Pluto (of in de Griekse mythologie, Hades), Vesta (Hestia), Neptunus (Poseidon), Juno (Hera), Jupiter (Zeus), haar broers en zussen.

Het beroemdste verhaal met betrekking tot Ceres gaat over haar dochter, Prosperpina, die door Pluto gestolen werd naar de onderwereld. Ceres, die helemaal kapot was door het verlies van haar dochter, zocht onvermoeibaar terwijl ze haar 'plichten' verwaarloosde wat leidde tot droogte en hongersnood. Toen ze vernam dat haar dochter in de Onderwereld was, smeekte ze om haar vrij te laten, Pluto gaf toe doch slechts voor 6 maanden per jaar. Dit compromis resulteert in onze seizoenen, de wintermaanden zijnde de tijd dat Prosperpina in de Onderwereld is en Ceres naar haar dochter verlangt en de glorieuze, vruchtbare zomermaanden vertegenwoordigen Ceres die bulkt van vreugde omdat ze herenigd is met haar geliefde dochter.

Ceres beschermt de overgangen van vrouwen, van meisje naar vrouw-zijn, van ongehuwd leven naar gehuwd leven en moederschap. Ceres kan ook herkend worden om de overledene bij te staan in diens overgang naar het hiernamaals wanneer passende riten geboden worden.

De etymologie van 'Ceres' wordt beschouwd als 'kerh' wat betekent 'grootbrengen, verzadigen of voeden'.


B120 - Persephone : 

aura-somaIn de nasleep van de ‘Blood Moon Eclipse in Sagittarius', is er een nieuwe Aura-Soma equilibrium fles, Persephone, bijgekomen! ⁠
Een prachtige fles met helder op oranje kleuren!

Ze brengt ons ondersteuning om tot een hoger niveau van communicatie binnen onszelf te komen, waardoor Persephone de vermogens van onze “hogere geest” (higher mind) kan verruimen. ⁠Geboren als B120 - Persephone Op 27.05.21 - 8.00 uur BST⁠ ⁠Persephone brengt ons tot een groter gevoel van vrijheid en vervulling. Weer een prachtexemplaar met een zeer bijzondere kracht en een bijzondere synchronisatie met huidige thema's!

Hier is de uitleg van Mike (Aura-Soma): PERSEPHONE B120 CLEAR/ORANGE – MAY 27TH 2021 08:00 AM BST

In the wake of the Blood Moon Eclipse in Sagittarius, the arrival of Persephone can support us to a greater level of communication within ourselves through supporting the abilities of our higher mind. A luminary force in our journey towards the deepest aspects of the system of Aura-Soma, Persephone brings us to a greater sense of freedom and fulfilment. As we begin to discover our own bliss, Persephone guides us along the pathways of our previous experiences and opens up our abilities in terms of our higher mind functions.

Appearing in the base fraction, the Orange represents the synchronicity with B119 whereby the colour was rescued from the top fraction of Ceres. Now, with the shining light of the Clear in the upper fraction, the Orange takes on a new meaning in terms of gaining freedom from the past. In Greek mythology, Persephone, daughter of Ceres, was blessed with beauty and pureness of spirit and was consequently concealed by her parents to protect her from the darkness of the Underworld.

Following her capture by Pluto and subsequent introduction to the Underworld, she was exposed to shadows, giving her great perspective in the duality of light and dark. Thus, the translation of her name alternates between ‘the bringer of the darkness’ and ‘the bringer of the light’. We are therefore reminded in this story that we cannot live in a world or indeed within ourselves without knowing both light and dark.

Pluto said to Persephone, ‘you don’t realise I’m darkness’ to which she replied, ‘and you don’t realise I’ve got more understanding of the shadow than you’. Here, Persephone reminds us that our strength comes from the knowledge and understanding our lives, our journey, the past and the present. As we strive towards individuation, the Orange healing of the timeline and the Clear fraction bringing in the light, we have the opportunity to undo the patterns of the past and discover what lies within the shadow of ourselves. Persephone brings the opportunity for healing, the overcoming of our relationship with past trauma and the opening of doors to new possibility.

Through experiencing this bottle we may evaluate these patterns of the past, bringing us to a greater sense of fulfilment and the overall potential for bliss. Together, we celebrate the deepest insights that may arise as we continue the unfolding of colour and light towards the deeper aspects within the system of Aura-Soma.

With Love and Light,
Mike

aura-soma
Hoe komt dit juist?
Bij kleurentherapie heeft elke kleur haar eigen resonantie (trilling) en energie, deze trillingsenergie heeft invloed op de verschillende aspecten van het menselijk wezen.
Zo brengt ze je op een zachte manier in contact met jezelf, waardoor levensvragen kunnen worden beantwoord.

Aura-Soma is een kleurentherapie die haar kleuren verkrijgt op basis van bloemen, planten, mineralen, kruiden, edelstenen, etherische oliën, kristallen, ...
Door hun gemeenschappelijke kleuren te combineren tot een synergie, zal deze synergie krachtiger zijn dan van de individuele werking.

Dus alle kleurrijke producten van Aura-Soma helpen ons op een zachte & liefdevolle manier op ons pad naar persoonlijke ontwikkeling en spirituele bewustwording.
Door het gebruik van Aura-Soma zal je eigen zelfgenezende kracht worden geactiveerd en waardoor je meer innerlijke balans zal ervaren.

Waar komt het vandaan?
Aura-Soma is ontwikkeld door de Engelse Vicky Wall. In 1983 ontstond Aura-Soma, dat Vicky creëerde door haar innerlijk gevoel en visie.
Vicky Wall, ‘herontdekte’ de kracht van kleuren en dankzij haar werd het mogelijk om de waardevolle kracht van Aura-Soma te kunnen ervaren.
Ze was apothekeres en geneeskundig therapeute.

 Prijzen: zie webshop

 

Copyright © Valérie's Aroma-atelier Sinds 2005