Nieuwe fles B115

06/12/2017
door Valérie Truyts Truyts

Aartsengelen Khemiël & Ariël

B115 – Oranje/Rood

Geboren op vrijdag 1 december 2017 om 15:45

Aartsengel Khemiël wordt geacht een verheven status te hebben in relatie tot de orde van alle engelen. Met Khemiël is er een mogelijkheid om een glimp op te vangen van iets van de bron, om inzicht te verwerven in de essentie van al wat is. Chamaël en Khemiël kunnen worden gezien als verschillende aspecten van hetzelfde zijn.

In dit flesje zit een combinatie van de energieën van Khemiël en Ariël. Khemiël is het vrouwelijke aspect en Ariël het mannelijke aspect, partners of tweeling- vlammen van dezelfde essentie. Als we in het oranje en het rood kijken, exploreren we onze inzichten en hebben we de energie om ze uit te drukken. Wanneer we de ontwakende energie van het oranje loslaten, komen we tot een ontwaken van de diepere energie van het rood, de Christusenergie. Door het oranje kunnen we de kracht voelen om onze uitdagingen aan te gaan met de energie van het rood. We kunnen denken aan deze Aartsengel in de waterwereld, een gevoel van het emotionele aspect van ons gevoelswezen, van onszelf, dat opgelost wordt met het Oranje en het Rood.

Wanneer we naar het Oranje en het Rood kijken kunnen we zien hoe het relateert aan het Koraal, de energie van wat geïntensifieerd is in de laatste pomander, de zacht korale pomander, dit geeft ons een gevoel van wat het is dat tot leven komt doorheen dit flesje. Een gevoel van diep inzicht en kracht van het individu door vertrouwen en geloof in het centrum zijn aspecten die van groot belang zijn op dit moment in het systeem van Aura-Soma. In relatie tot de verbinding van wat bewust en onbewust is, is er een echt evenwicht in ons tussen het Oranje en het Rood, een primair of essentieel aspect in ons wezen. Wanneer we onszelf vertrouwen in het diepste niveau dan worden vele dingen mogelijk in termen van wat we in de context van het leven tegenkomen.

Soms wordt aan Khemiël gedacht in termen van conflict en aan Ariël in termen van gulheid en ook als zijnde de ontwikkeling van dezelfde energie als we in de B23 vinden. Ariël wordt herkent als de Leeuw van God, en hij heeft de moed en de kracht die geassocieerd wordt met die beschrijving. De energie van de leeuw is belangrijk in deze fles, het is een deel van de 11,23 en wat de confrontatie was in de Tuin van Gethsemane. Het 115/7-verhaal dat ons de mogelijkheid geeft om onze grootste test met moed en kracht aan te gaan, om onze grootste obstakels te kunnen integreren in relatie tot het zien van de gaven in deze obstakels. Normaal zouden we in verzet gaan of ongepast reageren, wat ons geconditioneerde gedrag is, Khemiël en Ariël ondersteunen ons om minder reactionair te zijn.

Denk aan dit flesje als iets dat ons komt assisteren met het opsommen van herinneringen in onszelf op verschillende niveaus . Stel je de mogelijkheid voor van verschillende aspecten van iemands wezen, die allemaal samen geroepen worden – wanneer we geworsteld hebben met splitsingen in onszelf kunnen Khemiël en Ariël ons ondersteunen. In het systeem van Aura-Soma denken we aan een 7 als aan een uitdaging of een test, de 7-fles wordt de Tuin van Gethsemane genoemd, dat een diep niveau van begrip boven brengt door het testen van onszelf. 115, te twee 1-en en de 5 komen samen als een echo van die 7-energie en die idee van worstelen met de delen van onszelf om tot meer eenheid te komen. De essentie van fles B11 en Vicky’ s flesje B5

komen samen. De myriade van verschillende delen in ons zijn, die samengeroepen worden, toont ons hoe deze twee Aartsengelen gecombineerd zijn om een gevoel van diepe eenheid te creëren in ons zelf.

We naderen een Super Maan op 3 december en dit is van belang want deze maan signaleert een tijd van harmonisatie en eenheid in al onze relaties. Deze super maan zelf bereidt ons voor op de galactische uitlijning in deze tijd, inspireert ons om onze plaats te omarmen in een grootser evolutionair doel.

Deze twee Aartsengelen ondersteunen universeel, het Rood en het Oranje komen samen in de Korale energie, dit is het gevoel van eenheid, niet van verscheidenheid. In elk van ons hebben we een verlangen naar een gevoel van een zelfde mening en niet een van weerstand of tegenstelling. We moeten sterk in ons eigen geloof en vertrouwen staan, onze eigen waarheid, om tot een echt gevoel van eenheid te komen. Khemiël en Ariël helpen ons om de verbinding met de natuur, met alle krachten en energieën van Gaia en al de wezens van deze wereld of andere werelden. Om voorbij de scheiding te gaan en om de universaliteit te kunnen koesteren die door onze inter-afhankelijkheid wordt geïmpliceerd. Een gevoel van diepe liefde en eren van compassie tegenover de verschillende aspecten van ons zijn, samengeroepen op dit moment in de tijd door Khemiël.

Opmerkingen

Geen berichten gevonden

Schrijf een beoordeling