Bloesemtherapie - Bloesems

 Alaska bloesems:


californische bloesemsDe Alaska bloesems zijn unieke melanges van bloemen, edelstenen en omgevingsessenties. Ze bezitten een speciale co-creatieve synergie die alleen mogelijk is wanneer helende energieën van de bloemen-, minerale en elementaire koninkrijken worden gecombineerd door gerichte intentie. Deze formules zijn ontstaan uit jarenlang onderzoek, observatie en feedback.

Alaska Bloesems brengen de gave van spiritueel bewustzijn naar de aarde.

Essences gemaakt van bloemen wekken sluimerende bewustzijnskwaliteiten in ons op en stimuleren blokkades die ons verhinderen dit hogere bewustzijn volledig in ons dagelijks leven te integreren.
Ze stellen ons in staat om ons leven te leiden met meer bewustzijn en begrip.

Bloesems dragen de levenskracht, energie of energetische afdruk van bloemen. De energie van de bloemen communiceert / resoneert met onze energie, aangezien we zelf
ook energie zijn.Californische bloesems - Fes Quintessentials:


californische bloesems
Deze bloesems zijn gemaakt van wilde bloemen uit de woestijn, de kuststreek, de tropen en andere speciale streken van de aarde. Deze serie, die ontwikkeld is tijdens de “Human Potential Movement”, heeft evenzeer de invloed ondergaan van dit klimaat als de bloesems van Edward Bach.

Deze reeks bevat bloesems voor meer eigenwaarde, creativiteit en spirituele ontwikkeling. Zij bevat ook remedies die behulpzaam zijn bij problemen in relaties of seksualiteit.  Deze bloesems werken ook zéér goed op emotionele klachten.

Deze bloesems zijn in 1978 verspreid door Richard Katz en Patricia Kaminski, hun professionele set bestaat ondertussen uit 103 remedies en zijn een goede aanvulling op de Bach bloesems.

Bach Bloesems - Volgens de methode van Edward Bach: 


Healing Herbs 


healing herbs
De Bach bloesem remedies van dr. Bach zijn sedert enkele jaren ook verkrijgbaar onder de naam HEALING HERBS.
De productie van de Healing Herbs is in handen van Julian en Martine Barnard en de plantenteelt geschiedt in Wales, waar de grond en de lucht nog gezond zijn.

Julian Barnard heeft in Australië een grote plantenkennis opgedaan en heeft gedurende zijn carrière het werk van Edward Bach uitvoerig bestudeerd.
De Bach bloesem remedies, zoals ze door dr. Bach werden ontwikkeld, werken in op het energetisch niveau.

Dit houdt in dat ze gemaakt zijn zoals Dr. Bach het bedoeld had. Een preparaat WERKT NIET indien het niet gemaakt werd zoals het hoort. Zo kan je Bach bloesem remedies kopen die dezelfde naam hebben als de remedies van dr. Bach, maar in de verste verte niet dezelfde uitwerking hebben.

Healing Herbs wordt gemaakt zoals dr. Bach het in essentie bedoeld had. Bij het telen, plukken en verwerken van de bloesems wordt door hen nog steeds rekening gehouden met de juiste plaats van inplanting, het seizoen, de zonnekracht en de stand van maan en planeten.

ladrôme


De bloesemessences van ladrôme worden exact aangemaakt volgens de aanwijzingen van Dr. Bach. 

De bloesems worden in de ongerepte vrije natuur verzameld, ver van de stad en moderne landbouwgebieden in de oostelijke Pyreneeën en worden dan aangemaakt volgens de voorgeschreven biodynamische principes die Dr Bach ontwikkelde.

Om deze bloesems volledig naar de geest van wijlen Dr. Bach te kunnen maken kiest ladrôme voor het stabiliseren van de bloesemconcentraten voor een cognac bekomen uit biologische druiven.

Austalian Bush Flowers:


Austalian Bush FlowersDe Australische Bush-remedies zijn gemaakt door Ian White. Al duizenden jaren maakten de aboriginals gebruik van bloemen om problemen en ziekten aan te pakken.

Ian White was geïnspireerd door het werk van Dr. Bach, die de bloesemremedies herontdekte en heeft door zijn grote kennis van de Bush, doordat hij er in opgroeide, een groot aantal bloesemremedies ontwikkeld.

Deze Bush flower essences helpen klaarheid te schenken in iemands levensdoel. Ze ondersteunen ook de moed, de kracht en het enthousiasme die men nodig heeft om zijn doel te bereiken of om zijn droom te verwezenlijken.

Op een hoger niveau helpen ze de intuitie te ontwikkelen, alsook de eigenwaarde, spiritualiteit en creativiteit.
Ze helpen elk drama, of elke ellende in iemands’ leven te verzachten. Hoe meer men ze gebruikt, hoe meer klaarheid en rijkdom men in zijn leven ontdekt.

Pacific essences stock combinaties:


pacific essencesDeze Remedies worden gemaakt van de Pacific flower essences én de Pacific Sea essences. Als een aantal remedies samen worden gebracht in een combinatie, wordt het geheel veel sterker dan elke bloesem afzonderlijk. Daarom noemen deze combinaties "synergetische combinaties".

Men heeft gemerkt dat wanneer de individuele remedies gecombineerd worden ze een diepere werking en dus beter resultaat geven dan wanneer ze apart gebruikt worden.

De Pacific essences worden bereid uit planten en zeedieren die groeien of leven bij de Stille oceaan. Als bij eb de kuststrook droog komt te liggen, worden ze gemaakt op de plek waar ze gevonden worden. (Tijdens dit proces wordt geen leven vernietigd.) De remedies hebben een heel andere energie dan andere bloesem- en edelsteenremedies.

Water is het symbool van het 'onbewuste', het nog niet gekende gebied van ons wezen. Het is belangrijk om dit gebied te leren kennen, want dan pas kom je tot innerlijk evenwicht, innerlijke vrede en het ontwikkelen van eigen unieke gaven.
Zeeremedies geven steun en helpen deze ontdekkingsreis en bevorderen veranderingen in het bewustzijn.Findhorn essences stock combinaties:


findhorn essences De Findhorn Bloesem remedies worden gemaakt van wilde bloemen uit Schotland en zuiver water dat ontnomen wordt aan gewijde geneeskrachtige bronnen.
Ze worden geprepareerd door middel van de zonne-infusie methode, zoals ontdekt in de dertiger jaren door Dr. Edward Bach, wiens eigen remedies het eeuwenoude gebruik en begrip van de natuurlijke geneeskracht, zoals die uitgedrukt wordt door bloeiende planten en bomen, deden herleven.

Deze remedies zijn gemaakt in samenwerking met de krachten van de Natuur. De elementen aarde, lucht, vuur en water voegen zich samen om de fysieke vorm van elke plant te scheppen volgens de goddelijke blauwdruk. Liefde en dank moet uitgaan naar de engelen - de goddelijke architecten - en naar de natuurgeesten, die volgens het plan werken om elke plant tot bestaan te brengen. 

Door de liefde waarmee de remedies gemaakt zijn en door de intentie die degenen die ze innemen voortzetten, bevestigen deze natuurlijke essences opnieuw onze verbinding met het goddelijke en met de eenheid van al het leven.

Bloesem Remedies Nederland - Specials & Nieuwe Tijdsremedies:

De veranderingen in het bewustzijn gaan door de invloed van de nieuwe tijd dikwijls erg snel, waardoor veel mensen dit niet als prettig ervaren.
Enkele gevolgen hiervan zijn onder andere een verstoring in het evenwicht.  
Maar ook vermoeidheden, confrontaties en het algemene gevoel van "niet goed in je lichaam zitten".
Om het evenwicht weer te herstellen kun je een aantal nieuwetijds remedies gebruiken, dit zijn nieuwe remedies,
die nog steeds in ontwikkeling zijn.


Copyright © Valérie's Aroma-atelier Sinds 2005